Morten Husa, daglig leder for Rørentreprenørene Norge – Vest.

– En lykke for bransjen

Politikere i Vestland fylke stanset i tolvte time nedlegging av en rørleggerklasse.

Published Last updated

I forslaget fra administrasjonen var VG2 Rørfag på Åsane vgs. Redusert fra 2 til 1 klasse. Skolen er den eneste i gamle Hordaland fylke med rørutdanning (VG2 KEM)

Forslaget om nedlegging av linjen kom som "julekvelden på kjerringa" for Morten Husa, daglig leder for Rørentreprenørene Norge – Vest.

– En skam

– Det hadde vært en skam for et av de største lærefylkene i landet, hvis nedleggingen hadde blitt vedtatt, sier Husa. Han snudde seg rundt da han oppdaget hva som var foreslått, og han var helt sentral i å få stoppet nedleggingen.

Bedriftene i Rørentreprenørenes Opplæringskontor i Bergen tegner lærekontrakt med et snitt på ca. 65 nye lærlinger hvert år. I tillegg tar bedrifter utenfor opplæringskontoret inn ca. 10-15 nye lærlinger hvert år.

– Uten elevene fra Åsane videregående skole klarer vi ikke å dekke bedriftenes behov for arbeidskraft, påpeker Husa.

Yrkesfag er sikker utdanning

Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer Norge til å mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035.

– Den som velger yrkesfag er sikret jobb, påeker Husa og er lettet over at politikerne med Arbeiderpartiets Emil Gadolin i spissen, berget klassen på Åsane videregående skole.

Da Kommunalkomiteen på Stortinget behandlet Distriktsmeldingen tidligere i november understreket Rørentreprenørene Norge hvor viktig det er at skoler i alle fylker utdanner ungdom til jobber det er behov for.

Portal for å avdekke behov

– God planlegging av skolestruktur får positive konsekvenser for mangfold i lokalsamfunn og gir flere valgmuligheter for ungdommer, påpekte Rørentreprenørene i møtet på Stortinget. Organisasjonen ba politikerne vurdere å legge til rette for en digital portal, som gir oppdatert og god oversikt over næringslivets behov for lokal arbeidskraft.

Powered by Labrador CMS