KOMMENTAR

Ny teknologi vil endre BAE-næringen

Har BAE- næringens verdikjede endringsevne- og vilje til å utnytte de mulighetene ny teknologi og mer bærekraftige forretningsmodeller representerer?

Published Last updated

Vi tror andre aktører vil utnytte dette mulighetsrommet, og ønsker derfor om mulig å bidra til at dagens aktører blir bedre forberedt. Vi er begge involvert i mange spennende prosjekter ved siden av kurs- og opplæringsvirksomhet; Reisvang som EVU lærer og kursutvikler på NTNU, og Smelhus som program- og fagrådsleder i Senter for eiendomsfag.

Vi har alliert oss med Startup Campus, og har sammen med Knut Wien og Fatmir Nikqi tatt initiativet til Nordic Building Room, (NBR) som hadde «soft launch» for URIF 03.03.20. Tanken var at rommet skulle være en fysisk møteplass med alt av ny teknologi, og hvor den etablerte verdikjeden kunne møte denne teknologien sammen med ekspertise på fremtidens løsninger i BAE- næringen.

Digitale møteplasser parallelt med de fysiske

Situasjonen tatt i betraktning fungerer fysiske møteplasser dårlig, og det betyr at vi må vise både egen endringsevne- og vilje, og har bestemt at vi skal digitalisere digitaliseringen av BAE- næringen og komme oss over på webben. I dag er det mange firmaer som har problemer med å skaffe jobb til sine ansatte som følge av viruset. Dette er selvfølgelig et stort problem, men det er også en mulighet for læring, som Janne Aas-Jakobsen skrev så fint i Byggeindustrien 17.03.20.

Vi har besluttet å lansere NBR som en digital opplæringsplattform og starter med et webinar og podcastserie hvor eksperter både forklarer og diskuterer følgende temaer;

  • Hvordan henger all denne nye teknologien sammen
  • Eksponentiell informasjonsteknologisk vekst
  • ISO19650 prosjektgjennomføringsmodell
  • VDC
  • BIM CAVE og Fotorealistisk, georeferert AR
  • IoT og Kunstig intelligens
  • Algoritmebasert design

ISO 19650

Dette skal være basis for de fysiske workshop’ene vi skal arrangere til høsten hvis viruset gir seg. Hensikten med disse wokshop’ene vil være å konkretisere utfordringer og muligheter som basis for nye forretnings- og gjennomføringsmodeller. Et sentralt tema vil være ISO19650, det nye internasjonale rammeverket for BIM leveranser, som mange har bundet seg til gjennom Digitalt Veikart 2017. Konseptene og prinsippene i ISO’en har flere likheter med BA sin veileder til Systematisk ferdigstillelse 2015, og tankegangen er ikke langt ifra det Ole Jonny Klakegg skriver om i sin innleggs serie om gjennomføringsmodeller i Byggeindustrien i disse dager. Herunder blant annet å;

Forlenge prosjekteringsfasen og redusere byggefasen, planlegge konflikthåndtering, forankre prosjektkravene i klientorganisasjonens målsettinger, tydeliggjøre definerte arbeidspakker, kompetanse fremfor tilbudssum og høyere fokus på planlegging og koordinering av prosjektering. Nye gjennomføringsmodeller vil sette dagens gode og etablerte inntjeningsmodeller i fare.

Eksponentiell vekst

Her kommer det til å komme protester, men grunnen til at vi skal endre oss er jo ikke fordi ISO sier det. Det er fordi den eksponenttelle informasjonsteknologiske veksten som kommer med digitaliseringen krever det. At noe blir dobbelt så bra hvert år, er det samme som at det blir 1000 ganger bedre hvert 10 år, eller en million ganger bedre på 20 år. Vi overvurderer hva som vil skje på kort tid, men undervurderer grovt når det kommer til langtidsperspektivet. Nå er vi helt i startgropa når det kommer til å se de betydningsfulle konsekvensene eksponenttell vekst gir. Vi merker sjelden en dobling fra 0,01 til 0,02, men vi merker doblinger fra 1000 til 2000. Det er der vi er nå. Teknologien er som en tsunami, den er fundamentet (produktivitetsutvikling) i økonomien og kan ikke stoppes.

Ettersom vi full-digitaliserer en prosess, (hele prosessen håndteres av robotteknologi, prosessorkraft og algoritmer) vil konsekvensen av eksponenttell informasjonsteknologisk vekst, hvis vi ser bort fra materialkostnad og energi (prisytelsen til solcelle- og batteriteknologi utvikler seg også eksponentielt) være at prisytelsen til prosessen blir eksponenttell. Hva vil det bety for produktivitetsutviklingen i økonomien at all vareproduksjon etterhvert blir full-digitalisert?

Se f.eks. for deg kombinasjonen av generativt design og 3D printing. Det er enkelt å full-digitalisere i dag med plast eller metall figurer, men hva hvis algoritmene til Spacemaker og betongprinterne til Apis Cor blir 1000 ganger bedre? Hva hvis de blir en million ganger bedre? Det er vanskelig å se for seg, men grunnen til at det er vanskelig er at du tenker lineært. Hva vil betydningen være for kunstig intelligens at firmaer som Numenta, kombinerer nevrovitenskapelig forsking med utvikling av maskinlæringsalgoritmer og at Linked data muliggjør semantisk web? Det er nettopp dette Eirik Thun og Norconsult informasjonssystemer overser, når de advarer mot kunstig intelligens i Finansavisen 15.03.20.

Det er ikke det at vi ikke skjønner at bremsepedalen er fristende. Vår påstand vil heller være å advare mot å innovere i et spesifikt område uten å se helheten, men ikke bare helheten, også hvordan helheten kommer til å utvikle seg over tid. Det er her det å forstå eksponentiell vekst kommer frem. Derfor tenker vi at BAE- næringen har noe å lære av Ray Kurtzweil sin ‘’The law of accelerating returns’’

Tilpasningsevne er nøkkelen, og vi mennesker er på tross av vår blindhet til eksponentiell vekst ganske så tilpasningsdyktige. Dersom vi forsetter å fokusere på Q’er, og bare kjører en ‘lavest hengende frukt’ tilnærming til digitaliseringen, vil vi bli forbipassert. Tech firmaene (Microsoft, Google, Facebook, Amazon etc.) er fullstendig klar over hvor dårlige vi er på digitalisering, og står klare for å ta markedsandeler.

  • Hva har det å si at Amazon kjøper opp prefab. firma?
  • Hva har det å si at Microsoft samarbeider med verdens fremste BIM firma for å lage applikasjoner for hele forsyningskjeden til BAE- næringen?
  • Hva har det å si Google tar kontroll over byutvikling med sidewalklabs?

Ledelsen må forstå

Vi legger ikke merke til at verden forandres foran oss, og det er dumt i en verden som bare forandres raskere og raskere. Som følge av vår evolusjonshistorie (ingenting har endret seg relativt til et menneskeliv hvis vi glemmer de siste 100 årene) er din intuisjon programmert til å tenke at utviklingen kommer til å gå mye saktere enn det faktisk kommer til å gå. Vi tenker lineært, ikke eksponentielt. Derfor vil det være mange toppledere som i dag tar dårlige strategiske valg. Det er på tide å lære av Corona, ta eksponentiell vekst seriøst og begynne å «disrupte» oss selv før Tech firmaene gjør det. Ikke gjør som Kodak!

Vi er enig med Anders Bjartnes i Energi og klima, tiltak for grønn vekst er svaret når Corona viruset er slått tilbake. Vi trenger en visjon om et samfunn med velferd og velstand for alle, levert med nullutslipp. Ny teknologi skal vi bruke som strategiske verktøy for å bygge den fremtiden vi har forpliktet oss til gjennom både Paris-avtalen og FN bærekraftsmål, og gjennom vår satsing NBR vil vi gjerne bidra.

Powered by Labrador CMS