VINKLING: Det er mediets rett å velge vinkling. Men når den blir så tydelig som i et forbrukermagasin, er det ekstra viktig å passe på kildekritikken, sier Elin Floberghagen.

DELTA-SAKEN

Rørlegger refser presseetikk

STAVANGER: Kristian Bjørnevik går hardt ut mot presseetikk og norske medier. Presseforbundssjefen er enig i at forbrukerjournalistikk krever veldig god etisk røkt.

Published Last updated

Kristian Bjørnevik har møtt baksiden av forbrukerjournalistikken. Nå kritiserer han pressens egen selvdømmeordning.

– Forbrukerjournalistikk skal egentlig kritisere dem som har påført kunden tap. I vårt tilfelle er det ingen kritikk å spore mot dem som må ha ført kunden ut i uføret, sier han.

Bjørnevik drev Delta VVS, som fikk hard medfart i «TV 2 Hjelper Deg». Det skjedde etter en sak der han ble dømt til å betale erstatning på grunn av feil på et bad han hadde rehabilitert.

Næringsdrivende må tåle at det fremmes kritikk fra kunde eller forbruker, men det må gjøres på en etisk god måte.

Elin Floberghagen

– Det skapes inntrykk av at jeg er årsak til kundens tap. Det er ikke tilfelle. Hadde kundens side lyttet til mine råd og anbefalinger, hadde hun aldri fått slike tap. Pressens Faglige Utvalg (PFU) forsømmer åpenbart oppgaven de er satt til i denne saken, sier han.

Velger vinkling

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er enig i at forbrukerjournalistikk krever veldig god etisk røkt i redaksjonene. Det er Presseforbundet som er sekretariat for PFU.

– Det er ikke noe som tyder på at det begås oftere overtramp i denne typen journalistikk, sier Floberghagen, men hun peker på at det gjerne er forbrukerens ståsted som er utgangspunktet for slike reportasjer.

– Det er mediets rett å velge vinkling, men når den vinklingen blir så tydelig, er det ekstra viktig å passe på å drive kildekritikk. Stemmer dette? Er opplysningene korrekte? Og ikke minst skal vedkommende som utsettes for beskyldninger, gis mulighet til å forsvare seg, sier hun.

Må tåle kritikk

UENIGE: Kristian Bjørnevik mener (PFU) forsømmer oppgaven de er satt til i denne saken.

– Næringsdrivende må tåle at det fremmes kritikk fra kunde eller forbruker, men det må gjøres på en etisk god måte, konstaterer Floberghagen.

I noen tilfeller kommer det kraftige reaksjoner fra publikum på sosiale medier. Da er det redaksjonens ansvar å fjerne dem hvis de bryter med god presseskikk. Den jobben er ekstra stor hvis saken deles på sosiale medier, der det er mulig å kommentere uten at redaksjonen leser gjennom kommentaren på forhånd.

Skal få svare

Generalsekretæren understreker at den som beskyldes for noe, har rett til å svare samtidig.

– Trusler er fort et brudd på norsk lov. Det er vanskelig å si hvor den grensen går. På den ene siden skal det være stor takhøyde i den frie debatten og meningsutvekslingen. På den andre siden skal det tas nødvendig hensyn til den som utsettes for kritikk, sier hun.

Noen saker legger mediene rett og slett ikke ut med åpent kommentarfelt på sosiale medier.

– Det er ikke bare å ta en historie og publisere den. Man må sjekke så langt man kan, og så må man sørge for at vedkommende som blir kritisert, får mulighet til å forsvare seg. Vedkommende kan komme med korrigerende opplysninger som kan gjøre at saken faller, sier hun.

– Ikke si «ingen kommentar»!

Dermed er rådet til Elin Floberghagen det samme som fra Jan-Petter Dahl i TV 2:

– Bidra aktivt med korrigerende opplysninger og din egen versjon! Det er altfor mange som sier «ingen kommentar». En «ingen kommentar» stopper ikke journalistikken, men det kan hindre at du kommer med korrigerende opplysninger, sier hun.

TV 2 publiserer på de sosiale flatene sine svært krenkende personlige karakteristikker og trusler mot min person. Dette sier PFU at jeg må akseptere.

Kristian Bjørnevik

Kristian Bjørnevik retter skarp kritikk mot PFU etter at klagen hans på TV 2 er behandlet der. Det er sjelden at det kommer noe etterspill etter at utvalget har behandlet klager og påstander om brudd på god presseskikk, forteller Elin Floberghagen.

Strengere enn retten

– De aller fleste vil vi ikke få noen reaksjoner fra: De aksepterer hva PFU konkluderer med. Men det hender jo at noen saker havner i rettsvesenet. I de aller fleste eksemplene vil da presseetikken være strengere enn loven. Rammen du har innenfor ytringsfriheten, er mye større enn de rammene som presseetikken setter, sier hun.

PFU er medienes selvdømmeordning der redaktører, journalister og representanter for allmennheten behandler klager på medier som klagerne mener at har brutt god presseskikk – det vil si Vær Varsom-plakaten.

DELTA-SAKEN

Dette er den fjerde saken i Nemitek-serien om Delta VVS.

I 2021 ble Delta VVS tema i «TV 2 Hjelper Deg» etter klage fra en kunde.

I 2022 tapte innehaveren da han klaget inn reportasjen for Pressens Faglige Utvalg.

I denne serien tar Nemitek.no for seg saken, krangelen, etterspillet og rådene til deg som driver bedrift.

Da Kristian Bjørnevik klaget inn TV 2, var PFU enig i at TV 2 kunne gjort mer for å sikre god kildebredde, og TV 2 kunne vært romsligere i gjengivelsen av den skriftlige imøtegåelsen hans. Konklusjonen er likevel at innslaget ikke brøt god presseskikk.

– TV 2 har rett til å velge vinkling, altså hvilket ståsted saken skal ses ut ifra. Og Bjørnevik har fått imøtegå det vesentligste, om enn i et kort format, skriver utvalget.

– Krenkende

– Det føles ikke riktig at et organ som liksom skal ivareta etikk, i stor grad stiller seg på den siden som lager falske nyheter. I forlengelsen av dette publiserer TV 2 på de sosiale flatene sine svært krenkende personlige karakteristikker og trusler mot min person. Dette sier PFU at jeg må akseptere, sier Kristian Bjørnevik.

Powered by Labrador CMS