Sirkulær disponering av vann – en tverrfaglig og unik utdanning om hvordan best ta vare på våre vannressurser.
Sirkulær disponering av vann – en tverrfaglig og unik utdanning om hvordan best ta vare på våre vannressurser.

ENERGI & MILJØ

– Overvann kan benyttes mye smartere enn vi har gjort så langt

Hvordan kan vi bedre utnytte overvann, og hvordan kan vi gjenbruke vann i større grad?

Published Last updated

Overvannsutfordringer har økt i omfang de siste årene og øker fortsatt. Et sikkert tegn er skyhøye utbetalinger for vannskader. Imidlertid er det ikke bare overvann som kan skape betydelige samfunnsproblemer.

Blant annet grunnet lav vannstand i magasinene har det i år for første gang gitt oss usedvanlig høye strømpriser. Nå er i tillegg nivåene i Oslos vannforsyningsområder så lave at borgerne risikerer å bli pålagt restriksjoner.

Hvis vi utvider horisonten anslås det at 25 prosent av verdens befolkning vil bo i et land med vannmangel innen 2050.

Hvordan skal vi takle disse voksende utfordringene?

Vi kan i alle fall starte med å håndtere de lite utnyttede ressursene gjenbruk- og nedbørsvann på nye måter.

Et voksende krav

Som et resultat av et internasjonalt samarbeid, ble den første utdanningen i sitt slag – det ettårige deltidsfagstudiet Sirkulær disponering av vann lansert i 2020. Straks uteksamineres kull nummer to fra Norges grønne fagskole – Vea.

Utdanningen rettes mot rørbransjen, anleggsgartnere, anleggsmaskinførere samt vei- og anleggsfagarbeidere.

– En viktig del av studiet er å gi større kunnskap og forståelse for de andre yrkesfeltene som deltar i utdanningen – som vil gi et bedre sluttprodukt for alle yrkesfeltene, sa leder for fagskoleutdanningen ved Vea, Anne Hagen Bakken under en pressekonferanse fredag.

Rustet med tverrfaglig input i bagasjen er målet at studentene blant annet skal se løsninger de ikke så før – hvordan best håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk.

Harry Bjerkeng (Nordisk Håndverksforum) mener det er et økende behov for denne kompetansen – og kan fortelle at de allerede har fått flere gode tilbakemeldinger fra tidligere studenters arbeidsgivere.

Konkurransefortrinn

Studiet er utviklet i samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge, Nordisk Håndverksforum, Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Blågrønne løsninger vil komme som krav i offentlige anlegg. Vi må ha vår kompetanse på plass for å gjennomføre gode prosjekter innenfor overvannshåndtering, sier Bjørn Åkerholt (NAML).

Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge) tror at økt kompetanse rundt dette gir et konkurransefortrinn:

– Skal man bygge noe eksempelvis i Oslo kommune er man nødt til å ha en plan for å håndtere overvannet som kommer. Hvis ikke vi i bransjen har denne kompetansen selv må vi bringe inn eksterne, og det blir fort fordyrende, sier Tobiassen.

– Overvann kan benyttes mye smartere enn vi har gjort så langt.

Studiet er Norges bidrag i det internasjonale prosjektet Water, Wastewater, Waste and circular Economy (WWW&CE) som avsluttes i mai.

Powered by Labrador CMS