HØYERE ENN NORMALT: Daglig leder i Vestrheim, Thomas Jørs, kan se tilbake på en omsetning i 2021 på hele 321 millioner kroner, opp fra 276 millioner kroner i 2020.

Chr. M. Vestrheim AS

– Det blir lenge til vi ser slike tall igjen

BERGEN: Det er daglig leder i Chr. Vestrheims, Thomas Jørs, sin kommentar til selskapets inntekter i 2021.

Published

– Dette er tall som vi ikke kommer til å se igjen på en god stund, sier daglig leder i Chr. Vestrheim, Thomas Jørs.

Faller, men ingen dramatikk

Selskapet kan se tilbake på en omsetning i 2021 på hele 321 millioner kroner, opp fra 276 millioner kroner i 2020, et tall som igjen var 100 millioner høyere enn 2019.

Utviklingen til selskapet har med andre ord vært formidabel de siste årene og Chr. Vestrheim kan dermed se tilbake på det som nesten er en dobling på to år.

– Det var mange prosjekter som slo inn samtidig, noe som resulterte i en ekstraordinær høy omsetning, forklarer Jørs.

Han forteller at selskapet derfor kommer til å se fallende inntekter og antyder at omsetningen i år vil ligge på rundt 230 millioner kroner.

– Flere av de store prosjektene er vi nå i ferd med å ferdigstille. For inneværende år og for neste år vil vi derfor se et betydelig fall i omsetningen, uten at det er noe dramatikk knyttet til dette. Normalomsetning for oss ligger på mellom 200 og 250 millioner kroner, sier Jørs.

Liker ikke signalene

Selv om Jørs understreker at det ikke er noen dramatikk knyttet til nedgangen, så legger han ikke skjul på at også de merker økt usikkerhet og ser en utflating i aktiviteten.

– Om det er vanlige svingninger i markedet eller om det er knyttet til uro i verden og varslede innstramminger fra offentlig hold kan jeg ikke å svare på. Vi merker imidlertid et press i markedet. Men det er fortsatt en del å regne på, spesielt i proffmarkedet, sier Jørs.

I privatmarkedet er stemningen mer avventende, noe som trolig henger sammen med stigende renter og økte energikostnader. Samtidig forteller Jørs at mange av selskapets prosjekter er i offentlig sektor, blant annet har de jobbet mye utbyggingen av Haukeland sykehus de siste årene.

– Derfor liker vi selvsagt ikke signaIene om innstramminger. Alle signaler gjør at vi tror det kommer til å bli noe tråere til våren igjen, sier Jørs.

Betydelig overkapasitet

Dersom oppbremsingen blir kraftig kan det få betydelige konsekvenser for en bransje hvor aktiviteten de siste årene har vært svært høy. Mange har oppbemannet kraftig og bare hos Vestrheim har de på noen få år økt staben fra 100 til 160 medarbeidere.

– Med fallende aktivitet vil det være en betydelig overkapasitet i markedet. Mye av denne er tatt ut ved innleie, noe som for vår del utgjør 10 til 15 prosent av bemanningen. For vår del vil en eventuell nedskjæring derfor gå ut over våre innleide medarbeidere. For fast ansatte medarbeidere som bor i Bergen vil derfor ikke dette være noe problem, sier Jørs.

Slik gikk det for de andre

Sortert etter inntekter kom Chr. Vestrheim ut som den desidert største aktøren innenfor «rørleggertjenester» i Bergen i 2021. Nummer to på listen ble Anders. O Grevstad med driftsinntekter på 162 millioner kroner (ned fra 197 millioner i 2020 og 308 millioner i 2019).

Nummer tre på listen ble Bergen Rørteknikk, med knappe 118 millioner i inntekter, opp med cirka fem millioner kroner fra 2020 og 73 millioner i 2019. Nummer fire på listen ble Grevstad & Tvedt VVS med sine 110 millioner kroner i inntekter, mens nummer fem ble Arna & Åsane Rørleggerservice med 83 millioner kroner i inntekter.

Powered by Labrador CMS