PRESSEMELDING

Samler all salgskraft på prefabskap

Gjennom en virksomhetsoverdragelse samler Canes og partnerne i VVS Prefab all salgsstyrke i felles avdeling.

Published

Etter en vellykket fusjon mellom Canes og VVS Prefab tar selskapene nok et steg for å styrke virksomheten. Fra 20. oktober inngikk de tidligere selgerne i VVS Prefab i salgsstaben hos Canes.

For å være bedre rustet til å dyrke egne spesialfelt deler nå Canes og VVS Prefab oppgavene mellom seg. Gjennom en virksomhetsoverdragelse går selgerne, som tidligere var en del av VVS Prefab, over til sine nye kollegaer i Canes.

Dermed kan teamet i Canes rendyrke salg av prefabskap og - sentraler mot rørleggere, mens VVS Prefab holder fokus på produksjon og produktutvikling av disse.

Videre slippes ny produktstandard i markedet ved at det utvides til syv års garanti på prefabrikkerte skap og sentraler. Denne standarden vil gjelde for bestillinger fra og med november 2021.

– VVS Prefab er mye større enn oss på prefabrikkering av skap. Derfor flytter vi produksjonen over til dem, mens vi i Canes kan rendyrke vår rolle som distributør, sier daglig leder i Canes, Erik Try.

Bedre produksjon, bedre salg

Både ved Canes og VVS Prefab ser de nye muligheter ved denne arbeidsfordelingen. Daglig leder ved VVS Prefab, Per Varhaug, mener det vil generere ytterligere vekst, og styrke deres posisjon i Norge.

– Istedenfor å være konkurrenter, vil vi nå forsterke hverandre, vokse og ta markedsandeler i VVS-segmentet ved å være i stand til å levere et komplett kvalitetstilbud. Vi gleder oss til å knytte virksomhetene tettere, da vi har stor tro på synergiene dette vil gi oss og kunder i fremtiden, sier han.

Powered by Labrador CMS