DEN ANDRE BØLGEN: Bransjeleder for bygg og anlegg i BDO, Henning Dalsegg, mener vi nå er inne i det han kaller den andre bølgen av strukturering i VVS-bransjen.

VVS-BRANSJEN

– Kommer til å se enda flere oppkjøp og sammenslåinger

Stadig flere rørleggere og VVS-bedrifter kjøpes opp og blir en del av større konstellasjoner. Det vil bli krevende å være liten og alene fremover, mener det internasjonale rådgivings- og revisjonsselskapet BDO.

Published

– Det er ikke lenger nok å bare være en god rørlegger. Man må også kunne håndtere så mye annet. Kravene blir stadig større og fra 2025 kommer det for eksempel enda strengere EU-krav knyttet til bærekraft, Dette gjelder særlig for store virksomheter, men de mindre må gi data til de store, så indirekte påvirker det små selskaper også. For mange er de stadig økene kravene både i forhold til kompetanse og kapital, noe av årsaken til at stadig flere velger å bli en del av en større konstellasjon, sier bransjeleder for bygg og anlegg i BDO, Henning Dalsegg.

Bare begynnelsen

Vi har gjennom de siste årene sett flere eksempler på strukturering av det norske VVS-markedet. VVS Norge knytter til seg stadig flere rørleggere og den svenske giganten Instalco har kjøpt opp bedrifter over store deler av landet. Sist ut var VB Gruppen som knyttet til seg over 50 rørleggere og VVS-aktører.

– VVS-bransjen i Norge er fortsatt ganske umoden og fragmentert. Det er fortsatt veldig mange små aktører som preger markedet. Jeg tror derfor at vi fremover kommer til å se enda flere oppkjøp og sammenslåinger. Struktureringen vil fortsette, sier Dalsegg.

Han mener dokumentasjonskrav, men også strengere krav til kontrakter, juss og økonomi er noe av årsaken.

– Man trenger mer kapital for å investere og utvikle seg og for å tiltrekke seg nye medarbeidere. Mange velger også å bli en del av de større kjedene for å dra nytte av noen stordriftsfordeler som for eksempel fellesfunksjoner og støtte på juss, økonomi, opplæring og bærekraft, sier Dalsegg.

Vil være en del av noe større

En annen viktig årsak tror han er at arvingene til eksisterende selskaper ikke automatisk ønsker å fortsette i samme tralten som forfedrene har gjort det, kanskje i generasjoner.

– Når man ser på sammensetning til de som er daglig leder, styreleder og aksjonærer i mange av disse selskapene, så er det ofte én og samme person. Veldig mange av de er i 50-60-årene, og det er ikke gitt at kommende generasjon ønsker å ta over driften av selskapet, sier Dalsegg.

Han forteller at dersom de vil det, så vil de kanskje ikke være rørlegger på dagtid og økonomiansvarlig på kveldstid og i helger. De vil ha et mer normalisert liv, hvor ikke alle døgnets timer går med til driften av selskapet.

– Skal de ta over driften og selskapet ønsker de ofte gjerne også å være en del av noe større. Generasjonsskifter er nok derfor en viktig årsak til at bedrift blir en del av en kjede, sier Dalsegg.

Den andre bølgen

BDO-rådgiveren forteller at vi nå er inne i det han beskriver som en andre konsolideringsbølge.

– Vi så for et par år siden en bølge av oppkjøp fra private equity-fond. Dette er rene finansielle aktører som ser et potensial i å strukturere et marked i større enheter, for så å hente ut gevinst ved å selge grupperingen på et senere tidspunkt. Disse var ofte villige til å betale godt for bedriftene, sier Dalsegg.

Ofte blåste de derfor de mer industrielle aktørene av banen.

Ifølge Dalsegg blir det spennende å se hvordan disse strukturene klarer seg gjennom en litt mer krevende periode.

– Det vi ser nå er at de industrielle aktørene i større grad er tilbake på banen. Dette er en sunnere utvikling, hvor aktørene ofte har en mer langsiktig tilnærming og et mål om å bygge en mer robust aktør, rigget for fremtiden, sier Dalsegg.

Powered by Labrador CMS