Nye momsregler i 2021:

Nå kan du slippe tvilsom moms

Fra nyttår kan du slippe å betale moms til staten for jobber som du ikke får betalt for. Men fremdeles kan reglene gi deg pengemangel.

Published

Mange lover og regler justeres fra nyttår. Noen av dem angår deg som blir uenig med en kunde om oppgjøret for en jobb. I dette tilfellet er det snakk om bokføringsforskriften og om regelen for når du må fakturere.

«Fullført»

– I dag må du fakturere etter hvert som arbeidet skrider frem. Det betyr også at du må betale inn moms til staten, forklarer Tor Anthon Christiansen og Jon Olav Auran.

De to Tønsberg-advokatene er partnere i advokatfirmaet Sands. Auran er ekspert på moms, mens Christiansen har lang erfaring som rådgiver og advokat for entreprenører og byggherrer. Fra nyttår blir det endring. Tidligere skulle fakturaene alltid sendes ut i samsvar med fremdriften i prosjektet. Nå kommer det inn et nytt alternativ: «eller når arbeidet er fullført».

Du kan ombestemme deg

– Det betyr at du kan utsette faktureringen, og du er ikke bundet av valget. Du kan starte med å fakturere som du hadde tenkt. Hvis det så blir en tvist om fakturagrunnlaget etter at du har sendt faktura, så kan du sende kreditnota og si at du venter med å sende faktura til arbeidet er fullført, sier Auran.

EKSPERTER: Jon Olav Auran (til venstre) og Tor Anthon Christiansen forteller om nye muligheter for å slippe å legge ut momsen på fakturaer som du kanskje aldri får betalt for.

Det betyr at du slipper å betale staten moms på penger som du ikke har fått inn og ikke er sikker på om du får inn. Fakturerer du et krav som byggherren eller hovedentreprenøren ikke betaler, så har du tidligere måttet betale moms ut fra fakturaen.

Bransjen ønsket mer

– Entreprenørene har i lang tid ønsket nye regler for å unngå dette, peker Christiansen og Auran på.

De understreker likevel at det er langt igjen før du slipper unna faren for å få pengeproblemer mens du venter på å få ferdigbehandlet en tvist. Selv om det er flere måter å tolke hva det betyr at arbeidet er «fullført» og at språket i momsreglene ikke er de samme som i standardkontrakter og entrepriserett, så er byggeprosjektet i hvert fall alltid fullført når oppdragsgiveren har tatt bygget i bruk. Da må du sende faktura og betale inn momsen, og fremdeles kan det i verste fall ta mange år med tvister før du får oppgjør og moms.

– Bransjen ønsket en regel om at fakturering først måtte utstedes når krav var «endelig avklart». Det hadde vært en bedre regel om fakturering av omtvistede krav ikke utløste plikt til å innberette merverdiavgift, mener Tor Anthon Christiansen og Jon Olav Auran.

Smittestengt

Sands har holdt et helt webinar for å gå gjennom nyhetene i byggejussen fra nyttår. Der fikk Tor André Farsund Ulsted, som leder Entrepriserettsforeningen i Bergen, spørsmål om hva som skjer når byggherren stenger en byggeplass på kort varsel på grunn av smitte. Hva skjer med kostnadene i den perioden byggeplassen er stengt samtidig som arbeiderne ikke kan sendes på andre byggeplasser? ville en daglig leder i en byggmesterbedrift vite.

– I utgangspunktet har byggherren en forpliktelse til å styre fremdriften og dermed slikke entreprenørene inn. Når man stenger byggeplassen, er det en byggherreplikt som i utgangspunktet gir grunnlag for å justere vederlaget, sier Ulsted.

Så er spørsmålet om byggherren kan påberope seg force majeure – det vil si omstendigheter som ligger utenfor menneskelig kontroll og som byggherren ikke kunne forutse.

– Det vil nok være delte meninger, mener Tor André Farsund Ulsted.

Powered by Labrador CMS