MESSEKLART: I mars er det endelig klart for ISH i Frankfurt igjen.

VVS

2.000 stiller ut varme, vann og luft

Fire år etter forrige gang er ISH-messen tilbake i Frankfurt. Rundt 2.000 utstillere fordeler seg likt mellom vann og energi.

Published

Det er lenge siden sist, og det handler mye om bærekraft. Akkurat på de to områdene er alle internasjonale messer i alle bransjer ganske like i år. 13. til 17. mars er messen for vann, varme og luft tilbake: ISH i Frankfurt.

Færre utstillere

– Vi har store forventninger. Nå regner vi med rundt 2.000 utstillere, forteller merkevaredirektør Stefan Seitz i ISH.

Sist det var messe, for fire år siden, samlet den 2.532 utstillere fra 57 land.

– Utstillerne er spredt ganske jevnt på de to hovedseksjonene på messen: Vann og energi, sier han. Ifølge Seitz byr messen på gode muligheter til å bygge nettverk og utveksle erfaringer, i tillegg til altså å se hva utstillerne har å by på av nye produkter og løsninger.

– Verdens største

Messe Frankfurt omtaler ISH som verdens største møteplass for sanitær-, varme- og luftsektoren. 70 prosent av utstillerne kommer fra andre land enn Tyskland. Også de besøkende er en internasjonal forsamling, og norske bransjefolk pleier å være på plass.

– ISH Water fokuserer på moderne baderomsdesign og bærekraftig teknologi i bruken av vann som en verdifull ressurs, ifølge messearrangørene.

ISH: 13. til 17. mars er messen for vann, varme og luft tilbake.

Seks messehaller huser produkter og løsninger for bad, drikkevann, installasjon og programvare.

ISH Energy har mye å velge mellom i bærekraftig varmepumpeteknologi. I tillegg kommer alt annet om produksjon, distribusjon og bruk av varme – og systemer, fra intelligente hjem og byggautomasjon til kjøling og ventilasjon.

Bærekraftstema

Messearrangører og utstillere kommer stadig tilbake til det kjente 40-tallet: Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk. Derfor er bærekraft viktig også på ISH.

– Det er det viktigste temaet sektoren møter og den faktoren som avgjør alle de viktigste temaene, ifølge Messe Frankfurts egen forhåndsomtale.

På energidelen av messen betyr det at varmepumpene får følge av fornybare energikilder, avkarbonisering, mer effektiv energibruk og hydrogen.

Luftseksjonen har innendørs luftkvalitet som hovedtema. Innenfor vann handler mye om vannet som ressurs, men bærekraftig baderom engasjerer også mange av utstillerne.

Bransje-Tinder med kunstig intelligens

Ved siden av selve utstillingene blir det en rekke seminarer og konferanser på ISH. De skal rette seg mot både montører, rørleggere, handel, leverandører, prosjektledere, entreprenører og myndigheter. Denne gangen lover arrangørene å samle seminarer og konferanser etter tema for å gjøre det enklere å finne frem.

En av lærdommene etter noen år med reiserestriksjoner og messeforbud, er at folk faktisk bruker de digitale løsningene som har kommet i stedet for eller i tillegg til fysiske messer. På ISH går det også an å være med på messen digitalt. Kunstig intelligens skal hjelpe de besøkende med å finne mulige kunder eller leverandører og knytte kontakter.

Som i 2019, følger Nemitek.no ISH både på nett og i magasinene Rørfag, Norsk VVS og Byggdrifteren.

ISH

ISH er fagmesse for vann, varme og luft.

Den arrangeres i Frankfurt annethvert år, men nå har det ikke vært fysisk messe siden 2019. Årets messe arrangeres 13. til 17. mars

Powered by Labrador CMS