PÅ NETT: Ole Jørgen Veiby (til venstre), Eirik Trygstad og Stig Rath. Gjermund Vittersø deltok fra eget hjemmekontor.

– Propan er beste kuldemedium

Nemiteks webinar på tordag ga gode argumenter for bruk av naturlige kuldemedier. Og mange kastet seg over muligheten til å bli oppdatert digitalt.

Published Last updated

Seniorrådgiver Stig Rath startet seminaret med å gi en oversikt over nedfasingen av HFK-er i EU og verden. Han poengterte at fra i år er det rettet ekstra oppmerksomhet mot smugling – som anslås til å utgjøre mellom 20 og 25 prosent av HFK-bruken.

– Med ekstra oppmerksomhet om dette vil trolig smuglingen bremses og tilbudet av HFK bli mindre. Det kan bli knapphet på kuldemedier med høy GWP fra neste år og videre utover, mener Rath.

Stor interesse for webinarer

Det var osloavdelingen av Nemitek, også kjent som VVS-foreningen, som stod for arrangementet med fagansvarlig Eirik Trygstad fra Erichsen og Horgen som programleder. Om lag 300 personer hadde meldt seg på webinaret – rundt 200 fulgte det direkte, mens resten vil se det i opptak. Foredragene blir også tilgjengelig i Nemiteks Kompetansebibliotek.

Her finner du en oversikt over Nemiteks kurs, konferanser og webinarer.

Hvorfor propan er best

Etter en gjennomgang av egenskaper og bruksområder for de ulike naturlige kuldemediene, kunne Rath konkludere:

– Propan er det beste kuldemediet.

POPULÆRT: Om lag 200 personer fulgte webinaret direkte.

Dette begrunner han med at propan er både klima- og miljøvennlig, at det har et stort bruksområde – både frys, kjøl og klima – og at det er et rimelig kuldemedium som krever lav fyllingsmengde. Propan kan konkurrere prismessig med HFK, det er mange leverandører og propan er lett å installere og vedlikeholde.

– Dessuten er det praktisk med ett kuldemedium for mange bruksområder framfor mange forskjellige. Men hovedargumentet er at EU går for hydrokarboner, sier Rath.

CO2 er heller ikke dårlig

Rådgivende ingeniør og partner Gjermund Vittersø i Thermoconsult slår et slag for CO2.

– Jeg bruker CO2 der jeg kan og propan der det ikke går. Det er typisk der man ikke klarer å få ned returtemperaturen i anlegget slik at CO2 har noen sjans, for eksempel i radiatoranlegg uten ventilasjon, sier han.

Vittersø framholder ellers at det er dagligvarebransjen som er flinkest til å utnytte CO2.

Et spørsmål om pris

Daglig leder Ole Jørgen Veiby i Eptec Energi spør webinardeltakerne hvorfor ikke byggherrer alltid velger naturlige kuldemedier?

– Mange byggherrer har intensjoner i sin strategi om å bygge klimavennlig, men kostnader skal kuttes og drift er et annet budsjett, svarer han på sitt eget spørsmål.

Han legger til at breeam-sertifisering som mange benytter seg av, gir poeng for naturlige medier – men relativt få. Andre forklaringer kan være påvirkning fra konsulenter og leverandører.

I motsatt retning virker media og andres oppmerksomhet om klimatrusselen og myndighetenes reguleringer og avgifter.

– Rådgiverne må i alle fall gi klare råd, konkluderer Veiby

Powered by Labrador CMS