VELLYKKET: Et CO2-anlegg er tidligere levert IIT Madras som bruker det til undervisning. Nå satser partnerne større.

Norsk prestisjeprosjekt for miljøet

India er et av landene i verden som slipper ut mest klimagasser, og verre kan det bli med den pågående økonomiske veksten. Et norsk prosjekt kan begrense skadevirkningene – og samtidig sikre barn skikkelig skolemat.

Published

NTNU og SINTEF hjelper for tiden indiske institutter og små bedrifter til å forstå hvordan fremtidens CO2-varmepumper kan bygges og integreres hos sluttbrukere i India.

I et førprosjekt finansiert av Klima- og Miljødepartementet er konseptstudien blitt til en 3D-tegning av et CO2-anlegg som skal forsyne et skolekjøkken i India med både varmt vann til matlaging og isvann til å kjøle lokaler og matvarer.

Teknologisk julegave

Anlegget skal bygges i India av Aspiration Energy i Chennai i Sør-India. Etter testkjøring i laboratoriet ved IIT Madras i Chennai, skal det installeres i et skolekjøkken til The Akshaya Patra Foundation i Bangalore.

Denne stiftelsen, som hovedsakelig er finansiert med gaver fra private givere, leverer mat til mer enn 15 000 skoler fra de mange kjøkkenene stiftelsen har over hele India. Det er normalt rundt to millioner barn som får skolemat hver dag fra stiftelsen, som har som visjon: No child in India shall be deprived of education because of hunger.

– Komponenter lages i Norge fram til jul, og sendes etterpå til India. Vi forventer at byggeprosessen og testkjøring i laboratoriet har kommet i mål mot sommeren 2021, og igangkjøring hos sluttbrukeren er planlagt høsten 2021, sier professor Armin Hafner ved NTNU.

Norsk spleiselag

Alle komponenter til det første anlegget blir donert av industripartnere. Danfoss leverer blant annet styringsenheter, multiejector og ventiler. Dorin støtter prosjektet med en transkristisk kompressor CD401. Klimal / Frigomec leverer alle varmevekslere samt oljeutskiller og receiver.

HJERTET: En 3D-tegning av et CO2-anlegg som skal forsyne et skolekjøkken i India med både varmt vann til matlaging og isvann til å kjøle lokaler og matvarer.

– CO2 isvannsvarmepumpen blir en enkel og robust maskin som skal levere rundt 100 kW kjøling ved +7°C fordampningstemperatur. Den skal varme opp vannet fra 24°C til rundt 90°C. Den skal brukes rundt 13 timer hver dag, slik at miljøpåvirkning av energibruken til skolekjøkkenet forbedres, sier Hafner og legger til:

– I dag bruker man R22-anlegg uten varmegjenvinner til AC, mens dieselfyrte kjeler bruktes til å varme opp tappevann.

Også kunnskapsoverføring

En slik teknologioverføring er tidskrevende, men i disse koronatider er videomøter en effektiv måte for nordmennene å diskutere løsninger med sine samarbeidspartner i India. Framdriften i India er bitt vesentlig påvirket av nedlukkingen i store deler av landet, men det er i ferd å bli bedre nå, forteller Hafner.

– Etter at vi har hatt et vellykket prosjekt i India tidligere (finansiert av Norge ved Utenriksdepartementet), der et CO2-anlegg ble levert til IIT Madras som bruker det i undervisningssammenheng og etterutdanning, er det viktig at anlegget nå bygges i India. På denne måten lærer de involverte hvordan slike anlegg bygges og hvordan man vedlikeholder dem, sier NTNU-professoren.

Powered by Labrador CMS