Fikk ny F-gass-utsettelse

Etter sterkt påtrykk fra bransjen varsler Miljødirektoratet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang på grunn av koronarestriksjonene – nå til 1. juni 2021.

Published Last updated

Mange hadde meldt seg opp til eksamen våren 2020 for å fornye sertifikatene sine. På grunn av faren for koronasmitte ble eksamenene avlyst eller utsatt. Derfor ble fristen for å fornye F-gass-sertifikatet i to omganger utsatt til 1. desember 2020.

Ikke gjennomførbart i praksis

– Denne gangen var det oss i bransjen som ba om utsettelse. Her på kontoret fikk vi telefoner fra eksamenssentre som stengte, fra folk som ikke ville ta fly til eksamen og slikt. Det viste seg umulig å få alle de om lag 2000 personene som måtte fornye F-gass-sertifikatet sitt innen 1. desember, gjennom kurs og eksamen innen fristen, sier daglig leder Lisbeth Solgaard i Isovator.

De fleste eksamenssentrene startet opp igjen før sommerferien og tilbød kurs og eksamener utover høsten 2020. Men som følge av økt smitte i landet, ble det i oktober/november innført en rekke tiltak både på nasjonalt og kommunalt nivå. I flere store kommuner er arrangementer innendørs, som kurs, forbudt. Regjeringen har videre gått ut og anbefalt befolkningen om å holde seg mest mulig hjemme. Det er dermed ikke tilrådelig for bedrifter å sende sine ansatte på reise for å delta på kurs/eksamen.

Ny utsettelse

Med bakgrunn i situasjonen med koronaviruset har Miljødirektoratet sendt forslag til forskriftsendring på høring om midlertidig unntak fra produktforskriften § 6a-3a, slik at ny frist for å ha fått fornyet sertifikat for F-gass som er eldre enn 5 år blir 1. juni 2021.

– Selv om det har kommet nok en utsettelse, anbefaler vi alle å få fornyet F-gass-sertifikatet sitt så fort det er forsvarlig og mulig, anbefaler Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Han får full støtte av Solgaard:

– Ifølge våre oversikter er det om lag 1400 personer som må fornye sertifikatet innen 1. juni. For å unngå propp i systemet, anbefaler vi at man får time hos eksamenssenterne så raskt det går.

Flere kursmuligheter

Man kan gå kurs for å få oppdatert kunnskapene mange steder.

Det er en rekke aktører som tilbyr kurs for å få oppdatert kunnskapene, for eksempel Novap og Brødrene Dahl. Isovator har på sitt nettsted en oversikt over godkjente eksamenssentere, og de fleste av dem tilbyr også kurs.

På grunn av redusert kapasitet på fysiske kurs på grunn av korona, og på grunn av smittefare, er det mange som vil velge et digitalt alternativ. Blant annet NemiTek tilbyr nettbasert undervisning. Det er Svein Gaasholt som tar deg gjennom pensumet i NemiTek-kurset. Det omhandler alt som kreves av kunnskaper i for å kunne bli resertifisert i kategori 1, 2, 3 eller 4.

– Du får en god forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer, om systemer og prosesser, drift og vedlikehold, aktuell HMS, relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av F-gasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse, heter det blant annet i kursbeskrivelsen.

Kurset skal gi et solid grunnlag for å bestå den teoretiske eksamenen, blant annet med jevnlige oppgaver underveis. Eksamen avlegges for øvrig ved et Isovator-godkjent senter etter kursets slutt.

Her kan du lese mer om kurset.

Powered by Labrador CMS