Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.

Kuldemedium/kjølemedium

Kuldemedium eller kjølemedium er et begrep innenfor kjøle- og varmeteknologi og er fellesbetegnelsen for væske og gass som finnes i enheter som leverer kjøling eller varme.

Published Last updated

Det finnes mange ulike typer og det brukes blant annet i kjøleskap, frysere og varmepumper.

Det finnes to hovedtyper av kuldemedier:

-Syntetiske kuldemedier: Kjemikalier som ikke finnes naturlig, men som er menneskeskapt. Disse kalles KFK - klorfluorkarbon, HKFK – hydroklorfluorkarbon og HFK - hydrofluorkarboner. F-gasser

Lekkasje fra disse kan skade det globale miljøet og være fare for nærmiljøet, det er derfor innført store begrensninger for bruk av syntetiske kuldemedier.

-Naturlige kuldemedier: Kuldemedier som finnes i naturen, som for eksempel isobutan, propan, ammoniakk og karbondioksid. Disse er ikke like miljøskadelige som de syntetiske kjølemediene.

Miljø- og klimavennlige forandringer

Grunnet store kostnader ved bruk av naturlige kjølemedier bygges ofte anlegg på syntetiske kuldemedier. Disse mediene måles i GWP (Global Warning Potential), og i henhold til GWP blir kravene til valg av kjølemedium strengere og strengere. Flere og flere kjølemedier blir forbudt, noe som tvinger oss til å velge mer klimavennlige løsninger. I 2020 blir det forbudt å installere nye løsninger med kuldemedier som har GWP-verdi over eller tilsvarende 2 500. Dette gjør at de mest brukte kuldemediene forsvinner fra markedet i stort tempo.

Håndtering og sertifisering

EU kommisjonsforordning (EF) har fastsatt de minstekrav og vilkår som gjelder for sertifisering av foretak og personell som arbeider med kulde-, klima- og varmepumpeanlegg. I Norge må alle som utfører installasjon og vedlikehold på anlegg som inneholder F-gasser ha sertifikat innen feltet de jobber med. For sertifisering må man bestå en praktisk og teoretisk eksamen.

De ulike kuldemediene krever ulik håndtering og kunnskap – totalt sett er det nødvendig med kompetanseheving i bransjen.

Hvordan velge kjølemedium?

Det store spørsmålet i dag er hvilket kjølemedium en skal velg. Termodynamiske og tekniske egenskaper, lover og forskrifter, sikkerhet, tilgjengelighet og langsiktighet må vurderes. Det er et vanskelig valg som har betydning for:

  • Kostnader – både for anlegg og drift.
  • Energi og miljøet.
  • Potensielle farer ved lekkasje.
  • Anleggets oppbygging og utforming og konsekvenser det har for bygget.

Les mer om valg av kuldemeium her.

Powered by Labrador CMS