FÅR BETALT: Rørleggeren får betalt selv om kunden ville overlate regningen til et tvangsoppløst entreprenørfirma.

Entreprenør ble tvangsoppløst – byggherren måtte betale rørleggeren

Byggherren ba rørleggeren la være å sende regninger til seg og sende dem til en entreprenør i stedet. Men da entreprenøren ble tvangsoppløst, endte det med at byggherren måtte betale.

Published

Det er Frostating lagmannsrett som fastslår at byggherren ikke slipper unna ansvaret for å betale rørleggeren sin. Huset hans hadde blitt totalskadet i brann, og han bestemte seg for å bruke forsikringspengene til nybygg med ni leiligheter.

Annen fakturaadresse

Byggherren skrev kontrakt med et entreprenørfirma der han selv var deltidsansatt. Om rørleggerarbeidet, derimot, gjorde han avtale med et annet firma.

Da arbeidet begynte, sendte rørleggerfirmaet fakturaer rett til byggherren. Men byggherren ba om at rørleggeren skulle fakturere entreprenørfirmaet i stedet. Det gjorde rørleggeren – helt til det sluttet å komme penger.

Rørleggeren purret, kontaktet så advokat, og endte med å kreve pengene fra byggherren. To dager senere ble entreprenørfirmaet tvangsoppløst fordi det manglet revisor.

– Ikke uvanlig

Byggherren protesterte og mente at siden rørleggeren hadde både fakturert og fått betalt fra entreprenørfirmaet, hadde han akseptert at det var derfra han skulle kreve penger. Rørleggeren, på sin side, forklarte i retten at han bare endret adresse på fakturaene. Han visste at det var byggherren som tok imot og godkjente fakturaene i entreprenørfirmaet, også.

Det er ikke uvanlig at en byggherre ber om at faktura stiles til andre, ifølge rørleggeren. Han fastslo også i retten at han ikke ville ha godtatt at entreprenørfirmaet overtok ansvaret. Ikke uten å ha sjekket den økonomiske situasjonen til firmaet og krevd bankgaranti.

Må betale

Tingretten var enig med rørleggeren, og nå har også Frostating lagmannsrett fastslått at byggherren må finne seg i å betale.

Lagmannsretten peker på en tidligere dom der det er fastslått at den som skal betale, ikke kan overføre forpliktelsen sin til en annen uten at kreditor – i dette tilfellet rørleggeren – er enig. Det er ikke nok å godta at fakturaen skal sendes til en annen mottager. Det er heller ikke nok at purringene går til en annen mottager: Purringer og inkassovarsler sendes gjerne dit den opprinnelige regningen ble sendt, uten at det er gjort noe bevisst valg av adressat hver gang.

Ikke konkurskrav

Hadde rørleggeren akseptert at det var entreprenørfirmaet som var ansvarlig for å betale, så ville det også vært naturlig at rørleggeren meldte inn krav i konkursboet til firmaet, peker retten på.

Dessuten ville det vært risikabelt for rørleggeren å bytte fra en byggherre som har fast eiendom som sikkerhet og som har forsikringspenger til gode, til å sende regning til en entreprenør med dårlig økonomi. Det har ikke retten noe tro på at han ville gjort uten videre.

Dermed må byggherren ut med 245 000 kroner pluss rente og 202 000 kroner i saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS