RØRLEGGERMARKEDET: – Sitter man stille i båten og ser at verden rundt en forandrer seg, men selv velger å ikke foreta seg noe, så taper man fort terreng, sier Rørentreprenørene-sjefen.

SANITÆR

Er det stille før stormen og en ny konkursbølge?

Fra 2019 til i år har antallet konkurser blant rørleggerbedriftene hatt en nedgang på nesten 27 prosent: – Blir man sittende fast, uten å klare å snu seg, så får noen bedrifter det mer utfordrende fremover.

Published

En oversikt NemiTek har utarbeidet på bakgrunn av tall fra nettsiden Regnskapstall.no viser et relativt kraftig fall i antallet konkurser blant rørleggerbedriftene.

– Det er en veldig gledelig utvikling, sier administrerende direktør hos Rørentreprenørene, Marianne W. Røiseland.

Mange har klart seg godt

Mens det fra januar 2019 til og med utgangen av november samme år var hele 93 selskaper som gikk overende, så var tilsvarende tall i 2022 bare 68. Det er en nedgang fra 2019 til inneværende år på hele 27 prosent.

– Det bekrefter det vi har sett, nemlig at mange av våre medlemmer har klart seg veldig godt gjennom koronapandemien. En av årsakene er at mange privatpersoner omprioriterte og brukte mer penger på hjemmebane da landet stengte ned. Det ga god aktivitet for mange som jobbet mye mer serviceoppdrag, sier hun.

Tvang aktørene til bedre rutiner

Hun forteller at de i tillegg også ser at en del selskaper fikk forbedret sine rutiner under pandemien.

Røiseland viser til at det under pandemien var et strengt regime for hvem som kunne være på byggeplassene til enhver tid. Dette mener hun var en medvirkende årsak til at en del selskaper ble tvunget til å innarbeide bedre rutiner.

– Det var et svært strengt regime med vinduer for når de ulike fagene fikk tilgang på byggeplassene. Gode rutiner er en viktig forutsetning for effektiv og god drift, og jeg tror derfor at pandemien hjalp, eller tvang, noen av aktørene til å få en bedre struktur i selskapet.

– Sånn sett har det jo kommet noe bra ut av pandemien, og jeg tror kanskje også at det kan har vært med å forhindre noen konkurser, sier Røiseland.

Ny konkursbølge på vei?

Tallene viser at antallet konkurser har gått jevn og trutt nedover fra 2019, fra toppen på 93 konkurser i 2019, til 87 i 2020, 83 i 2021 og altså helt ned i 68 i 2022.

Så langt har imidlertid 2022 bydd på en rekke nye utfordringer, med både betydelig renteoppgang og energipriser man aldri tidligere har sett, for bare å nevne noe.

– Kan det være at bunnen i antallet konkurser nå er nådd?

– Mange privatpersoner strammer nå inn og flere av våre medlemmer opplever en bråstopp i servicemarkedet. Folk har rett og slett mindre penger, noe som raskt går ut over oppussingsmarkedet. I prosjektmarkedet merker man foreløpig ikke så mye, men det er likevel avgjørende å være omstillingsdyktige. Blir man sittende fast, uten å klare å snu seg, så får noen bedrifter det mer utfordrende fremover, sier Røiseland.

Se etter nye muligheter

Hun forteller samtidig at markedet oppleves veldig forskjellig, og at to aktører som ligger vegg i vegg kan ha helt forskjellig oppfatning av markedet.

– Vi hører fra medlemmer på samme sted, hvor den ene går veldig godt, mens den andre sliter. De har gjerne vært i det samme markedet i mange år og klart seg godt, men nå oppstår det altså en forskjell. Det er veldig rart og vanskelig å forklare hva som skiller dem, sier Røiseland.

Hun oppfordrer alle sine medlemmer til å snu alle tenkelige steiner for å se seg om etter nye muligheter.

– Det trenger ikke være at man skal inn i nye segmenter, men det kan være at man må seg etter nye måter å gjøre tingene på. Sitter man stille i båten og ser at verden rundt en forandrer seg, men selv velger å ikke foreta seg noe, så taper man fort terreng, sier Røiseland.

Powered by Labrador CMS