HMS: Jan Christian Heggeli i VVS Fagmann og Morten Hofstad i Byggeveiledning slår begge et slag for å jobbe systematisk med internkontroll.

ARBEIDSLIV

Vil omgjøre internkontroll til ønsket oppgave

Rørleggerbedrifter kan tjene stort på god internkontroll, mener kjedeleder Jan Christian Heggeli i VVS Fagmann. Han anbefaler bygging av bedrifter på et fundament av internkontroll. Én ting har overrasket han stort etter reiser landet rundt denne høsten.

Published

Internkontroll har vært lovpålagt siden desember 1996. Det innebærer at bedrifter bryter loven dersom de ikke har internkontroll etter internkontrollforskriften.

Heggeli syns frykten for lovbrudd er helt feil utgangspunkt.

– Mange er mer opptatt av å holde fartsgrensen fordi de kan bli tatt i fartskontroll enn av poenget med fartsgrensen, for eksempel ved en barnehage. Du skal ikke ha internkontroll for å unngå bot, men fordi internkontroll er viktig for medarbeidere, miljø og bedriften din, sier Heggeli.

Oppnå HMS-målene

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal bidra til forbedringsarbeid i alle typer virksomheter, slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Dette er såpass essensielt at VVS Fagmann denne høsten har satt internkontroll høyt på dagsorden.

Internkontroll var tema under VVS Fagmanns første, nasjonale medlemsmøte som samlet nesten 500 medlemmer. Det var også tema på rørleggerkjedens stand på VVS-dagene i oktober i fjor hvor samarbeidspartneren Byggeveiledning også stilte på standen.

– Å drive rørleggerbedrift i dag er krevende. Det handler om mye mer enn skruing og gode leverandøravtaler. Du blir raskt stilt overfor behovet for og poenget med internkontroll.

– Da jeg ble rørlegger så jeg ikke for meg en fremtid som profet for internkontroll. Men, det er jeg blitt. Internkontroll er smart, sier Heggeli.

Nøkkel til god bedriftskultur

Daglig leder Morten Hofstad i Byggeveiledning forklarer at god internkontroll kan være nøkkelen til god bedriftskultur.

– Å jobbe systematisk med internkontroll bidrar til godt arbeidsmiljø og bedriftskultur. Arbeidsplassen blir tryggere, sikkerheten bedre og du blir mer attraktiv som arbeidsgiver. Å få system på sakene kan også gi grunnlag for vekst, kanskje også i andre byer og steder, sier Hofstad.

– Jeg mener at du bør bygge bedriften på et fundament av internkontroll og at det er lønnsomt, legger Heggeli til.

Omfanget skal tilpasses hver bedrift. Bedriften må kunne dokumentere at internkontrollarbeidet er utført – inkludert mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og hvordan dette jobbes med internt.

Bedriftens internkontroll-system skal også dekke kartlegging og oppfølging av forholdene på arbeidsplassen og rutiner for å rette opp og forebygge overtredelse av kravene i forskriften.

Opplæring i verktøy og utstyr er helt essensielt.

Overrasket

– Alt dette kan virke så uoversiktlig og ulystbetont å gripe fatt i at mange faktisk ikke aner at de er pålagt internkontroll, sier Heggeli.

– Særlig én ting overrasker meg. Uansett hvor jeg kommer – og da mener jeg uansett hvor i verdikjeden – og spør om noen er gode i internkontrollforskriften, så rekker ingen opp hånda. Det gjelder til og med leverandører av verktøy som det etter internkontrollforskriften skal gis opplæring i.

For formålet har VVS Fagmann-kjeden bygd den nettbaserte løsningen «Fagmann kompetansebedrift» sammen med Byggeveiledning. Løsningen er godkjent som dokumentasjon inn mot Arbeidstilsynet. Det gjelder også ute på anleggsplassen hvor den er tilgjengelig på mobiltelefon.

I løsningen ligger alle kursene som bedriftsledere er pålagt å holde for sine ansatte. Minimum må arbeidsgivere kunne dokumentere at rørleggere har gjennomgått ti forskjellige kurs. Kursene er videobaserte. Dokumentasjon på gjennomført kurs blir liggende lett tilgjengelig i løsningen slik at både bedriftsledere og myndigheter bed behov kan sjekke status.

Kursdokumentasjon fra andre sammenhenger kan også lastes opp.

Utdannelse og praksis er ikke nok

– De fleste jeg snakker med tror at deres egne, praktiske erfaringer holder – at de ikke trenger kurs etter å ha vært rørleggere i mange år. Det er feil. Du må ta kurs og dokumentere det, sier han.

– Da er det en annen ting som også er viktig – at du ikke bare er hypp på å krysse av for at du har sett en video og komme deg videre til neste. Poenget er at dersom du for eksempel skal opp på et stilas, så skal du ha tatt kurs om bruken inkludert å sjekke at monteringen er riktig. Da reduseres risikoen for at det faller fra hverandre og noen blir skadet.

Heggeli er tydelig på mulige konsekvenser av manglende opplæring. Han viser til at det også i høst har vært dødsfall og skader på norske arbeidsplasser. Mange kunne ha vært unngått ved riktig opplæring.

– Jeg forklarer folk at forsikringsselskaper vil rette krav mot bedriften selv dersom internkontroll og opplæring ikke er i orden. En arbeidsulykke kan derfor bli dramatisk utover den personlige tragedien. Bedriften kan gå dukken.

Pizza og internkontroll

Et godt startpunkt for bedre internkontroll i bedriften er at ledelsen viser vei ved å samle alle medarbeidere etter arbeidstid og snakke HMS over en pizza. Da kan også de første kursene gjennomføres på PC-er der og da.

– Arbeidstilsynet er noen vi egentlig skal ønske velkommen. Tilsynet gjør en fantastisk jobb for å sikre liv og helse, sier Hofstad.

Han forteller at Arbeidstilsynet ankommer på tre forskjellige måter; uanmeldt på arbeidsplass, forhåndmeldt tilsyn (du skal se de byggeplassene) og med postalt tilsyn hvor du må svare skriftlig på tilstanden.

Fakta om internkontroll

Regulert gjennom internkontrollforskriften.

Viktig at ledelsen fører an med gode verdier, holdninger og kompetanse.

Omfanget av tilpasses hver enkelt bedrift.

Krav om skriftlig dokumentasjon på utført internkontrollarbeid.

Dokumenteres mål og ansvarsfordeling internt for HMS-arbeidet.

Må kunne vis kartlegging av behov og fysiske forhold for å kunne gi tilpassete arbeidsplasser inkludert verktøy og utstyr.

Ha og følge rutiner for å forebygge og rette opp ved hendelser.

Powered by Labrador CMS