Program - Energiteknisk konferanse 2024

PROGRAM

09.00

REGISTRERING

09.30 - 16.00

FAGLIG PROGRAM PÅ DOGA

09.30

VELKOMMEN

V/ NemiTek

09.35

Dette er vår tids største mulighet

Silvija Seres

Silvija Seres er matematiker, teknologiinvestor og har i tillegg til mye annet en bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford. Byggenæringen og samfunnet ellers står ovenfor en transformasjon. Vi skal innlemme ny teknologi og stadig mer krevende mål for bærekraftige løsninger. Silvija vil gi oss sin innsikt og forståelse av hvordan vi skal håndtere aspekter ved energistyring og byggebransjens innovasjon.

10.25

PAUSE

10.50

Hvorfor tar det så lang tid å redusere klimagassutslippene i byggebransjen?

Naomi Ichihara Røkkum
Daglig leder i Construction City Cluster

Hvorfor er det så krevende å kutte klimagasser i byggebransjen og hvordan endre kurs? Innovasjon, strengere reguleringer og økt etterspørsel etter bærekraftige byggeprosjekter driver gradvis industrien mot en grønnere praksis. Men går det raskt nok? Construction City Cluster er en drivkraft for samarbeid og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Naomi Ichihara Røkkum er daglig leder, og vil gi oss en forståelse av de utfordringene vår verdikjede står i, men også muligheter og løsninger som utvikler oss i riktig retning.

11.10

Hva skal til for å effektivisere energibruken i Norsk eiendomssektor?

Isak Oksvold
Direktør miljø og bærekraft i Møller Eiendom

Investeringene som skal til for å effektivisere energibruken, må gi økonomisk avkastning i tillegg til reduksjon av klimagassutslipp. EU sin taksonomi for bærekraftige investeringer vil ha en betydelig rolle, men hva mer skal til for at vi når våre mål i Norge? Hvor ligger mulighetene og hva er barrierene?

11.25

11.40

LUNSJ

12.30

Erfaringer fra energisparingsprosjekter – kom vi i mål?

Eirik K. Jubskås
Fungerende seksjonsleder i Oslobygg KF

Oslobygg har satt seg ambisiøse mål innen energieffektivisering, og dette krever tiltak både i driften av og ved ytelsen til kommunens anlegg. Vi ser på erfaringer fra kartlegging, gjennomføring og måling av energieffektiviseringsprosjekter, samt driften ved anleggene i etterkant av tiltakene. Kom vi i mål?

12.55

42 (TWH?)

Bjørn Jenssen
Sjefsrådgiver i Skanska

I Douglas Adams (1979), The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, brukte supercomputeren “Dype Tanke” 7,5 millioner år på å finne svaret på det ultimate spørsmålet om livet, universet og allting. Svaret den kom frem til er 42. Men hva er egentlig det ultimate spørsmålet? Kan det være: «Hvor mye lavere vil elektrisitetsbruken i norske bygninger være i 2050, sammenlignet med i dag?»

Med utgangspunkt i erfaringer fra alle faser i flere pilotprosjekter, og detaljerte analyser for neste generasjons plusshus under bygging, vil Bjørn gi innsikt i teknologien. Han vil også belyse hvordan teknologien kan bidra til å utløse det enorme energisparepotensialet. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt!

13.25

PAUSE

13.45

Plusshus - problemstillinger og erfaring fra bygging til drift

Torbjørn Lunde 
Rådgiver Eiendom i Vestfold Fylkeskommune

Plusshus-prosjekter bidrar med verdifull innsikt i beste praksis og effektive strategier for å maksimere energieffektivitet og bærekraft i byggebransjen. De teoretiske beregningene og forventningene for et pluss, er ikke alltid helt i samsvar med hva som utfolder seg når bygget blir tatt ibruk. Betyr det at prosjektet er mislykket, eller er vi allikevel på en viktig og riktig vei for hvordan vi utvikler byggene våre? Torbjørn Lunde er eiendomsrådgiver i Vestfold fylkeskommune og vil utdype sine erfaringer med plusshus i deres portefølje.

14.05

Er norske næringsbygg klare for data-drevet drift?

John Clauss
Forsker i SINTEF Community

14.25

Byggeiere må gripe mulighetene – men hvor ligger de?

Ida Bryn
Fagdirektør VVS, Energi og MIljø i Multiconsult

Hvilke muligheter ligger i eksisterende bygningsmasse, og hvor er potensialet størst? Hva er risikoen for å gjøre feil prioriteringer? Hvilke krav stiller EU taksonomien og hvordan kan den benyttes for planmessig arbeid med energieffektivisering? Multiconsult er et ledende ingeniør- og arkitekturselskap med en visjon om å være broen mellom fortid og fremtid. Ida Bryn vil gi oss sine perspektiver på mulighetsrommet for mer energieffektive bygg.

14.55

PAUSE

15.15

Klimadataens innvirkning på varme- og kjølebehov i bygg

Espen Hansen
Sivilingeniør, MRIF i Norconsult Norge

Klimadata er en av de viktigste inndataene i våre beregninger. Det påvirker både størrelsen på tekniske installasjoner og hvordan byggene presterer hva gjelder inneklima, effekt- og energibehov. Den nye normalperioden viser tydelig endringen mellom 1961 – 1990 og 1991 – 2020. Dette er det sentralt at våre beregninger hensyntar. Klarer klimadataen vi benytter å tilstrekkelig gjenspeile eller representere år-til-år variasjonene vi opplever? og hvordan påvirker disse variasjonene energibehov, inneklima og effektbehov?

15.35

Hvordan halvere CO2-utslippene fra VVS?

Anders Liaøy
Multiconsult

VVS-bransjen har i lang tid hengt etter i miljøarbeidet i BAE-næringen for øvrig. Dette er i ferd med å snu og VVS kan bli en driver for omstilling av hele bransjen. Dette jobber de 8 partnerne i forskningsprosjektet "Grønn VVS" aktivt for. Anders Liaøy er prosjektleder for Multiconsult i prosjektet og presenterer siste nytt fra forskningen. VVS er i dag ikke vanlig å medta i klimagassberegninger for bygg, men forskningen viser at VVS står for hele 20-40 % av utslippene knyttet til materialbruk. Noen av hovedtemaene i prosjektet er materialvalg, klimatiseringsløsninger og ombruk.

AFTERWORK: INGENSTEDS I OSLO

Adresse til Ingensteds

Fem minutters gange fra DOGA

På afterworken til Energiteknisk konferanse vil temaer med utgangspunkt fra dagen dras opp til debatt, ledet av NemiTek Oslo.
Det blir lagt opp til en åpen diskusjon mellom panelet på scenen, med mulighet for spørsmål fra publikum.
Dette blir en sosial og faglig kveld!

16.00

MINGLING

16.30

MIDDAG

17.00

Panelsamtale: Hvilke løsninger skal forbedre energi og klima i nybygg?

Ida Bryn, Multiconsult
Torbjørn Lunde, Vestfold fylkeskommune
Bjørn Jenssen, Skanska
John Clauss, SINTEF

17.45

Panelsamtale: Hvordan skal vi optimalisere de eksisterende byggende?

Patrik Hjertkvist, Entro
Eirik K. Jubskås, Oslobygg
Johanna Olsen, Af Energi

18.30

Panelsamtale: Hvordan utstyr og designvalg skal brukes for å minimalisere klimagassutslipp?

Arnkell Petersen, NMBU
Maja Halle, A-LAB
Thorn Fredrik Hemsen, Armaturjonsson
Øyvind Arntsen, Mustad Eiendom

19.00- 

MINGLING

Har du spørsmål?

Kontakt martine@nemitek.no

Powered by Labrador CMS