Illustrasjonsfoto.

Borer til vann og avløp på strøm

BERGEN: De skal få frem vann og avløp uten å slippe ut klimagasser. Bergen kommune har fått støtte til å prøve å finne og ta i bruk elektriske borerigger.

Published

– Dette er svært energikrevende! fastslår Elina Eikemo i Bergen kommune. Hun snakker om å bore hull til vann- og avløpsledninger.

Ikke bare krever boringen energi – den krever også energi som ikke er spesielt klimavennlig.

– Boreriggene forsynes i dag hovedsakelig med aggregater som går på fossilt drivstoff eller biodrivstoff, fastslår Eikemo.

Kartlegger

Hun har ført i pennen søknaden som gjorde at Bergen kommune fikk 200.000 Klimasats-kroner av Miljødirektoratet. Pengene skal brukes til å prøve å finne utslippsfrie borerigger i kommunale vann- og avløpsprosjekter.

Bergen Vann borer mange hull hvert år for å føre frem vann- og avløpsledninger. Så langt har ikke den kommunale etaten brukt elektriske borerigger til hullene.

Prosjektet som kommunen er i gang med nå, skal kartlegge hvor stort klimagassutslipp boringen egentlig fører til. Dessuten skal det finne ut hva entreprenørene har å tilby av utslippsfrie maskiner og borerigger.

Løsninger finnes

– Det finnes utslippsfrie løsninger, men de er bare tatt i bruk i svært få prosjekter. Det er positivt at Bergen kommune vil undersøke mulighetene for å ta i bruk slike løsninger i egen anleggsvirksomhet, mener seksjonsleder Herdis Laupsa i Miljødirektoratet.

Bergen kommune vil gjerne vite hvilke erfaringer entreprenørene har gjort seg med utslippsfrie borerigger og hvilke muligheter de ser for seg videre. Blant annet skal det gjøres en markedsundersøkelse blant entreprenørene.

– Den potensielle klimaeffekten er antatt å være betydelig, skriver Elina Eikemo.

Graver helst ikke

Når det skal lages nye traséer til vann- og avløpsledninger, vil kommunen helst bore i riktig retning i stedet for å grave på gammeldags vis.

– Styrt boring gir reduserte inngrep i terrenget og er bedre samfunnsøkonomisk sammenlignet med konvensjonell graving, ifølge Bergen kommune.

– Det er per i dag lite kjennskap til hva som er tilgjengelig av utslippsfrie borerigger i markedet og hva klimaavtrykket fra borehullsprosjekter utgjør. Økt kunnskap på dette feltet vil gjøre det mulig å stille tydeligere miljøkrav i anskaffelsene våre, forklarer Eikemo.

Kan stille krav

I fremtiden ser hun for seg at Bergen kan komme til å stille absolutt krav om at boreriggene skal være utslippsfrie. Det som prosjektet finner ut, kan også virke inn på metoden når det skal planlegges nye prosjekter.

Bergen kommune regner med å bruke 400.000 kroner på prosjektet – halvparten av det til rådgiverhonorar og resten til egeninnsats i form av arbeidstid for de ansatte i kommunen.

– Utslippskutt fra arbeid innen vann- og avløpsprosjekter er et område det trengs mer arbeid på. Vi oppfordrer kommunen til å legge vekt på de delene av forprosjektet som gir grunnlag for å stille konkrete klimakrav i anskaffelser fremover, kommenterer Herdis Laupsa i Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS