Fagprogram | Jugendkonferansen 21. september 2023 | nemitek.no

Program
Jugendkonferansen 21. september

09.00

Registrering

Fagprogrammet er i 1. etasje på Pir Cowork i Ålesund

10.00

Velkommen

Konferansier: Oddbjørn By

Oddbjørn By er forfatter, Norgesmester og tidligere verdensrekordholder i husketeknikker. Han har i snart 20 år utforsket, utviklet, konkurrert og lært bort huske-teknikker. Ingen kan huske alt, men alle kan bli langt bedre til å huske. Kanskje lærer han bort hvordan du kan huske mer på kortere tid?

10.15 - 10.40

Byggets egenskaper i fortid - nåtid og fremtid

Ferry Smits - Rambøll

Ferry Smits er avdelingsleder spesialfag bygg og rådgiver innenfor bygningsfysikk. Han er levende opptatt av energieffektivitet og innovasjon. Han vil fokusere på byggets egenskaper og hvordan dette påvirker valg av løsninger. Han er blant annet kjent for sine kunnskaper rundt ZEB, bærekraftig design, passivhus, rehabilitering i tillegg til kjøle-, og frysehaller og svømmebasseng.

10.40 - 11.00

Pause

11.00

Konferansier: Oddbjørn By

11.05 - 11.25

Vår tidsreise fra å være lineær til å bli sirkulær

Kristine Hjørungdal - Bravida

Er det i det hele tatt mulig å gå fra å være lineær til å bli sirkulær? Historien om et paradigmeskifte i vår måte å tenke bærekraft på.

11.25

Konferansier: Oddbjørn By

11.30 - 11.50

Kunsten å bygge grønne muskler:
Om bærekraft og sirkulær praksis i byggenæringen

Kirsti Svenning - Svenning Impact

Framtidens byggenæring er rett rundt hjørnet, og akkurat nå lager små og store aktører sammen den nye hverdagen. Når omstilling er innstillingen skjer det endring som varer.

11.50 - 13.20

Lunsj med leverandørutstilling

6. etasje på Pir CoWork. 
Under lunsjen vil det være en leverandørutstilling der du får mulighet til å knytte kontakter og se siste nytt fra bransjen.

13.20

Konferansier: Oddbjørn By

13.25 - 13.45

Bankenes perspektiv – klimarisiko og bærekraft i næringsbygg

Hanne Lillebø Walsh - SpareBank 1 SMN

Bankene må møte lovpålagte krav om å gjøre vurderinger på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) som en del av kredittvurderingen i lånesaker. Bærekraftsområdet er i rask utvikling og medfører økte krav til dokumentasjon og vurderinger for både banker og bankens kunder. Hanne vil her snakke om ESG og næringsbygg fra en banks ståsted.

13.45

Konferansier: Oddbjørn By

13.50 - 14.20

Bygningsteknologi for bærekraftige for næringsbygg

Jonas Haugan - Varig

Jonas vil snakke om hvordan vi med ny teknologi kan tallfeste bygningers ytelse i forhold til klimagassutslipp

14.20 - 14.35

Pause

14.35

Konferansier: Oddbjørn By

14.35 - 15.35

Det grønne skiftet innenfor varme og kjøling

Kuldemedier til varmepumper, luftkondisjonering, kjøle- og fryseanlegg

John Akre-Aas - Moderne Kjøling

Produktsjef John Akre-Aas i Moderne kjøling ser i glasskulen på hvilke føringer som legges for bransjen av styrende organer i innland og utland.

John skal ta en gjennomgang av status for syntetiske og naturlige kuldemedier: Hvilke muligheter finnes i dag? Hvordan påvirker politikk, miljøkrav, og tekniske krav fremtidens utvalg av kuldemedier? Hva må bransjen forberede og forbedre seg på?

Prosjektering, drift og erfaring med naturlige kuldemedier i varmepumper. ‘’Propan blir førstevalg for næringsbygg.’’

Ole Jørgen Veiby - Eptec

Ole Jørgen Veiby er daglig leder i Eptec. Han vil snakke om prosjektering, igangsetting, drift og erfaring med naturlige kuldemedier i varmepumper

Naturlige kuldemedier kjølemaskiner

Steinar Valsøe - Thermo Control

Steinar Valsøe er avdelingssjef i Thermo Control - han vil snakke om prosjektering, igangsetting, drift og erfaring med naturlige kuldemedier i kjølemaskiner

15.35 - 15.50

Pause

15.50

Konferansier: Oddbjørn By

15.50 - 16.20

Både grønn og lønnsom med ENØK

Harald Lillebø - Energiråd

Gode ENØK-tiltak gir både miljøgevinst og er økonomisk lønnsomme. Derfor er ENØK et av de viktigste bærekraftstiltakene i eksisterende bygg. Samtidig blir det stadig mer knapphet på strøm, ettersom forbruket øker med økende elektrifisering. I tillegg har Enova nå bebudet økt satsing på ENØK, med nye støtteordninger. I foredraget vil dette bli nærmere belyst og ikke minst konkrete eksempler på aktuelle ENØK-tiltak og hva som er mulig å oppnå.

16.25 - 16.55

Panelsamtale

Vi oppsummerer muligheter. Det vil være mulighet for å spørre foredragsholderne om spørsmål.

16.55 - 17.00

Konferansier avslutter 

17.00-19.00

After Work

Sted: Molo Brew

19.00-

Middag

Sted: Bryt

Har du spørsmål?
Kontakt martine@nemitek.no

Powered by Labrador CMS