VR teknologien er altså blitt brukervennlig og gir fordeler på hjemmekontor, men hvorfor har dette så mye å si for byggenæringen?
VR teknologien er altså blitt brukervennlig og gir fordeler på hjemmekontor, men hvorfor har dette så mye å si for byggenæringen?

Korona-krisen kan lære byggenæringen hvorfor VR er lønnsomt og smart

Med BIM leveranserammeverk klart fra ISO, Algoritmebasert design og 1:1 visuelle kommunikasjonsverktøy, er det ingen ting i veien for at planlegging av bygg får et løft vi ikke har sett maken til.

Published

Kunstig intelligens vil gjøre designprosessen eksponentielt mer treffsikker innenfor pris, tid, kvalitet, gjennom utforming og visningsmuligheter. AR applikasjoner og VR-BIM/BIM CAVE gir 1:1 visuell kommunikasjon samtidig som det muliggjør bedre samarbeid enn med dagens verktøy. I tillegg øker vi sannsynligheten for å ivareta verdimål på et helt nytt nivå. Vi mennesker lærer og kommuniserer best visuelt. I denne artikkelen skal vi se på hvordan dette vil utspille seg i BAE næringen.

I flere tiår har ulike futurister snakket varmt om potensialet for VR innen byggenæringen, men har de vært for tidlig ute? Fortsatt i 2020 er det forholdsvis lite bruk av VR i bransjen. De som har anledning til å jobbe med VR til daglig tilhører en liten minoritet. Den generelle oppfatningen har kanskje vært at VR har potensiale i teorien, men at det i praksis fortsatt er en umoden teknologi som er for komplisert og tidkrevende å ta i bruk i hverdagen. Samtidig har man kunnet påstå at utstyret har vært dyrt og dårlig i forhold til hvilken nytteverdi det kan gi for folk flest. For 5 år siden var nok dette en fornuftig oppfatning, men i dag er ting radikalt annerledes. Hvis du i motsetning til forrige tiårs futurister, forstår Ray Kurzweil sin eksponentielle lærdom «the law of accelerating returns» forstår du også at det er nå datakraften muliggjør verdiskapende VR og AR i storskala. Tiden er altså inne.

Kanskje vil korona-krisen lære arkitekter, bygningsingeniører og eiendomsutviklere hva man kan oppnå av gevinster med VR i dag?

Torgeir Waterhouse hevdet for noen dager siden at korona-krisen bidrar til at Norge digitaliseres i rekordfart og at vi på få uker gjør nye erfaringer på teknologifronten som vi normalt ville brukt 10-15 år på å finne ut av.

I disse dager hvor man ikke kan jobbe sammen på kontoret eller reise på fly for å møte kunden, ser vi at videokonferanser kommer til kort når man prøver å finne ut av komplekse tredimensjonale problemstillinger knyttet til et bygg. Aleksander Nyquist Langmyhr er CEO i den norske VR oppstarten Dimension 10 som nylig vant en proptech innovasjonspris i konkurranse med 1600 utvalgte selskaper. Han kan fortelle at en av deres nyeste kunder, MIRIS AS i Larvik, nå bruker deres løsning til samarbeidsmøter i VR med kollegaer i Polen hvor medarbeiderne deltar fra hvert sitt hjemmekontor. Noen ansatte deltar med VR «headset», mens andre deltar via en 3d-løsning for desktop. Selv om flere av Dimension10’s mest fremoverlente kunder har ordnet tilsvarende VR-hjemmekontor for noen av sine medarbeidere har nok de fleste selskaper dessverre mesteparten av VR utstyret liggende ubrukt på kontoret.

Det kan imidlertid være håp for de som ikke har rigget seg til med VR-hjemmekontor. Rune Vandli, som er co-founder i Vixel, en annen norsk VR oppstart, forteller at han er travelt opptatt med å klargjøre “VR-kofferter” som så sendes hjem til ansatte hos deres kunder. VR-koffertene som inneholder et Oculus Rift VR «headset» og en kraftig «laptop» med Vixels Vrex software ferdig installert var allerede et populært produkt før pandemien traff oss. Rune kan nå fortelle at interessen for dette produktet har eksplodert.

Selv om Vixel klarer å levere denne løsningen til noen heldige kunder er det også slik at produksjon og leveranse av de fleste VR «headset» har fått seg en kraftig knekk under covid-19 utbruddet i Kina. Forhåpentligvis snurrer hjulene i gang igjen ganske snart.

Det blir ekstra tydelig at de som i disse dager kan samarbeide i VR fra hjemmekontor har en stor fordel. Men om man ser på erfaringene med de nyeste VR løsningene i forkant av korona-krisen var egentlig fordelene mer enn klare nok.

Ifølge Alexander fra Dimension10 hadde det de siste månedene før pandemien vært en markant økning i interessen for VR. Han mener hovedforklaringen på dette er at brukervennligheten på VR systemene var blitt dramatisk mye bedre. Den viktigste enkeltforklaringen er at sommeren 2019 gikk alle «headset» produsentene over til såkalt “innsiden ut” «tracking» som gjør at det ikke lenger er nødvendig å konfigurere eksterne «trackere». Andre forklaringer kan være «standalone headset» - uten kabelbunter hengende fra baksiden, bedre optikk, sporing av håndbevegelser og bedre display. I sum gir dette en VR opplevelse som er noe helt annet enn hva som fantes på markedet for bare kort tid siden.

VR teknologien er altså blitt brukervennlig og gir fordeler på hjemmekontor, men hvorfor har dette så mye å si for byggenæringen?

For å svare godt på det er det lurt å heve blikket litt. VR inngår i et større bilde av ulike eksponentielle teknologier som står på startstreken til å kunne revolusjonere arbeidsmåter og forretningsmodeller i store deler av byggebransjen. Det er spesielt et knippe teknologier som på engelsk kalles “real-world spatial computing” som gjør dette mer aktuelt. Dette fenomenet handler om konvergensen mellom VR, BIM, AR-sky, 5G, IoT, semantisk web, robotteknologi og AI i digitalt oppgraderte fysiske omgivelser. Det er den smarte kombinasjonen av alt dette som virkelig vil skape verdi fremover.

Av alle disse teknologiene er det antakeligvis kombinasjonen VR/AR og BIM som vil gi mest verdiskaping i dag. Når du videre kombinerer dette med generativt- og parametrisk design fra firmaer som for eksempel Norske Spacemaker eller Amerikanske Testfit, begynner vi å få en treffsikker oppskrift. VR og AR løsningene i dagens marked vil hjelpe næringen med å spare tid og penger, skape større verdi og økt kvalitet. Her kommer noen eksempler.

Spare tid og penger

Under E39 prosjektet med 19 km 4 felts motorvei oppnådde AF gruppen vesentlige kostnadsbesparelser fordi bruk av VR løsningen til Dimension10 gjorde at man identifiserte feil tidligere. Prosjektdeltakerne fikk en bedre forståelse av 3D modellene når man fikk “oppleve” dem. Det ble sagt at VR investeringen var spart inn etter bare få meter i dette prosjektet.

Vixel melder at det å tilby VR i brakke på byggeplass fremfor tegninger på papir gjør at endringer i byggeplaner hele tiden er oppdatert, noe som både gir mindre feil og gjøre at man sparer tid i anleggsfasen. Om feil gjøres på byggeplass blir de fort meget dyre. Det finnes eksempler der enkeltfeil har kostet opptil 2 millioner kroner, som i tillegg har forsinket prosjektet. Når mange feil unngås blir besparelsen i tid og penger betydelig mer enn hva det koster å investere i VR.

Samarbeid i VR over avstand har blitt trukket spesielt frem i denne artikkelen som et svar på utfordringer med hjemmekontor under en pandemi hvor fysiske møter og reiser er utelukket. Statsbygg estimerer at et typisk særmøte med entreprenører og fagressurser fra hovedkontor i Oslo kan koste mange titusener per møte. Ved bruk av software som Dimension 10 eller Vrex kan store deler av slike utgifter spares, samtidig som kvaliteten på møtet opprettholdes. Vixel får tilbakemelding fra sine kunder om at 3 av 5 møter av denne typen fint kan gjøres over avstand i VR. En bonus er at man reduserer klimagassutslipp ved å ikke gjennomføre reisen.

Skape større verdi og kvalitet gjennom helt nye måter å jobbe

75 % av Vixels kunder rapporterer at de forstår et problem bedre i VR, spesielt når ulike fag skal løse problemer i fellesskap og hvor de samtidig trenger å gjøre hurtige avklaringer. Dette reduserer åpenbart tiden det tar å prosjektere. Men kanskje viktigere tid spart i prosjekteringsfasen er det at man kan komme frem til bedre løsninger for det ferdige bygget. Bygg skal stå lenge, og forskjellen på en god og dårlig løsning gjennom hele byggets levetid vil representere et betydelig verdiskapingspotensial.

Det mest ekstreme eksemplet vi kjenner til er rapportert fra Tony Lindqvist, CEO i det finske VR-Cave selskapet Collaprime. Han kan fortelle at ett prosjekt for universitetssykehuset Oulo sparte 150 millioner Euro i direkte kostnader. Videre er det estimert at gjennom byggets levetid vil man se besparelser på 2,2 milliarder Euro. Måten man klarte dette var å kjøre en omfattende involvering av byggets sluttbrukere hvor ca. 750 leger, sykepleier og andre deltok i designfasen. Collaprime har utviklet en innovativ designprosess som gjør at sluttbrukere kan brukerteste ulike designforslag for et bygg virtuelt i en VR-Cave for å se hva som fungerer optimalt. En slik dyptgående brukerinvolvering helt fra designfasen har ikke vært realistisk mulig å gjennomføre som del av tradisjonell prosjektering. Nå er dette blitt standard prosedyre for alle sykehusprosjekter i Finland. Det er ingen grunn til at man ikke bør jobbe slik i Norge også. Utstyret finnes, det viktige nå er at det blir tatt i bruk av bransjen.

Visuelle verktøy i 1:1 er utvilsomt den beste måten å kommunisere informasjon mellom mennesker. Her har Collaprime utviklet et verktøy som optimalt ivaretar spesielle brukergruppers perspektiv som unektelig fører til høy verdiskaping. Vil man kunne gjøre noe liknende for å kjøre en designprosess med hele befolkningen?

I en tidligere artikkel i TU omtalte artikkelforfatterne potensialet ved å bruke georeferert AR sammen med 5G og «edge compute» slik at vanlige mennesker på sine egne smarttelefoner kan se sanntids fotorealistiske 1:1 visualiseringer av ulike forslag til bygg i de fysiske omgivelsene bygget er ment å stå. Det er ikke mye ekstra som da trengs for å hente inn ulike typer tilbakemeldinger fra folk. På samme måte som Collaprime og andre VR løsninger gjør det mulig for spesielle brukergrupper å være med å påvirke utformingen av løsninger på innsiden av et bygg, vil 5G og AR åpne opp muligheten for en bred innbyggerdialog hvor hele befolkningen kan ta aktivt del i designprosessen av bygg, byer og tettsteder. Det er en inspirerende tanke at denne type teknologi kan bidra til å styrke demokratiske prosesser.

Vi vil videre i denne artikkelserien og i vår kommende podcastserie, diskutere hvordan VR og AR løsninger passer inn i helhetsbildet som legger grunnlag for nye gjennomføringsmodeller.

Powered by Labrador CMS