Pressemelding

Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge.

VVS Norge lanserer tre nye profilhus

For å tydeliggjøre sine kjedekonsepter i en tid der konkurransen i rørbransjen ventes å bli enda tøffere, etablerer VVS Norge tre nye profilhus med ansvaret for å dekke ulike deler av markedet.

Published

Mot slutten av 2018 samlet Comfort-kjeden og Bademiljø sine innkjøp og fellesfunksjoner i det felles eide VVS Norge. Den etterfølgende integreringen og etableringen av fellesfunksjoner er nå fullført, og det er klart for å ta neste steg i planene.

- Målet med etableringen av VVS Norge var å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft i en tid der bransjen opplever økt konkurranse fra byggevarekjeder, netthandel og internasjonale aktører. Sammen med økt konkurranse, vil Covid-19-pandemien fortsette å prege bransjen. Det å tenke nytt, samt bidra til å utvikle bransjen har aldri vært viktigere, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge.

Medlemsbedriftene i Bademiljø og Comfort jobber i dag både mot prosjektmarkedet og privatmarkedet.

- Et viktig grep i våre planer har vært en tydeliggjøring av spissing av kjedekonseptene. Dette innebærer etableringen av tre profilhus som vil kunne rendyrke oss ut mot markedet. Vi får to kjededirektører i nye roller og tilpasser organisasjonen frem mot årsskiftet. Dette vil være med på å styrke VVS Norge mot målet om å være rørleggerens førstevalg, sier Theie.

VVS Norge vil i fremtiden bestå av:

  1. «VVS Norge Prosjekt» med egen kjedeadministrasjon ledet av Erlend Berg, som skal levere tjenester til medlemmene som hovedsakelig jobber innenfor prosjektmarkedet. Etableres ved årsskiftet
  2. «VVS Norge Rørlegger med butikk», som videreføres gjennom kjedekonseptene Bademiljø og Comfort og ledes av Kari Øgle Kjensberg. Etableres ved årsskiftet
  3. «VVS Norge Service», som vil etableres i løpet av 2021.
Powered by Labrador CMS