SANITÆR

Materialprisene til himmels

Prisstigningen på materialer for rørleggerarbeid har aldri vært målt høyere på byggekostnadsindeksen i dette århundret. Økningen er særlig stor på varmeinstallasjoner.

Published

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider hver måned på vegne Rørentreprenørene Norge (RørNorge), Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor og forretningsbygg. I juni økte prisene samlet med 16,4 % sammenlignet med juni i fjor.

Dyrere råvarer

Det er prisene på materiell som trekker kostnadene opp. På varmeinstallasjoner øker de med hele 33,3 % sammenlignet med året før. For sanitærinstallasjoner var prisøkningen i juni 23,5 %.

En medlemsundersøkelse for juli viser at 66 % av de spurte rørentreprenørene opplever at prisene har steget mye mer enn normalt de siste månedene.

Prisene begynte for alvor å stige sommeren 2021 og har steget jevnt i ett år. Det har i hele perioden vært prisene på materiell knyttet til varmeinstallasjoner som øker mest.

– Årsaken til prisstigningen er sammensatt der både korona med forsinkelser og varemangel slår inn, og krigen i Ukraina med høye oljepriser. Effekten er at de fleste av våre medlemsbedrifter får et svakere driftsresultat, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland, i RørNorge.

Uforutsigbart

I NHOs juli-undersøkelse har 71 av RørNorges medlemsbedrifter svart. 75 % av disse svarer at prisstigningen kommer til å påvirke driftsresultatet negativt.

– Flere bedrifter, og særlig der det er tegnet lange kontrakter og priselementet er mer eller mindre fast, opplever dette som dramatisk, sier Røiseland.

RørNorge tror de fleste bedriftene sikrer seg i kontraktene mot uforutsette prisøkninger eller varemangel.

Forunderlig optimisme

Til tross for sterk prisøkning svarer 94 % av rørbedriftene at markedsutsiktene generelt er gode eller tilfredsstillende.

– Vi er positivt overrasket over optimismen, og tror den viser at håndverkere er flinke til å tilpasse seg og finne gode løsninger. Men det er ingen tvil om at totalbelastningen på rørleggerbedriftene er høy nok; med prisstigning, varemangel, mangel på arbeidskraft og på toppen av det hele regjeringens ønskede forbud mot å leie inn arbeidskraft. Det er nok nå, mener RørNorge.

Powered by Labrador CMS