SEIGLIVET: Kobberrør holder i 25 til 100 år, og det er ikke noe automatikk i at en boligkjøper skal forvente vannskader når rørene er blitt 52 år gamle.

52 år gamle kobberrør er ikke for gamle

Selv om kobberrørene har passert 50 år, er ikke lekkasjer noe du må regne med. Et ektepar på Sørlandet fikk 140 000 kroner i avslag for fuktskader i huset de hadde kjøpt.

Published Last updated

De kjøpte en enebolig fra 1967, og i kontrakten står det at boligen er solgt «som den er». Etter at paret tok over, fjernet de et kjøkkenskap og oppdaget råteskader, mugg og fuktighet under kjøkkeninnredningen.

Hull i kobberrør

Skaden kom fra en lekkasje i et kobberrør i sokkelen til kjøkkeninnredningen. Røret hadde lekket lenge. Det viste seg at det også var skader i gulvet og veggene på kjøkkenet og i gangen og vindfanget ved siden av. Takstmannen anbefalte å rive underskapene, skifte gulvet i i de tre rommene, bytte isolasjonen og skifte hele tilfarergulvet.

Når eiendommen er solgt som den er, overtar kjøperne risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler, mener selgerne og forsikringsselskapet deres. Siden boligen var 52 år gammel da de kjøpte den i 2019, måtte de regne med at røropplegget hadde begrenset levetid, og det var også opplyst om en vannlekkasje fra den ytre vannledningen, ifølge selgerne.

Det fikk de ikke med seg Kristiansand tingrett på, og nå har også Agder lagmannsrett gitt kjøperne medhold.

25 til 100 år

Fuktskadene skyldtes et lite hull eller en sprekk i vannrøret noen centimeter over der det er ført gjennom gulvet og opp til kjøkkeninnredningen. Sannsynligvis har det dryppet fra hullet lenge slik at vannet har rent ned i det åpne rommet mellom tilfarergulvet og gulvet. Derfra har fukten spredt seg.

Selgerne mente at du må regne med at 52 år gamle kobberrør er svekket av elde og slitasje fordi de allerede har passert den brukstiden som er anbefalt. Lagmannsretten, derimot, viser til Byggforskserien. Den fastslår at innvendige vannrør i kobber har en levetid mellom 25 og 100 år og at den anbefalte brukstiden på 50 år er et anslag.

En kjøper må regne med at gamle bygningsdeler går i stykker og må byttes, men fuktskader er ikke noe kjøperen må regne med, ifølge Agder lagmannsrett.

Rør manglet hylse

I denne saken mente kjøperne også at røropplegget ikke var forskriftsmessig utført. Etter byggeforskriften fra 1949, som gjaldt den gangen, skulle rørene utstyres med rørhylser når de ble ført gjennom vegg eller gulv. Her var det ikke noen hylse.

Retten kan ikke si om skaden på røret henger sammen med at det manglet hylse, men mener det likevel ikke er avgjørende i denne saken.

Kjøperne regnet med å overta en bolig som ikke var tidsmessig og som trengte oppussing. Men fukt, mugg og råteskader i flere rom var likevel ikke noe som de måtte regne med, konstaterer Agder lagmannsrett.

Avslag på 140 000 kroner

Dermed endte kjøperne opp med å få et prisavslag på 140 000 kroner. Hele utbedringen kostet 218 000. Retten trekker fra fordi selgerne ikke skal trenge å betale for hele standardhevningen som utbedringen også fører til.

I tillegg må selgerne og forsikringsselskapet deres betale 101 000 kroner i saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS