FERDIG JOBB: Slik så det ut på et av badene etter at Bygg & VVS Garanti hadde tatt imot betaling og reist fra halvferdig jobb.
FERDIG JOBB: Slik så det ut på et av badene etter at Bygg & VVS Garanti hadde tatt imot betaling og reist fra halvferdig jobb.

Seks konkurser – bostyrer anmelder:
Knusende kritikk av Koldre-firmaer

Bygg & VVS Garanti- og VVS Partner-eierne Tormod Kronstad og Marius Koldre er oppe i elleve konkurser og tvangsoppløste selskaper. I de to siste konkursene trekker bostyrerne frem en rekke mulige straffbare forhold.

Published Last updated

– Vi har oversendt innberetningen vår til påtalemyndigheten som en anmeldelse av de forholdene som er avdekket så langt. I ettertid har det også vært bokettersyn som avdekker uregelmessigheter og sammenblandinger. Det kommer til å bli reist et krav, men det er ikke avklart ennå hvor stort det blir, sier Kjetil Schonhowd.

Tvangsoppløst

Han er partner i Thallaug. Advokatfirmaet på Lillehammer har styrt bobehandlingen etter at VVS Partner ble tvangsavviklet – daglig leder Aslak Runde har vært bostyrer. Da selskapet ikke leverte regnskap eller årsberetning, ble det tvangsoppløst.

Det skjedde etter at Nemitek.no skrev om hvordan bedriften hadde levert fra seg en jobb med grove feil. Kunden valgte VVS Partner på grunn av at bedriften fikk svært gode skussmål på Mittanbud.

I innberetningen til Sør-Gudbrandsdal tingrett forteller Runde hvordan styreleder og daglig leder Michael Kilman og styremedlem Marius Koldre har fratrådt og at VVS Partner ikke hadde navn på hverken styre eller daglig leder.

Dyre reklamasjoner

Koldre har fortalt bostyrer hvordan selskapet ikke hadde nettverk i Mjøsområdet – det sto med adresse på Lillehammer. Det ble en del mindre oppdrag fra «nettbaserte tjenestetorg mv.», men ikke nok store enkeltoppdrag til at virksomheten gikk rundt.

– Selskapet hadde også oppdrag for større entreprenører i osloregionen. Enkelte reklamasjoner på oppdrag skapte store problemer for selskapet og belastet likviditeten i betydelig grad, heter det i bostyrerrapporten.

Regning med privatkontonummer

Skatteetaten har holdt bokettersyn og blant annet påpekt at mange kunder har fått faktura med privatkontonummeret til Marius Koldre eller kontonummeret til det private firmaet hans.

Aslak Runde skriver at det ser ut til at det ser ut til at selskapet både har tjent penger svart og betalt lønn svart – eller, for å si det med advokatens formuleringer: synes unndratt fra beskatning, synes unndratt fra beregning av merverdiavgift og er ikke innberettet til skattemyndighetene. Dessuten er det utdelt ulovlig utbytte for 2017.

Selskapet har operert med to forskjellige nummerserier på fakturaene. Kunder har fått fakturaer som viser at VVS Partner har «levert avgiftspliktige tjenester i stort omfang» uten at det er innberettet på mva-meldinger eller næringsoppgaver. Det er også avvik mellom den lønnen som er utbetalt og den som er innberettet, og det er overført penger ulovlig fra selskapet til bankkontoen til Marius Koldre, mener bostyrer Runde.

Bostyrer anmelder

Innberetningen er oversendt påtalemyndigheten.
– Oversendelsen er å betrakte som en anmeldelse av forholdene så langt, sier advokat Kjetil Schonhowd.

Beretningen trekker frem at det kan ha vært drevet for kreditorenes regning, at det ikke er ført regnskap, at det ikke er levert årsoppgjør, at det ikke er levert skattemelding og at det ikke er satt av penger til skattetrekkskonto. Alt dette «kan være straffbart».

Krever erstatning

Bostyreren varsler at boet kommer til å kreve erstatning fra selskapets ledelse – det vil si Marius Koldre – på grunn av blant annet eventuelt ulovlig utbytte.

– Det gjelder overføringer og diverse som vi mener at er midler som tilhører selskapet. Vi kommer til å reise dette kravet mot ham, men det er ikke avklart ennå hvor stort det blir, sier Kjetil Schonhowd.

I VVS Partner-boet skriver bostyrer at dette er første gangs konkurs for Koldre, og at det taler imot konkurskarantene. I den ferskeste konkursen i et av firmaene som Koldre og partner Tormod Kronstad har vært innom, derimot, har bostyrer Robert Jensen funnet frem til en helt annen historie.

En serie konkurser

Han ramser opp en serie konkurser. Ifølge den foreløpige beretningen om Bygg & VVS Garanti har Kronstad vært involvert i sju konkurser og Koldre i seks. I to av de konkursrammede firmaene har begge to hatt roller. Det betyr at de to partnerne totalt har hatt sentrale roller i ti firmaer som har gått konkurs de sju siste årene, i tillegg til at Kronstad er personlig konkurs.

Bygg & VVS Garanti er firmaet som Nemitek også skrev om i fjor, der en kunde fortalte hvordan rørleggeren forsvant etter å ha fått betalt og lot det ligge igjen et salig kaos på et halvferdig og skittent bad. Bygg & VVS Garanti påsto også at bedriften var godkjent våtromsbedrift og at Marius Koldre var rørleggermester.

Varsler om straffbare forhold

Robert Jensen har gjort en rekke forsøk på å få kontakt med Tormod Kronstad uten å klare det. Marius Koldre har fortalt at firmaet først og fremst gikk gjennom Mittanbud for å få kunder til totalrenovasjon av bad. Den tiden han var tilknyttet selskapet, hadde det fem ansatte.

Jensen forteller også om mulige straffbare forhold: Selskapet har ikke sendt inn regnskap, ikke sørget for bokføring, ikke levert mva-melding og ikke levert skattemelding. Han antar at det er Kronstad som er den ansvarlige.

– Det jeg kan si på helt generelt grunnlag, er at både Kronstad og Koldre har vært involvert i en rekke konkurser og tvangsoppløsninger tidligere. I det bildet vil det være naturlig i bo som dette å vurdere spørsmålet om konkurskarantene, sier han.

Koldre: – Vil rydde opp

Nemitek.no har også forsøkt å få en kommentar fra Tormod Kronstad. I likhet med bostyrer Jensen har vi ikke klart å få kontakt med ham.

Vi har forsøkt å få snakke med Marius Koldre en rekke ganger for å få konkrete kommentarer til konklusjonene fra advokatene. Koldre har ikke svart på telefoner eller meldinger. Gjennom advokat Ali Reza Afshar sender han denne tekstmeldingen:

«Vedrørende konkurser hadde ikke jeg noe med driften i bygg å VVS garanti AS da jeg var sykemeldt fra 14 november 2018 til 15 mars 2019 og trakk meg øyeblikkelig ut av dette firma. Alt som har foregått i dette firma fra 14 november 2018 er Tormod kronstad sitt verk og ansvar. Vedrørende VVS partner AS så gikk ikke det å redde men jeg jobber med og få betalt ned gjelden etter reklamasjonene i dette firma og ønsker selvfølgelig å gå dette ryddet opp i.»

Her er konkurslisten:

TK Taggefjerning Service AS:
Daglig leder og styreleder Tormod Kronstad. Konkurs 2013.

MK Rørservice AS:
Daglig leder og styreleder Marius Koldre. Konkurs 2014.

Idehjørnet VVS AS:
Daglig leder Marius Koldre. Konkurs 2015.

Tide Salgssenter Asker AS:
Daglig leder og styreleder Tormod Kronstad. Konkurs 2017.

Hus & Bolig AS:
Styremedlem Marius Koldre. Konkurs 2018.

Tormod Kronstad Invest AS:
Daglig leder og styreleder Tormod Kronstad. Konkurs 2018.

Tormod Kronstad AS:
Daglig leder og styreleder Tormod Kronstad. Konkurs 2018.

Tormod Kronstad personlig:
Konkurs 2019.

Kronestad Entreprenør AS:
Daglig leder og styremedlem Tormod Kronstad, stifter Marius Koldre. Konkurs 2019.

VVS Partner AS:
Stifter og styremedlem Marius Koldre. Tvangsoppløst 2019.

Bygg & VVS Garanti AS:
Tidligere styreleder Tormod Kronstad, tidligere daglig leder og styremedlem Marius Koldre. Konkurs 2020.

– Ring Brønnøysund!

Bostyrer Robert Jensen råder forbrukere som skal engasjere håndverker, til å ta en telefon til Brønnøysundregistrene for å spørre om de som skal engasjeres, har vært involvert i konkurser tidligere.

– Så tenker jeg at du generelt skal være litt skeptisk til dem du engasjerer, gjøre litt undersøkelser om hvilken historikk de har og være forsiktig med forskuddsbetaling der det er mulig, sier han.

En slik telefon til Brønnøysund ville i hvert fall avdekket at de to i Bygg & VVS Garanti hadde vært involvert i konkurser tidligere.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Hege Celine Sæthre i Brønnøysundregistrene:

– Man kan søke om en person har aktiv konkurskarantene på brreg.no. Ellers kan man søke på kunngjøringer på brreg.no. Ved å kontakte konkursregisteret kan man få vite om en person har vært involvert i konkurser de siste fem år. Dette krever at man har fødselsnummeret – 11 siffer – på vedkommende, forteller hun.

Powered by Labrador CMS