RUTINER: Kravet om ny energivurdering hvert fjerde år forsvinner – dokumenterte rutiner er bedre, forklarer Tor Brekke.
RUTINER: Kravet om ny energivurdering hvert fjerde år forsvinner – dokumenterte rutiner er bedre, forklarer Tor Brekke.

Tror på nytt energimerke fra nyttår

Enova håper den nye energimerkeordningen skal være i gang fra nyttår. – Men næringsbyggeiere er ikke så flinke til å energimerke, sier seniorrådgiver Tor Brekke.

Published

– Forbudet mot fossil fyringsolje gjør oppvarmingskarakteren mindre relevant, sier Brekke.

Energidagen – som i år gikk som webinar – var slett ikke første gangen Brekke presenterte Enovas anbefalinger for hvordan energimerkeordningen bør utvikles videre. Men nå nærmer høringsfristen seg, og han har håp om at den nye ordningen skal være på plass allerede 1. januar.
– Olje- og energidepartementet har lagt den ut på høring med frist 13. mai. Så begynner arbeidet med ny forskrift, det skal ut på formell høring, og så har jeg et håp om at vi skal være oppe og gå med ny energimerkeordning fra nyttår, sier Tor Brekke.

Uten oppvarmingskarakter

Samtidig som oppvarmingskarakteren får mindre å si, så peker han på at effektbelastningen i kraftnettet blir viktigere og at finansnæringen er veldig interessert i å få noen indikatorer som viser hva som faktisk er grønne finansieringsobjekter.

NYTT: Slik ser Enova for seg det nye energimerket for bygg.
NYTT: Slik ser Enova for seg det nye energimerket for bygg.

– Oppvarmingskarakteren reduserer forståelsen for ordningen, og den får lite oppmerksomhet, sier Brekke.

Han argumenterer for et energimerke som er relativt likt det som er kjent fra for eksempel hvitevarer, med samspill mellom fargen og bokstaven. Merkingen anbefaler han å bygge på hvor mye energi bygningen trenger til normal drift, i tillegg til at den må ta hensyn til hvor mye effekt bygningen belaster kraftnettet med i de mest belastende timene.

Attest på én side

– En annen endring er at selve energiattesten skal gjøres enklere. I stedet for en attest på fra åtte til tjue sider tenker vi oss en attest i papirformat på én A4-side. Resten av informasjonen flyttes til en digital plattform, forklarer han.

– I tillegg ser vi for oss å lage et kortlivet vedlegg til for eksempel et salgsprospekt. Da kan vi i mye større grad legge inn ting som forandrer seg over tid, for eksempel energipriser. Dermed kan vi sette opp konsekvenser av de ulike energimerkingene i kroner og øre. Så kan det være en portal hvor du kan gå inn og hente tallene, simulere, se på lønnsomhetsberegninger og se hva slags utslag de får på selve energimerket.

Slutt på fireårsinspeksjon

– Vi har også gitt noen anbefalinger om energivurdering av teknisk anlegg. I dag er det et krav at fagperson skal ut minst hvert fjerde år og gjøre en ny vurdering. Vi foreslår at dette skal erstattes av at du har dokumenterte systemer og rutiner. Da får du avdekket avvik mye fortere enn om det kommer en fagperson hvert fjerde år, sier Tor Brekke i Enova.

PÅ VENT: Akershus Eiendom har så å si ikke solgt en eneste eiendom siden 15. mars, sier Ragnar Eggen, men har tro på at koronakrisen kommer til å gå over greit.
PÅ VENT: Akershus Eiendom har så å si ikke solgt en eneste eiendom siden 15. mars, sier Ragnar Eggen, men har tro på at koronakrisen kommer til å gå over greit.

Han peker på at finansbransjen er svært interessert i den nye energimerket og hvordan bransjen arbeider for å definere hva som er «grønne» finansieringsmål.
– Miljø er på agendaen, og alle nye bygg oppføres med høy miljøstandard, istemmer partner Ragnar Eggen hos Akershus Eiendom.

– Det som ikke er nært et kollektivknutepunkt, er nesten ikke salgbart.

Advarer mot symbolvedtak

Samtidig advarer han mot at miljøbygg kan bli symbolvedtak uten noen faktisk effekt:
– Det skal ikke mye til for å bli «miljøfyrtårn», ifølge Eggen.

Han stiller også spørsmål om rehabilitering alltid er det som er mest miljøvennlig eller om noen bygg faktisk bør skrotes også av miljøhensyn:
– Investorer vet at teknologien endrer seg og at dagens miljøbygg kan bli morgendagens versting.

Små og mellomstore leietagere har stort sett ikke miljø som fokus der de leier. Noen ser at det mest miljøvennlige de kan gjøre, er å sitte rolig der de er de neste fem årene. Men ingen steder er miljø mer i skuddet enn i byggebransjen, ifølge næringsmegleren.

Han forklarer hvordan koronaviruset har satt markedet på vent. Samtidig tror han at det er snakk om en krise som vil gå over og at markedet kommer tilbake raskt. Det er ikke mange diskusjoner om å kutte leie. Markedet for kjøp og salg av næringseiendom, derimot, har fått et treff.

– Vi har så å si ikke solgt eiendom siden 15. mars, sier Ragnar Eggen.

Powered by Labrador CMS