Sjekkeklar: I vår presenterte Vidar Havellen planene om en veileder for bruk av brennbare og/eller giftige kuldemedier. Nå starter arbeidet for fullt.

Brennbar-veileder kommer i høst

Bransjeforeninger vil lage en veileder for bruk av brennbare og/eller giftige kuldemedier, slik at det skal bli enklere å ta i bruk slike medier. Veilederen skal komme i høst.

Published

Utfasingen av HFK-gasser med høy GWP medfører økt bruk av brennbare og/eller giftige kuldemedier. Disse er omgitt av et komplisert regelverk hvor det er lett å tråkke feil. Med økt bruk av slike kuldemedier vil det være mange aktører som kommer inn med manglende kunnskap.

Derfor har NOVAP, VKE og Norsk Kjøleteknisk Forening gått sammen om å få utarbeidet en veileder for bruk av slike medier. Den skal også ha en del prosjekteksempler og sjekklister.

– Hovedpoenget er at det skal bli enklere å bygge sikre anlegg, sa Vidar Havellen i Norconsult, som leder arbeidet, da prosjektet ble presentert i vår.

Noe forsinket

Opprinnelig var planen å få veilederen klar før sommeren. På grunn av korona, beslutningsprosesser og generelt mye å gjøre, kommer arbeidet i gang først etter sommerferien.

– Målet er å gjøre det enklere å ta i bruk naturlige kuldemedier i de typer anlegg hvor dette egner seg, sier Havellen.

Sluttproduktet skal bli en veileder for preaksepterte løsninger for bruk av CO2, propan og ammoniakk – hvor det stilles krav til sikkerhetsløsninger, oppstillingssted, anleggstype, kuldemediefylling, byggformål med mer. Veilederen skal baseres på termer og krav gitt i NS-EN 378:2016 del 1–4, samt siste utgave av Norsk kulde- og varmepumpenorm.

– Prosjektet vil primært ha fokus på de nevnte naturlige kuldemediene, men tiltak og sjekklister utarbeides slik at de også kan benyttes for brennbare kuldemedier i klasse A2L med lav GWP, supplerer Havellen.

Erstatter ROS

Veilederen skal gi råd om hva som skal hensyntas ved installasjoner i ulike typer bygg, plasseringer og så videre. Når forenklede løsninger med lav kuldemediefylling kan benyttes, for eksempel ventilerte kabinetter med propan, og hvilke forutsetninger som må være oppfylt.

– Sjekklisten skal gi svar på hva som må være på plass for bruk av naturlige, brennbare og/eller giftige kuldemedier. Den skal erstatte en forenklet risikoanalyse hvor dette er mulig, sier Havellen.

For anlegg som ikke dekkes av veilederen, må det utføres ROS-analyse som i dag, og anlegget må bygges i henhold til gjeldende regelverk.

Veilederen skal være tilgjengelig for alle.

– Målet er å gjøre det enklere å ta i bruk naturlige kuldemedier i typer de anlegg hvor dette egner seg, oppsummerer Havellen.

Powered by Labrador CMS