BRA OPPMØTE: En lydhør forsamling hørte Line Ekroll Dyb snakke om veien videre for NRA.
BRA OPPMØTE: En lydhør forsamling hørte Line Ekroll Dyb snakke om veien videre for NRA.

Kulturen viste veien videre

Fagdager i Norsk Rørallianse.

Published

«Culture eats strategy for breakfast». Slik kan man oppsummere store deler av fagdagene som Norsk Rørallianse (NRA) holdt på Gardermoen nylig. For det var den interne kulturen, lagbyggingen og samhold og lojalitet som sto på programmet.I alle fall kunne man ganske så klart lese det i foredragsholdernes beskjeder: Det startet med kjedens daglige leder Line Ekroll Dyb, som roste kjedens medlemmer for en langt høyere lojalitet enn det man ser hos konkurrentene.– Dette gir oss et langt bedre utgangspunkt når vi forhandler videre med nye leverandører, og det gir oss en tyngde overfor våre nå 50 leverandører som er viktig å ta vare på, slo hun fast.

Månelanding

– For 50 år siden gikk de på månen, og det gjorde de etter en klar og tydelig strategi var lansert noen år tidligere. Det er viktig at kommunikasjonen vår er tydelig, og at alle i organisasjonen vet hva de skal. For det var på den måten man faktisk lyktes med å sende folk til månen, slå hun fast. Så ilte hun til og innrømmet at det kanskje ikke akkurat er månelandinger man steller med i NRA til daglig, men at kommunikasjonen og lederskapet likevel måtte være det samme.I en organisasjon der man nå omsetter 800 millioner kroner i året, og hvor enkelte drømmer om å nå milliarden, mente hun dette er viktigere enn noensinne.Hun fikk følge av motivator Roar Fjellheim fra Evan Jones International, som var opptatt av at all adferd er kommunikasjon, og minnet de frammøtte om hva de kan gjøre i bedriftene lokalt:- Det handler om hvordan vi opptrer, hvordan vi kler oss, hvor bevisste og ikke minst flinke vi er til å kommunisere – både med kundene og kollegene våre. For det er også viktig å være klar over den kommunikasjonen som foregår kolleger imellom mente han.

Enkelt – og vanskelig

– Hvis man hadde fått mennesker til å ro i samme retning, ville man ha dominert enhver industri, i ethvert marked, mot en hvilken som helst konkurranse – når som helst. Med dette sitatet gikk han videre inn i en analyse i den daglige kommunikasjonen eksternt, den man kanskje er mer bevisst på:– Dersom du skal være i sosiale medier, må du ha en klar oppfatning av hvorfor du skal være der. OG: Om du er der, er du ganske enkelt nødt til å være aktiv. Hvis ikke, er det bortkastet, slo han fast.Fagdagene bød ellers på en oppdeling i teknisk fokuserte fagseminarer med alt fra styring av prosjekter til BIM og en rekke andre tips for hverdagen. Men også de som jobber i butikk fikk sin inspirasjon: Det er nok å nevne en oppskrift på hvordan man skal drive oppsalg på en effektiv og god måte og hvordan man skal innrede en selgende butikk. Man fikk også en oppdatering på trender på netthandel.

Lojalitet

–Vi føler at medlemmene er fornøyd, at leverandørene satser på oss, og at våre folk fortsetter å være markedsledende lokalt, sier Line Ekroll Dyb i en kommentar til Rørfag i en av pausene. Hun synes det er viktig at man også har funnet plass i fagdagene til butikkene, selv om rundt 80 prosent av omsetningen i kjeden skjer i prosjekt. Men hun tenker også at det er mulig å bli enda bedre, og løfter fram «best practice» som et eksempel:– Jeg tror nok at det er et forbedringspotensial på det, og vi skal jobbe for å bli enda flinkere, slo hun fast. Men hun har også et hjertesukk å komme med:– Jeg skulle ønske at offentlig sektor kunne være mer opptatt av kvalitet, i stedet for bare å stirre seg blinde på pris, pris, pris. Jeg er opptatt av at vi bør fremsnakke kvalitet og kompetanse i hele byggenæringen, og vi skal i alle fall gjøre vårt. Men det er også viktig at offentlig sektor gjør sitt for at vi skal få en mer positiv utvikling i bransjen vår, slår hun fast.Så vil det da vise seg om NRA etter fagdagene har fulgt samme praksis som prosjektlederne anbefalte i sitt innlegg om oppstartsmøte:

  • Skap eierskap og engasjement
  • La folk ta beslutninger selv
  • Skap gjensidige forventninger
  • Ha klare målsetninger
Og det siste, som er hentet fra Rosenborgs legendariske trener Nils Arne Eggen: Kulturen må tåle de friksjonene suksessen skaper.

LOJALE: Våre medlemmer er mer lojale enn konkurrentene, og det tjener vi på, understreker Line Ekroll Dyb.
LOJALE: Våre medlemmer er mer lojale enn konkurrentene, og det tjener vi på, understreker Line Ekroll Dyb.
Powered by Labrador CMS