STILLER KRAV: Line Ekroll Dyb og Norsk Rørallianse engasjerer seg for menneskerettigheter sammen med leverandørene sine.
STILLER KRAV: Line Ekroll Dyb og Norsk Rørallianse engasjerer seg for menneskerettigheter sammen med leverandørene sine.

Bransjen må passe på menneskerettighetene

Det skal ikke inn produkter fra barnearbeid i norske vegger og på norske bad. Bransjen må ta opp temaet, oppfordrer NRA-sjef Line Ekroll Dyb.

Published

– Årets fredspris minner oss igjen på hvor viktige menneskerettighetene er, sier Line Ekroll Dyb.

Hun har engasjert seg for menneskerettigheter sammen med leverandørene sine i mange år. Tidligere arbeidet hun for Norgesgruppen.

De siste sju årene har hun hatt jobben for Norsk Rørallianse. Bransjene og leverandørene er forskjellige, men de etiske kravene er det samme.

– Hos NRA har dette temaet vært viktig i mange år, fastslår Dyb.

Etiske retningslinjer

Røralliansen har egne avtaler om retningslinjer for etisk handel – «Code of Conduct» – med alle grossistene og leverandørene.

– Retningslinjene dekker de grunnleggende kravene til menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter og miljø, sier hun.

Utgangspunktet er konvensjoner fra FN og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO.

– De er innom tvangsarbeid, fagorganisering, barnearbeid, diskriminering, HMS, miljø og korrupsjon, forklarer Line Ekroll Dyb.

Hun forteller at arbeidet med å lage utkast til avtale, allerede er gjort: Mange interesseorganisasjoner har avtaler fritt tilgjengelig på nettet.

Bevisstgjøring

– Nå er det viktig at bransjen tar opp dette temaet og snakker om saken. BNL har belyst hvor viktig det er på flere arrangement og generalforsamlinger. Når vi setter fokus på saken, øker det bevisstgjøringen, mener hun.

Samtidig opplever hun at alle i bransjen er bevisste på rollen sin for å arbeide for menneskerettigheter.

– Så forutsetter vi at leverandørene kontrollerer underleverandørene sine slik at de levere i henhold til avtalene med oss, sier Line Ekroll Dyb.

Powered by Labrador CMS