GJØR EN INNSATS: Har du ansatte i koronakarantene og mener at du har rett til å få utsatt fristen på oppdraget du har tatt på deg? Først må du prøve å løse problemet på andre måter, forklarer advokat Tor Anthon Christiansen.

Korona og kontrakter:
Si fra hvis du ikke kan gjøre jobben

Rørleggerne er for kjappe til å skylde koronaen for at de ikke klarer å holde kontrakten sin – men for trege når det først blir behov for å si tydelig fra.

Published

Tor Anthon Christiansen er spesialist på entrepriserett og arbeider bare med bygg- og anleggsbransjen. Han har det travelt med koronakrisen og entreprenører som trenger råd. Ikke minst ser han hvordan mange sender ut generelle varsler om at det kan bli vanskelig å klare å oppfylle kontraktene de har inngått.

Tydelig varsling

– Jeg vet ikke hvor mange sånne generelle varsler jeg har fått oversendt fra forskjellige partner. Et generelt varsel er helt greit, og det er første steg. Du melder fra at «her ser jeg mørke skyer». Men så må du komme tilbake og varsle spesifikt den dagen du har folk i karantene eller lignende, sier han.

Det handler om «force majeure». I jussen er det uttrykket som beskriver en uforutsett hendelse som ikke kan avverges. En situasjon der den ene parten i en kontrakt ikke klarer å oppfylle forpliktelsene sine på grunn av at det har skjedd noe som partene ikke har kontroll over. Streik, krig, naturkatastrofe og brann er noen av de klassiske eksemplene. Det er ingen tvil om at koronapandemien også er en slik begivenhet.

– Det er viktig at den som påberoper seg force majeure, ikke med rimelighet kan overvinne hindringen. Og det er viktig at hindringen ikke kunne ha vært forutsett da avtalen ble inngått, forklarer Thomas Sando. Både han og Christiansen er advokater hos Sands Advokatfirma i Tønsberg.

Trenger du råd og veiledning?
Ta NemiTeks digitale kurs om underentreprenører og kontrakter

Gjør noe!

Det betyr at hvis kontrakten ble inngått før koronaen nærmet seg Norge, så kan force majeure-bestemmelsene komme inn. Inngår du kontrakt i dag, så må du regne med koronaen. Har du sendt et tilbud, men ikke skrevet kontrakt ennå, så er det viktig at du ettersender et forbehold om at koronaen må regnes som en slik uforutsett hindring.

Det holder ikke bare å rope «korona» og gå fra kontrakten din.
– Nå for tiden er det en tendens til å være litt for kjapp til å konstatere at man har korona og at det er en hindring. Men har du gjort nok for å overvinne hindringen? Det er et absolutt vilkår at du har gjort det som «med rimelighet» kan ventes av deg for å overvinne følgene av koronahindringen, og det betyr i praksis at du må strekke deg ganske langt, sier Tor Anthon Christiansen.

Innleie

Eksemplene han har fått henvendelser om i det siste, gjelder for eksempel ansatte som er satt i karantene eller er koronasyke. Det kan også være utenlandsk arbeidskraft som må i to ukers karantene i Norge før de kan begynne på jobben. Før du kan si at du ikke klarer å oppfylle kontrakten din, så må du prøve å gjøre noe for å løse problemene. Er virkelig fraværet i bedriften mye større enn normalt? Kan du omdisponere noen fra andre jobber? Har du prøvd å få hjelp fra et innleiefirma? Kan du leie inn en underentreprenør?

– Først hvis du har gjort alt dette og ikke kan overvinne følgene av det, da har du en force majeure-situasjon som gir rett til fristforlengelse, sier han.

Forlenget frist

Det er nemlig en forlengelse det er snakk om, slik at du slipper å måtte ut med dagmulkter som følge av korona-hindringen. Du kan ikke trekke deg fra jobben – du kan melde fra om at du ikke klarer den innen fristen. I så tilfelle bør du si fra tidlig at «her kan det bli problemer», og så må du si fra på nytt når du ser at du ikke klarer å unngå problemene. Da må du gi konkret beskjed om hva som skjer. Den siste meldingen gis ofte for sent eller for utydelig.

Christiansen råder til å være flink til å dokumentere hva du gjør. Hvis du har spurt tre bemanningsbyråer for å prøve å få hjelp, så ta vare på de negative svarene.

Force majeure gjelder begge partene i en avtale. Både byggherren og en hovedentreprenør som har leid inn en rørleggerbedrift som underentreprenør, kan påberope seg de samme problemene.

Venter rettssaker

Siden koronaviruset og alt som stenges og forbys som følge av det, er noe helt nytt i Norge, så understreker Sands-advokatene at det er mange spørsmål som ikke er helt sikre. De regner med rettssaker etter vårens nedstengninger, og det er ikke før domstolene har sagt sitt at det går an å gi helt konkrete beskjeder om hva som er riktig og hvor grensene går.
– Akkurat nå ringes vi i entrepriseavdelingen ned av spørsmål om akkurat disse temaene. Det er vanvittig stort behov for hjelp hos entreprenørene, sier Tor Anthon Christiansen.

Valuta-risikoen er din

Har du handlet utenlands eller avtalt oppgjør i annen valuta med underentreprenører, og så måttet betale dyrt fordi norske kroner raser i verdi? Dessverre; det er ditt problem. Du kan ikke fakturere kunden mer selv om prisen på produktene har gått opp.
– En krone er en krone. Har du inngått avtale om at kontraktssummen er 100 kroner, da er den 100 kroner selv om utenlandsk valuta er dyrere for deg, fastslår Tor Anthon Christiansen.

Han råder til å ta inn valutaklausuler i både tilbud og avtaler hvis du handler inn i annen valuta enn norske kroner, slik at du har rett til å regulere prisen når valutakursene svinger.

Powered by Labrador CMS