SKANNER: Avdelingsleder for serviceavtaler, Harald Aakre (t.h.) og serviceleder hos Chr. M. Vestrheim, Thomas Hole Olsen, viser hvordan skanneren virker.

BYGGEPLASS

Veileder rørleggerne via detaljert 3D-skanning

BERGEN: Fra kontoret sitt på Kokstad bruker Harald Aakre en detaljert 3D-skanning til å veilede sine rørleggerkolleger ute i anleggene.

Published

– Det er et svært effektivt verktøy i en relativt travel hverdag, sier Harald Aakre, avdelingsleder for serviceavtaler hos Vestrheim i Bergen.

Sparer tid og penger

Vestrheim er en av Bergens største VVS-aktører. De siste to årene har de aktivt tatt i bruk 3D-skanning som et verktøy når de foretar service og vedlikehold på anlegg hvor de har drifts- og serviceavtaler.

– Dersom en av rørleggerne som er ute og skal gjøre arbeidet i den tekniske sentralen blir usikker, så kan jeg veilede han via 3D-skanningen. Jeg slipper dermed å reise ut på anlegget, noe som er svært tidsbesparende, sier Aakre.

En 3D-skanning gir svært detaljrike 3D-modeller med fotorealistisk bilder av det tekniske anlegget. Fra datamaskin eller mobiltelefon er det dermed enkelt å gå inn i modellen og studere detaljer på nært hold.

– Det gjør det også mulig for oss å planlegge vedlikehold og oppgaver på forhånd. Vi kan også se de aktuelle delene i detalj, slik at vi vet nøyaktig hva vi må ta med oss av reservedeler, sier serviceleder hos Chr. M. Vestrheim, Thomas Hole Olsen.

Mer fleksibel personellbruk

Aakre forteller at de i dag har 3D-skanning av mellom 30 og 40 tekniske anlegg. Til å begynne med benyttet de seg av 3D-skanninger foretatt av andre, men de har nå gått til anskaffelse av egen skanner.

RESULTATET: Resultatet av skanningen blir lastet opp i skyen, hvor Harald Aakre kan bruke den som et viktig verktøy i hverdagen.

– Per i dag vet jeg ikke om så mange som bruker dette så spisset som oss. Det er noen som skanner byggene sine for å lage digitale tvilling, men vi bruket det altså målrettet, utelukkende for bruk i tekniske anlegg, sier Aakre.

Han ser imidlertid ikke bort fra at bruksområdet etter hvert kan bli utvidet også for deres del.

– I tillegg til at vi sparer tid og får gjort mer, så gjør det oss også mer fleksible i forhold til bruk av personell. Mens det før ofte var slik at vi måtte sende den personen som kunne det aktuelle anlegget best, så er vi i dag ikke like avhengig av det. alle som skal utføre arbeidet på det aktuelle anlegget kan enkelt orientere seg på forhånd og slik gjøre seg kjent med anlegget før de reiser ut. Det gjelder egne rørleggere, men også dersom vi av en eller annen grunn må inn med en underentreprenør. Vi trenger ikke være med ut på anlegget, men kan dele skanningen på forhånd, slik at vedkommende vet hva det går i, sier Hole Olsen.

Både små og store anlegg

For at de skal skanne anleggene må de har tillatelse fra kundene. Så langt har alle svart ja til skanning.

– Vi har skannet både små og store anlegg. Nytteverdien er like stor uavhengig av størrelse, sier Aakre.

Et prosjekt hvor 3D-skanning har blitt brukt i større skala er Markeveien 1 i Bergen, hvor DNB har skannet hele bygget. Dette var et eldre bygg hvor kart og terreng ikke helt stemte overens, tegningene stemte med andre ord ikke helt overens med hvordan bygget faktisk var.

I DNBs tilfelle fant de for eksempel 850 ekstra kvadratmeter som de kunne ta leie for.

– I forhold til drift er bruksområdene mange. Ved å koble 3D-skanningen opp mot data fra bygget får man et helt unikt bilde av byggets faktiske situasjon, noe som gjør det mye enklere å drifte bygget på en smart og mer effektiv måte. Jeg er sikker på at slike 3D-skanninger etter hvert vil være standarden, ikke unntakene slik det er i dag, sier Aakre.

Powered by Labrador CMS