GLEDER SEG: Birthe Espeland Steinsøy (31) er nyvalgt leder av NemiTeks lokallag i Bergen. Hun gleder seg til å ta fatt i oppgavene og skape aktiviteter for lagets medlemmer.

Gjenbruksbølgen stiller store krav til nybyggene

BERGEN: Gjenbruksbølgen skyller over landet. Men bølgen treffer ikke bare bygg som allerede er bygget, den treffer også alt som nå er under planlegging og som skal bygges fremover.

Published

– Skal vi bli flinkere til å gjenbruke bygg og byggematerialer, så må også nybyggene planlegges for dette. Vi må planlegge og bygge slik at de nye byggene kan gjenbrukes både i en annen form og på et annet sted, sier rådgiver VVS, Bygg & Industri, Birthe Espeland Steinsøy (31) i Multiconsult.

Svært aktivt lokallag

I midten av mars ble Espeland Steinsøy valgt til ny leder av NemiTek i Bergen. Hun har sittet i styret i fire år og ble enstemmig stemt frem.
– Mange engasjerte medlemmer som slutter godt opp om de aktivitetene vi har, gjør dette til et veldig kjekt arbeid. Jeg var derfor ikke i tvil da jeg ble spurt om stille som leder, sier Steinsøy.

Etter et spesielt år, er hennes første mål å løfte lokallagets aktivitetsnivå tilbake til de høydene det hadde før pandemien.
– Vi er et aktivt lag med mange aktiviteter. Det er slik vi vil ha det, dessuten trives vi veldig godt i hverandre sitt selskap, så derfor gleder vi oss nå veldig til et liv etter korona, sier Steinsøy.

Hun forteller at styrets sammensetning representerer den faglige bredden til NemiTek godt, noe som gjør laget i stand til å sy sammen faglige og sosiale arrangementer som treffer medlemmene godt.

Det siste året har dette imidlertid vært krevende på grunn av pandemien.
– Vi har likevel hatt en positiv utvikling i medlemsmassen, noe som er ganske utrolig med tanke på situasjonen. Nå er vi godt i gang med planleggingen for et lagsliv etter korona, og vi er blant annet i gang med planleggingen av Solstrandkonferansen som går av stabelen i februar 2022, forteller Steinsøy.

Skulle aldri inn i byggebransjen

Steinsøy er utdannet ingeniør fra Høgskulen på Vestlandet og har en bachelor i energiteknologi. Da hun var ferdig i 2013 gikk hun rett i en jobb i oljenæringen.
– Jeg skulle jo jobbe med vindmøller, men på den tiden banket oljebransjen på døren til studiestedene, og mange ble tilbudt jobb før vi var ferdig utdannet. Lysten på arbeid ble derfor for stor, sier Steinsøy.

Ett år senere var det imidlertid noen helt andre som banket på døren, den beryktede oljekrisen. Som nyansatt var Steinsøy en av mange som måtte gå.

Da ventet imidlertid byggebransjen med åpne armer, og gjennom en jobb som salgsingeniør i Swegon stiftet hun også sitt første bekjentskap med NemiTek.

– Jeg så aldri for meg at byggebransjen var et spennende sted å jobbe, egentlig tvert imot. I ettertid har jeg jo forstått at dette var helt feil. Bransjen i seg selv er spennende, og ting går ofte fort. Av og til kanskje litt for fort. Dessuten står byggebransjen som kjent for 40 prosent av ressurs- og energibruken, og det å kunne være med å ta denne bransjen i en mer bærekraftig retning er kjempespennende, sier Steinsøy.

Alt må planlegges inn i en livssyklus

Utdanningen hennes er nå mer aktuell enn noen gang. Bærekraft er på alles lepper, og begreper som sirkulærøkonomi og gjenbruk blir stadig viktigere. Dette er åpenbart viktig for eldre, eksisterende bygg, men Steinsøy mener at det også får konsekvenser for bygg som nå er under planlegging.

– Gjenbruk av bygg og bygningsdeler betyr at begge deler må sees i en større sammenheng. Alle bygg må derfor planlegges inn en livssyklus, hvor hver enkelt byggekloss systematiseres og identifiseres for senere gjenbruk, sier Steinsøy.

Slik mener hun at hver bygningsdel lettere kan identifiseres, slik at de enkelt kan hentes ut den dagen bygget må tilpasses endrede behov.
– Dette gir byggeklossene et liv som kan vare langt ut over byggets forventende levetid. For å få til dette må man imidlertid planlegge godt, og det krever god ingeniørkompetanse, påpeker Steinsøy.

Kompetanse har en utløpsdato

Siden hun var ferdig på skolebenken for åtte siden, har rollene som ingeniør og rådgiver endret seg, og Steinsøy er sikker på at de kommer til å fortsette å endre seg også fremover. – Det er en naturlig prosess. Verden og samfunnet endrer seg, og det gjør også roller og funksjoner. Det er derfor naturlig at det også skjer for oss som er ingeniører og rådgivere, sier Steinsøy.

Hun er likevel sikker på at ingeniørene vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av samfunnet også i fremtiden.
– Kompetanse er viktig uansett, men kunnskap kan jo gå ut på dato. Vi må derfor sørge for å hele tiden holde oss oppdatert. Dette er en av NemiTeks viktigste roller, nemlig å bidra til etterutdanning og kompetanseheving. Å være med å bidra til dette synes jeg er kjempespennende og ikke minst veldig givende, sier Steinsøy.

Powered by Labrador CMS