MANGLER: Rørleggerne er slett ikke verstinger i byggenæringen, men noen arbeider uten HMS-kort.
MANGLER: Rørleggerne er slett ikke verstinger i byggenæringen, men noen arbeider uten HMS-kort.

Flere bøter for HMS-kort

Tre rørleggerbedrifter hadde ansatte uten HMS-kort. På to av byggeplassene som Arbeidstilsynet inspiserte, fortalte rørleggerne korthistorier som viste seg ikke å være riktige.

Published Last updated

Han «hadde ikke med seg HMS-kortet på arbeidsstedet». Men da Arbeidstilsynet søkte i registeret, viste det seg at han ikke hadde kort i det hele tatt. Kortet hans var utløpt, og det var heller ikke bestilt noe nytt.

Tatt før, også

Det var ikke første gang rørleggerfirmaet på Agder stilte med ansatte uten det pålagte kortet, heller. Riktignok var det seks år siden sist bedriften fikk pålegg om å sørge for at alle de ansatte hadde HMS-kort. Det er likevel nok til litt ekstra påpakning:

– At virksomheten gjentar regelverksbruddet, tyder på at Arbeidstilsynets ordinære reaksjoner ikke har vært nok, skriver Arbeidstilsynet, som ga bedriften et gebyr på 10.000 kroner for å bryte regelen om HMS-kort.

Agderfirmaet er en av tre rørleggerbedrifter som har fått gebyr for å bryte akkurat den regelen de siste månedene.

«La igjen kortet»

En bedrift i Oslo må ut med 12.000 kroner i gebyr. Også der prøvde den ansatte seg med historien om at han «hadde lagt igjen kortet hjemme».

Heller ikke der viste historien seg å holde da Arbeidstilsynet sjekket HMS-kortregisteret. Det viste seg at bedriften hadde bestilt kort til ham samme dag som tilsynet var gjort, men ikke før etter at han hadde fortalt at han hadde lagt igjen kortet hjemme.

– Alvorlig

Senere har den ansatte i rørleggerbedriften sendt inn en kommentar til tilsynsrapporten. «Han opplyser om at det var riktig at han hadde et HMS-kort, men det viste seg å være fra en annen virksomhet. Han beklager feilen og opplyser om at han alltid har fulgt reglene for HMS-kort», refererer Arbeidstilsynet.

– Bruddet må betraktes som alvorlig. Manglende oversikt og kontroll på bygge- og anleggsplasser vil kunne øke risikoen for at det oppstår skader og ulykker, kommenterer tilsynet, som mener at et gebyr på 12.000 kroner er et minimum selv om bedriften er relativt ny og ikke hadde så stor omsetning i fjor.

Inndratt på stedet

Også en rørleggerbedrift på Romerike må betale 12.000 kroner i gebyr for å bruke en ansatt uten gyldig HMS-kort. Da Arbeidstilsynet kom på tilsyn, viste en ansatt frem et HMS-kort som gikk ut i 2020. Kortet ble inndratt på stedet.

– Rørleggerbedriften har hatt fordeler ved å bryte HMS-kortplikten. Dette har spart både tid og penger. Brudd på reglene skal ikke gi besparelser sett i forhold til virksomheter som følger regelverket, skriver tilsynet.

Powered by Labrador CMS