ÅPEN: Møt journalistene med åpenhet og svar på spørsmål, råder Jan-Petter Dahl rørleggere som blir konfrontert med jobben de har gjort.

DELTA-SAKEN

Her er rådene til håndverkere som blir utsatt for kritikk

STAVANGER: Rørleggeren fikk kritikk, ville ikke møte forbrukerjournalistene og uttalte seg i stedet skriftlig. – Svar på spørsmål! råder TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

Published Last updated

Rørlegger Kristian Bjørnevik og journalistene i TV 2 er uenige om hva som faktisk skjedde da Delta VVS ble tema for et innslag med en misfornøyd kunde i «TV 2 Hjelper Deg».

Rådet fra TV 2 til håndverkere som får kritikk, er helt klart:

– Svar på spørsmål!

– Vårt råd er å møte journalister med åpenhet, stille til intervju og svare på spørsmål, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

TV 2 mener det er i kjernen av forbrukerjournalistikken å fortelle om saker der håndverkere gjør feil som går ut over privatkunder.

– Vi oppfordrer alltid personer og bedrifter som utsettes for kritikk i våre saker, om å uttale seg, slik at deres side av saken blir belyst. Har de dokumentasjon av betydning for saken, så er det alltid lurt å sende dette. Journalistens ønske er å få fram fakta og sjekke ut påstander, sier Jan-Petter Dahl.

Svarte skriftlig

DELTA-SAKEN

Dette er den tredje saken i Nemitek-serien om Delta VVS.

I 2021 ble Delta VVS tema i «TV 2 Hjelper Deg» etter klage fra en kunde.

I 2022 tapte innehaveren da han klaget inn reportasjen for Pressens Faglige Utvalg.

I denne serien tar Nemitek.no for seg saken, krangelen, etterspillet og rådene til deg som driver bedrift.

Kristian Bjørnevik, på sin side, ville ikke møte TV 2. I stedet ga han sin versjon av saken skriftlig.

– Da er du sikker på at de ikke kunne tukle med det. Det viste seg i ettertid å være riktig, for de har gjort ganske mye for å få saken fremstilt på en annen måte, mener han.

– Jeg har ikke noe problem med å stå for det jeg har gjort. Jeg ønsket også dialog og å opplyse TV 2, men de hadde ingen interesse og avviste det flere ganger. Stikk i strid med det inntrykket som skapes i programmet, sier han.

– Uvilje

TV 2 har en helt annen beskrivelse av hva som skjedde. Kristian Bjørnevik klaget inn innslaget for Pressens Faglige Utvalg (PFU). I tilsvaret til PFU sier TV-stasjonen det slik:

– Redaksjonen gjorde en rekke forsøk på å innhente opplysninger, synspunkter og eventuelle fakta-korreksjoner fra Bjørnevik og selskapet hans. Generelt viste Bjørnevik en uvilje mot å medvirke. Det ble fremmet uklare påstander om mangler og hull i reportasjearbeidet uten underlag. Det var tilsynelatende også slik at Bjørnevik mente at redaksjonen burde lage en annen sak og ha annen vinkling. Redaksjonen opplevde at han aktivt gjorde seg utilgjengelig.

Dialog

– Vi gjør alltid vårt ytterste for å komme i kontakt med den som får kritikk. Vår erfaring er at de som starter en dialog med oss, forklarer sin side av saken og helst stiller til intervju, kommer best ut av en artikkel eller reportasje. En sak har alltid to sider, og vi har et ansvar for å belyse begge sider, sier TV 2s Jan-Petter Dahl.

– For å få til det er vi avhengige av å få til en dialog med de som blir utsatt for kritikk, sier han.

ÅPEN: Møt journalistene med åpenhet og svar på spørsmål, råder Jan-Petter Dahl rørleggere som blir konfrontert med jobben de har gjort.

Dahl viser til Vær Varsom-plakaten, det vil si de etiske reglene som norske medier ønsker å følge. Der står det at de som utsettes for sterke beskyldninger, så vidt mulig skal ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Men samtidig: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Ifølge Dahl har TV 2 aldri «avvist dialog».

– Bjørnevik valgte på gjentatte forespørsler å ikke stille til intervju om saken og har i ettertid anklaget redaksjonen og TV 2 for feil og brudd på Vær Varsom-plakaten, sier han.

I skyttergravene

Bjørnevik mener at «TV 2 Hjelper Deg» har skapt et inntrykk som strider mot fakta og mot kjennelsen da han møtte kunden sin i retten.

– Kunden fikk mange tilbud om retting, men svarte med et pengekrav på over 200.000 kroner, sier Bjørnevik.

Stavanger tingrett skriver da også i dommen at Delta har tilbudt utbedring på forskjellige tidspunkter. Når det ikke ble utbedret, mener retten det skyldes at forholdet mellom partene skar seg og at de «gikk i skyttergravene».

SKRIFTLIG: Kristian Bjørnevik valgte å svare skriftlig og mener at det har vist seg i ettertid å være riktig.

– Når programlederen på TV 2 sier at kunden aldri har fått tilbud om retting og erstatning, får publikum inntrykk av at jeg lyver i det skriftlige tilsvaret mitt. Publikum får ingen sjanse til å få et korrekt inntrykk av saken, hevder rørleggeren.

Utbedret ikke

TV 2 ser det annerledes.

Det står i dommen at Bjørnevik tilbød seg å utbedre mindre feil og kompensere for forsinkelsen, men at disse mindre utbedringene ikke ble gjennomført. Først året etter at den skriftlige reklamasjonen ble sendt, tilbød Delta VVS å utbedre manglende fall i gulvet, skriver TV 2 i en epost.

I dommen fra Stavanger tingrett står det at de mindre feilene ikke ble utbedret, at retten til å utbedre ikke er fremsatt innen rimelig tid og at Delta har mistet retten sin til å utbedre fordi utbedringen ble tilbudt så sent.

– Det er ikke riktig at vi sier i reportasjen at kunden aldri fikk tilbud om retting og erstatning. Det er påstand mot påstand mellom kunden og Bjørnevik. Bjørnevik siteres i reportasjen på at han tilbød 60.000 kroner, mens programleder siterer kunden og advokaten hennes på at de ikke mottok et slikt forlikstilbud, sier Jan-Petter Dahl i TV 2.

– Unngikk meg

– I realiteten unngikk TV2 meg og dem som kunne opplyse saken. Selv om de var oppfordret til å kontakte dem som fikk medhold i retten, valgte de å heller lage noe annet.

Det protesterer TV 2 på.

I et langt tilsvar til PFU går TV-stasjonen gjennom hvordan redaksjonen og rørleggeren har hatt kontakt gjennom en måned. Mellom publiseringen og brevet hadde TV 2 fått 188 eposter fra Bjørnevik.

– TV 2 har flere ganger bedt ham spesifisere hva han mener er faktisk feil, skriver TV 2.

– Redaksjonen klarte ikke å se at Bjørnevik påviste faktiske feil eller at han dokumenterer påstandene sine i de 188 epostene.

Bortreist, men oppsøkt

TV 2: Henger ikke ut alle rørleggere

Du trenger ikke å være redd for å bli hengt ut på TV bare fordi du har havnet i disputt med en kunde, ifølge Jan-Petter Dahl i TV 2.

– Det er ikke slik at enhver rørlegger med en misfornøyd kunde risikerer å bli kritisert i «TV 2 Hjelper Deg», understreker han.

– Før vi setter i gang med en sak gjør redaksjonen grundige vurderinger og sjekker troverdigheten i kundens anklager. I denne spesifikke saken var det flere faktiske og dokumenterte kritikkverdige forhold, som også var belyst av domstolene. Der ble Bjørnevik dømt til å betale erstatning og saksomkostninger, men hverken erstatningen eller saksomkostningene er utbetalt til kunden, sier Dahl.

Bjørnevik reagerer også på at TV 2 reiste rundt mellom adressene til firmaet mens kamera gikk, og han reagerer på måten reisen ble redigert og klippet på.

– Jeg hadde gitt beskjed om at jeg var bortreist og ikke var der da. Så spurte de ikke om noe på lang tid, derfor trodde jeg at de var kommet til at de ikke ønsket å lage programmet. Da de først kontaktet meg igjen, jobbet jeg nattskift. Jeg kunne selvsagt svart TV 2 hvis de hadde tatt kontakt og spurt om noe relatert til saken. Men da jeg kontaktet dem senere for å ha dialog og bringe fakta på banen, ønsket de ikke det, sier han.

Ifølge TV 2 var det naturlig å oppsøke de to adressene til firmaet i et forsøk på å få mer informasjon og eventuelt et intervju.

– Redaksjonens opplevelse var at Bjørnevik forsøkte å gjøre seg utilgjengelig. Redaksjonen valgte å filme forsøkene på å oppsøke ham da de dro til adressene som var registrert på firmaet, sier Jan-Petter Dahl.

Ble ikke hørt

Kristian Bjørnevik beskylder likevel TV 2 for å lage falske nyheter. Han trekker frem at flere av feilene som kunden ville ha erstatning for, ikke ble hørt i retten.

– Men inntrykket som skapes, er at de hadde rett. Hvis du er en vanlig, utenforstående publikummer, sitter du med inntrykk av at årsaken til kundens tap er rørleggeren og at kunden skulle hatt en større erstatning. Men det var ikke det dommeren kom frem til. Han kom frem til at hun skulle ha den erstatningen som jeg hadde tilbudt. Summen og løsningsmetodene var nesten identiske, sier Kristian Bjørnevik.

Hadde med fagfolk

– Det er verdt å merke seg at det er med to fagmenn med i vår reportasje. En takstmann og en rørlegger, som begge gir en uavhengig vurdering av jobben som er utført av Bjørneviks selskap. De har vært hjemme hos kunden, og det er de – ikke vi – som konkluderer med at badet må rives for å få det i forsvarlig stand, svarer Jan-Petter Dahl i TV 2.

– Retten kom til en annen konklusjon, at feilene kan rettes uten å rive. Men når Bjørnevik mener TV 2 sprer falske nyheter, er det i realiteten kollegaer i bransjen han anklager for løgn. I reportasjen refererer vi til sammen fire fagmenn som har gjort vurdering av tilstanden på badet etter at Bjørnevik utførte arbeidet. Tre av dem mener badet må rives, mens én mener det kan utbedres uten å rive badet, sier Dahl.

Han oppfordrer leserne til å se selv og gjøre seg opp en mening:

– Vi vil anbefale leserne å se hele reportasjen for å forstå sakskomplekset, sier Dahl.

Powered by Labrador CMS