I VINDEN: Tidligere ble varmtvann vurdert som en liten andel av energiforbruket, og man var ikke så opptatt av det. Nå er oppmerksomheten langt større, forteller Ole Jørgen Veiby.

Økt bruk av CO2 for tappevann

Kombinasjonen av varmepumper og CO2 som kuldemedium er svært godt egnet for tappevann. Slike installasjoner er det blitt langt flere av de siste årene.

Published Last updated

- Det virker som om markedet har fått opp øynene for denne teknologien. En fordel med CO2 og varmepumper er at man da får tappevann på 70–90°C direkte, man trenger ikke ettervarming, sier Ole Jørgen Veiby.

Han er daglig leder i Eptec Energi, et selskap som etter hvert har fått en viss erfaring med CO2 tappevann varmepumper. Så langt har de levert 35–40 installasjoner i størrelse fra 15 til 150 kW. Et av de siste prosjektene er Oppsal Terrasse Borettslag med 130 leiligheter.

Godt utgangspunkt

– En typisk installasjon er et borettslag med fra 30 til 150 leiligheter. De fleste har allerede et felles varmtvannssystem og mye ligger til rette for installasjon av varmepumpe. Oppsal Terrasse Borettslag er et slikt anlegg, hvor de faktisk hadde varmepumper fra 2000 som var utrangert og modne for utskifting, forteller Veiby.

Energikilden varierer, noen steder har de felles ventilasjonsavtrekk som holder en konstant temperatur på 13–18°C og det er forholdvis enkelt å hente ut energien. Energibrønner vil være et godt alternativ. På Oppsal hadde de samlet avkastluften i et felles aggregat, og det lå godt til rette for gjenvinning.

HP90 W Viser en væske til vann varmepumpe som typisk henter varme fra energibrønner eller avkastluft, slik som på Oppsal Terrasse.

Borettslaget hadde engasjert rådgivningsselskapet Kompa ved Per Eivind Larsen og David Zijdemans til å lage en beskrivelse og kontraktsunderlag. De utrangerte varmepumpene skulle demonteres og erstattes og valg av CO2 varmepumper var opplagt. Krav til COP (Coefficient of performance) var 3,5.

Akkumuleringstanker var i god stand og skulle gjenbrukes. Energiopptak fra garasjeanlegg via et avtrekksaggregat var også i god stand, glykolkretsen skulle renses. Røranlegget ble modifisert og forenklet slik at det fungerte mot CO2 varmepumpen.

Kort tilbakebetalingstid

– Gjennomføringen ble som planlagt, selv i et særdeles trangt teknisk rom. Resultatet viser at COP ligger rundt 4. Totalkostnaden endte på rundt 450 000 kroner, mange av elementene lå der jo fra før. Tilbakebetalingstiden blir dermed i underkant av tre år for denne installasjonen, sier Veiby.

Han legger til at generelt ser Eptec at systemene med CO2 tappevannsvarmepumper fungerer godt så lenge varmtvannssystemet blir koblet riktig. For anlegg med energibrønner erfarer de at energiforbruket til tappevann reduseres med fra 60 til 70 prosent.

– På luft/vann-systemer varierer dette mer med utetemperatur, men SCOP (Seasonal Coefficient of performance) vil være om lag 3,5. I bygg med kjølebehov kan løsningen kombineres med å hente energi fra isvannskretsen. Da vil en få en TER (Total efficiency ratio) på over 6, sier Veiby.

Alle varmepumpene er for øvrig koblet til internett og kan overvåkes 24/7. Dette gir først og fremst god informasjon om driften, men er også et godt verktøy for feilsøking når uregelmessigheter oppstår.

Powered by Labrador CMS