Ventilasjon og kulde slutter seg til bransjens viktigste fellesavtale

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert.

I VA og VVS-området har partene helt siden 1970-tallet hatt felles salgs- og leveringsbetingelser som regulerer handelen mellom dem. Nå er VKE blitt med i fellesskapet, med grossistene, produsentene og entreprenørene på rørsiden.

– Vi mener denne avtalen vil bidra til mer balanserte kontrakter som igjen vil skape forutsigbarhet og redusere konflikter, sier Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE.

Justering

For fire år siden ble avtalen nøye revidert, nå er partene enige om mindre endringer. FL-VA/VVS/Kulde 2020 er fortsatt et balansert og oppdatert avtaledokument med kjøreregler som vil tjene bransjens interesser og forhåpentligvis være normgivende for verdikjedens omsetning i årene fremover.

Klikk på bildet for å gå til avtalen.

– Den største endringen er at VKE har sluttet seg til avtalen. Når flere blir med bidrar det til at avtalen står sterkere. FL-VA/VVS/Kulde bidrar til mer idyll og mindre krangel, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

VA og VVS Produsentene (VVP), er også godt fornøyd med revideringen og ønsker VKE velkommen med.

– Vi er glade for at flere ønsker å slutte seg til avtalen. Nå oppfordrer vi partene i verdikjeden om å respektere FL-VA/VVS/Kulde 2020, og ikke ødelegger resultatet av forhandlingene gjennom egne tillegg og unntak, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP.

Større revidering

De fire foreningene ønsker et sterkt avtaleverk som flere i bransjen kan slutte seg til. I løpet av neste år setter de fire partene seg sammen for å se hvordan avtalen kan videreutvikles. Det kan også bli aktuelt å revidere større deler av avtalen.

– Det kan være utfordrende å oppnå et godt og balansert avtaleverk på tvers av alle leddene i en bransje slik vi har klart, derfor er denne avtalen ganske unik i sitt slag. Det understreker avtalens styrke at VKE nå ønsker å tre inn i avtalen og veldig hyggelig at de vil være med på å berike og bære avtaleverket videre, sier Terje Røising, daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening.

Grønnere

De 8-etikkbud følger fortsatt avtalen og disse har også fått en forsiktig oppgradering.

I formålet med etikkreglene er det lagt til et nytt avsnitt for å bidra til en bærekraftig utvikling. Punktet heter nå:

Retningslinjene skal sikre et verdisyn som skaper grunnlag for sunn forretningsførsel, bærekraftig og miljøvennlig samfunnsansvar og gode, sunne relasjoner bedriftene imellom.

Det er også fjernet et punkt om utgiftsdekning for ledsagere på konferanser og reiser.

– Det var et punkt tiden har løpt fra, mener de tre avtalepartnere.

Redaksjonelt og digitalt

De fire partene har først og fremst foretatt noen redaksjonelle endringer, i tillegg gjøres avtalen digital. De fire foreningene sender avtalen til medlemmene digitalt. Avtalen vil også ligge tilgjengelig på organisasjonenes hjemmesider.

Link: FL-VA/VVS/KULDE 2020

Powered by Labrador CMS