STORE BESPARELSER: Administrerende direktør i GC Rieber Eiendom, Tor Instanes har jobbet lenge for å få på plass sjøvannsanlegget.
STORE BESPARELSER: Administrerende direktør i GC Rieber Eiendom, Tor Instanes har jobbet lenge for å få på plass sjøvannsanlegget.

Har spart millioner på sjøvannsanlegg

BERGEN: For ti år siden investerte GC Rieber Eiendom stort i et eget sjøvannsanlegg for kjøling av byggene i Solheimsviken og på Marineholmen.
Var det en god investering?

Published

– Med det vi vet i dag, så er svaret definitivt ja - dette har vært en god, og bærekraftig investering. Teknologien har fungert veldig bra og anlegget har mer stabilt enn det vi trodde da vi bygget det. Vi har også fått koblet på mange bygg, både eksisterende og nye. Det aller viktigste er at leietakere vet at bygget de leier i har den mest bærekraftige kjølingsløsningen man kan få, sier administrerende direktør i GC Rieber Eiendom, Tor Instanes.

Store besparelser

For ti år siden var han en av dem som tok initiativ til at selskapet skulle få på plass et sjøvannsanlegg for å kjøle eksisterende og nye bygg i Solheimsviken og på Marineholmen.

– Vi var flere som tenkte at dette var en fremtidsrettet løsning. Den kjølige fjorden lå jo der. Dyktige ingeniører og et modig styre gjorde at vi fikk det til. Det ble nok oppfattet som en litt ambisiøs satsing, og det var heller ikke helt enkelt å få gjennom i det offentlige. Det var mange ulike myndighetsinstanser som skulle godkjenne de ulike delene av anlegget og vi var avhengig av dem positivt svar fra alle, sier Instanes.

Men anlegget gikk gjennom og med en prislapp på cirka 60 millioner kroner er det heller ingen tvil om at også var et betydelig økonomisk løft. Det første bygget som ble koblet til anlegget var det da nye BI-bygget. I dag er alle, med unntak to bygg, koblet til anlegget.

I praksis betyr det at sjøvannsanlegget, med navnet Marineholmen Ocean Energy, forsyner cirka 170.000 kvadratmeter bygningsmasse med billig og stabil kjøling.

– Et litt forenklet regnestykke viser at vi i ren energibruk har hatt en besparelse på cirka 10 GWh el sammenlignet med mer tradisjonelle kjølesystemer gjennom de siste 10 årene, sier tidligere prosjekt- og forretningsutvikler i BKK, nå prosjektsjef hos GC Rieber Eiendom, Gunnar Hernborg.

Ti millioner +

Bare på kjøling har altså selskapet redusert energibruken med cirka 10 GWh, sammenlignet med mer tradisjonelle løsninger. Dersom vi for enkelthets skyld regner med en energikostnader på én krone per kWh, så har GC Rieber Eiendom siden 2011 spart over ti millioner kroner elkraft.

Årsaken til de store energibesparelsene er at sjøvannsanlegget har betydelig høyere virkningsgrad enn vanlige kjøleanlegg.

– Vanlige systemer har en virkningsgrad på 1 til 3, det vil si at for hver kilowatt man putter inn, så får man tre kilowatt ut. Da sjøvannsanlegget ble prosjektert ble det estimert med en virkningsgrad på 1 til 70, men i praksis ligger det nok en del lavere. En virkningsgrad på 1 til 30 er nok nærmere sannheten, men dette også er jo mye bedre enn mer tradisjonelle kjølesystemer, sier Hernborg.

På samme måte som for fjernvarme så betaler leietaker for kjøling via felleskostnader. Den største besparelsen for huseier ligger imidlertid i at selskapet har sluppet å investere i nye kjølesystemer i de mange nye byggene de har bygget.

Prisen på slike sentraler avhenger av størrelse, men man passerer fort en pris på over ti millioner kroner. I perioden fra anlegget sto ferdig i 2011 og frem til i dag har GC Rieber Eiendom bygget en rekke nye bygg, og alle disse har altså sluppet store investeringer i egne kjøleanlegg.

Sist ut blant nybyggene er hotellet Viken Brygge og kontorbygget Skipet. Den tredje besparelsen kommer som følge av reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

– Det er et ekstremt stabilt system som krever lite vedlikehold og dermed har lave driftskostnader. De eneste bevegelige delene er pumpene og ventilene, og det eneste man må passe på er at man velger de rette delene som er motstandsdyktige mot saltvann. Velger man feil holder ikke delen i mange år, sier Hernborg.

Langsiktig perspektiv

GC Rieber Eiendom er en betydelig eiendomsutvikler i Bergen. Selskapet har i flere tiår drevet en aktiv utvikling av det gamle verftsområdet innerst i Puddefjorden og på Marineholmen.

Samlet eier de i dag cirka 170.000 kvadratmeter med bygg. I tillegg forvalter og drifter de cirka 100.000 kvadratmeter bygg for andre aktører. Alt av egne bygg i Solheimsviken og på Marineholmen, både gamle og nye, er knyttet til Sjøvannsanlegget.

– Bærekraft har de senere årene blitt noe som opptar alle. Jeg begynte i selskapet i 2014 og noe av det som imponerer meg, er at selskapet allerede i 2011 valgte å investere 60 millioner kroner i et slikt fremtidsrettet Sjøvannsanlegg. Det vitner om en huseier med langsiktige ambisjoner og som ikke er ute etter kortsiktig profitt. GC Rieber Eiendom utvikler byggene for å eie de lenge, og i et slike perspektiv er et Sjøvannsanlegget en god investering, sier Hernborg.

Powered by Labrador CMS