FOR DÅRLIG: Tre arbeidstagere på denne byggeplassen på Østlandet delte et rom på selve byggeplassen. De sov på madrasser, og foran badet var det bare et plastforheng. Dette er for dårlig, ifølge Arbeidstilsynet, som vedtok stans.

ARBEIDSLIV

Hver fjerde rørentreprenør innkvarterte ansatte ulovlig

Rørleggere bor ulovlig. Arbeidstilsynet tar hver fjerde rørlegger- og ventilasjonsbedrift i å bryte reglene når de innkvarterer folkene sine. Nå foreslår tilsynet nye regler.

Published

Reglene er ikke tydelige nok, mener Monica Seem. Hun er avdelingsdirektør for regelverk i Arbeidstilsynet. Nå oppsummerer hun mange års erfaring med arbeidsgivere som tilbyr innkvartering til folkene sine.

Utydelige regler

– I tilsyn opplever vi at uforsvarlig innkvartering er ganske utbredt. Vi stanser jevnlig innkvartering som er mangelfull, uverdig, brannfarlig eller helsefarlig, forteller Seem.

TYDELIG: – Det er behov for å gjøre regelverket for innkvartering tydeligere, sier Monica Seem.

Arbeidstilsynet trekker frem bygg og anlegg, industri, jordbruk og fiske som næringer der mange reiser langt for å arbeide og bor i boliger som arbeidsgiveren stiller til rådighet. I dag står det i arbeidsmiljøloven at innkvartering som tilbys, skal være «forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt». Hva det betyr i praksis, står ikke i lovverket.

Arbeidstilsynet har stilt en rekke krav om hva som skal til for at innkvarteringen skal være bra nok. Men de er ikke konkrete nok. Nå foreslår tilsynet å lage et helt kapitel i arbeidsplassforskriften for å gjøre kravene enklere å forstå.

Malere er verstinger

De siste åtte årene har Arbeidstilsynet gjort nærmere 3.500 tilsyn med innkvarteringen. 49 av tilsynene har vært hos bedrifter som gjør rørlegger- og ventilasjonsarbeid. Av dem var det tolv – eller 24 prosent – som brøt reglene på ett eller flere områder.

Det er omtrent som i andre bransjer. Totalt er det 26 prosent av tilsynene som ender med at tilsynet finner ett eller flere brudd på reglene.

I byggenæringen generelt er andelen omtrent den samme. Men bruddene i byggenæringen er alvorligere enn i andre næringer: 

En større del av tilsynene ender med at Arbeidstilsynet stopper virksomheten på grunn av overhengende fare for liv og helse. Det har skjedd 75 ganger i byggenæringen, mens 41 byggebedrifter har fått overtredelsesgebyr og 25 har fått tvangsmulkt.

Handlingsplan

Det nye kapitlet i arbeidsplassforskriften er en del av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Vi ser mange fordeler med å regulere kravene til innkvartering i en forskrift. I tillegg til at det blir mer forutsigbart for arbeidsgivere, vil det bli tydeligere hvilke krav Arbeidstilsynet kan stille i forbindelse med tilsyn, sier Monica Seem.

Det er andre gang det kommer et slikt forslag. I forrige runde, for to og et halvt år siden, førte innspillene til så mange endringer at Arbeidstilsynet har bestemt seg for å sende det på høring en gang til. Alle kan komme med innspill, understreker Arbeidstilsynet – fristen er 4. mars.

Her kommer det krav:

Ifølge Arbeidstilsynet følger forslaget til forskrift de kravene som Arbeidstilsynet allerede praktiserer. Den stiller krav om oppholdsrom, tilgang til dusj og toalett og at hovedregelen er at alle skal sove på enkeltrom.

I tillegg er det krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig når det gjelder:

  • Dagslys og utsyn.
  • Vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold og hygienisk standard.
  • Temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet.
  • Giftige og helsefarlige stoffer.
  • Biologiske faktorer.
  • Oppbevaring, tilberedning og inntak av mat.
  • Oppbevaring av klær..
  • Vask og tørk av klær.
  • Brann- og elsikkerhet.
Powered by Labrador CMS