Avdelingsleder Elin Moer Brænne i Rørentreprenørene Norge - Vestfold opplever at rørbransjen i Vestfold kan fortsette omtrent som før, fordi de har vært gode på å gjennomføre effektive smitteverntiltak.
Avdelingsleder Elin Moer Brænne i Rørentreprenørene Norge - Vestfold opplever at rørbransjen i Vestfold kan fortsette omtrent som før, fordi de har vært gode på å gjennomføre effektive smitteverntiltak.

Smittevern nøkkel til god drift

Raske tiltak og gode smittevernrutiner har holdt to av Vestfolds største rørleggerbedrifter i gang gjennom krisen. Generelt har fylkets rørleggere fått tilbake god drift etter en tøff start.

Published Last updated

– Vi tok grep for å unngå smitte innad i bedriftene allerede 5. mars, sier daglig leder Espen Eriksen i Bjørn Gregersen AS.

11. mars iverksatte bedriften, som har 25 ansatte, en interninstruks der alle prosjekter ble isolert med umiddelbar virkning.

– Det medførte at vi kunne isolere alle våre. Prosjektledere ble sendt i hjemmekontor, vaskefrekvensen ble økt på byggeplassene, lunsjpausene delt og spisestedene spredd utover. Både vi og de store entreprenørene tok grep om dette veldig fort, sier Eriksen.

Møter og avklaringer blir utelukkende holdt der bedriften har god plass - men helst via telefon eller mail. F.v. Prosjektleder Rasmus Larsen, prosjektansvarlig Christian Lien og daglig leder Espen Eriksen i Gregersen AS.
Møter og avklaringer blir utelukkende holdt der bedriften har god plass - men helst via telefon eller mail. F.v. Prosjektleder Rasmus Larsen, prosjektansvarlig Christian Lien og daglig leder Espen Eriksen i Gregersen AS.

Bedre på digital kommunikasjon

Han opplever at de ulike faggrupperingene i byggenæringen har samarbeidet godt for å unngå hverandre på byggeplassen, og tror at situasjonen har gjort mange bedre på effektive møter gjennom digitale plattformer og telefon.

– Det er en bratt lærekurve, men alle mine har tatt dette veldig alvorlig, og overholder tiltakene som er satt, sier Eriksen.

Videreført internsystem

Også i Vestfolds største rørleggerbedrift, Olaf B. Terjesen, har rutinene vært spikret fra starten av – noe som har medført at bedriften har fortsatt omtrent som normalt.

– Vi er veldig oppmerksomme når vi skal hjem til folk og spør om de er i karantene eller er syke, så det er en kontinuerlig dialog mellom oss og kunder. Alle har med hansker og håndsprit, noe vi også bruker på kontor, lager og butikk. Der er det satt opp hygienestasjoner, sier daglig leder Petter Davidsen i Olaf B. Terjesen.

Han fikk korona på skiferie i Østerrike, og har kunnet glede seg over at bedriften har håndtert de uforutsette brasene bra mens han selv i ukevis har kjempet mot viruset i isolat. Internrutinene er drillet mot minimal fysisk kontakt mellom ansatte – godt hjulpet av et effektivt internsystem de har praktisert i mange år.

– Hvis vi klarer å opprettholde dette, er det usannsynlig at det blir full stopp i bedriften. Men vi kan jo selvsagt havne i en situasjon der vi får mangel på varer, og er nødt til å vente på leveranser. Imidlertid er bedriften bygget opp slik at vi har fullsortiment i eget hus, så 90 prosent av det vi daglig er avhengig av har vi på eget lager, sier Davidsen.

Lyse fremtidsutsikter

– Vestfoldsbedriftene er generelt veldig ryddige. De har alle fulgt Rørentreprenørene Norge og NHOs smittevernregler og laget rutiner som gjør at de kan fortsette omtrent som før, sier Rørentreprenørene Norges (RørNorge) avdelingsleder i Vestfold, Elin Moer Brænne.

22 rørleggerbedrifter i Vestfold er medlemmer av RørNorge, og har dermed gjennom den tøffe tiden hatt en direkte stemme inn til myndighetene og kontinuerlig fått smittevernråd og -tiltak utarbeidet for og av bransjen.

– Helt i starten stoppet det litt opp på servicemarkedet i Vestfold, men det har tatt seg opp igjen etter at folk fikk rutiner under huden og skjønte at man med gode forholdsregler kan fortsette noenlunde som før. Det fører til at kunder tør å få besøk av håndverkere, fullføre igangsatte og bestille nye oppdrag, sier Brænne, og legger til:

– Rørbransjen har en fordel i det at oppdragene som nå avlyses, skyves fremover i tid. Behovet vil komme tilbake igjen når samfunnet er over pandemien, så det kommer til å bli en eksplosjon på mange av håndverkerområdene.

Powered by Labrador CMS