GOD STEMNING: Svalinn har flyttet hovedkontoret fra Oslo til Bergen, noe som naturlig nok påvirker stemningen i positiv retning. Her er administrerende direktør og storeier, Tarjei Hegland, sammen med Anabela Morais, som jobber i selskapets avdeling for totalentrepriser.

KULDE

Vokser kraftig på kjølte bygg

Kjøling av bygg er god butikk for Svalinn. Selskapet som for et par år siden flyttet hovedkontoret fra Oslo til Bergen har aldri hatt mer å gjøre enn nå.

Published

– Vi ligger veldig godt an og har nok aldri hatt en bedre ordrebok enn det vi har nå, sier Tarjei Hegland.

Sammen med en gruppe ansatte kjøpte han for snart to år siden selskapet Huurre og endret navnet til Svalinn. Samtidig flyttet han hovedkontoret fra Oslo til Bergen.

– Jeg skulle gjerne sagt at mye av den veksten vi nå opplever har å gjøre med at vi flyttet hovedkontoret til Bergen, men det er nok andre forklaringer. Bedriften har en god markedsposisjon som vi har bygget over mange år, samtidig er markedet veldig bra om dagen, sier Hegland.

Vokser i flere segmenter

Svalinn har spesialisert seg på kjølte rom og bygg til matvareindustrien. Selskapet planlegger, prosjekterer og gjennomfører små og store kjøleentrepriser, alt fra store og mindre rom hos dagligvarekjedene og hotell- og restaurantnæringen, til større produksjonsbygg og logistikkterminaler for fiskeindustrien og matvaregrossister. Alle utføres med spesialkompetanse innen kjølte arealer og matoppbevaring.

– Vi har spesialisert oss på matvareoppbevaring. Om det er kaldt eller tørt betyr ikke så mye, men vi er flinke til å bygge rom for matvarer i aggressive miljøer og hvor mattilsynets krav er strenge, sier Hegland.

For tiden opplever selskapet ifølge Hegland vekst innen de fleste segmenter, med unntak av hotell og catering, hvor det har litt på vent det siste året.

– Det har selvfølgelig med korona å gjøre. Korona har vært en utfordring, men vårt datterselskap i Sverige har nok vært hardere rammet enn oss, sier Hegland.

Miljøvennlig kjøling

Noen aktuelle prosjekter de har gjennomført den siste tiden er totalentreprise for Tromsøterminalen, Nord-Norges største fryseterminal og tørrlager, og et av Norges mest moderne fryseanlegg for fisk. Anlegget er det største i Tromsø på 19.000 kvm og har en kapasitet på mer enn 20.000 tonn frossen fisk.

– Vi har hele tiden fokus på å bygge bærekraftige og miljøvennlige anlegg. Tromsøterminalen er for eksempel et slikt anlegg, hvor det er høy isoleringsevne i vegger og tak, gode styringssystemer og varmegjenvinning fra kuldeanleggene. Vi forsøker hele tiden å gå for de beste miljøalternativene, sier Hegland.

De er nå i prosjekteringen av et nytt bakeri i Bergen, som også får solceller på taket.
– Energi- og miljø har definitivt kommer til denne typen bygg, så det er noe vi jobber mye med, sier Hegland.

Vareutfordringer

Den høye aktiviteten medfører at de i 2020 nådde en samlet omsetning på over en halv milliard kroner, for første gang. Den gode utviklingen fortsetter i år.

– Vi legger på oss ganske mye og ligger an til en omsetning på over 600 millioner kroner.

– Vi har klart oss godt, men akkurat nå sliter vi litt med tilgangen på varer. Vi har hatt noen mindre forsinkelser, men så langt ikke så mye. Det er imidlertid en situasjon vi følger tett og som kan skape litt mer utfordringer fremover, sier Hegland.

Noe som har hjulpet dem er at de har et eget panelsenter i Namsos hvor mye av panelene tilpasses kundene.

– Her har vi et godt lager med paneler, noe som har vært viktig for oss i denne perioden. God aktivitet og solid ordrebok både for inneværende og kommende år, gjør at vi ser lyst på fremtiden, sier Hegland.

Powered by Labrador CMS