SLÅR TILBAKE: De kjemper mot svindlerne – Jan Laukvik (fra venstre), Hanna Kjemprud og Leif Vagle.

AKTUELT

Slik svindles byggenæringen nå

TRONDHEIM: De kjøper et firma, tar ut byggevarer og biler på kreditt, slår seg konkurs og hvitvasker utbyttet. Slik er den nye svindelmetoden i byggenæringen.

Published

– Det er den nye svindelmetoden fra 2023, forteller fagansvarlig Hanna Kjemprud i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Avtroppende styreleder Silje Skullerud tok opp metoden med fiktive regnskapstall for å få kreditt og samtidig kjøpe biler som forsvinner ut av landet, på årskonferansen for Fair Play Bygg Norge.

Kjøper firma

Kjemprud utdyper:

– Skaff deg en stråmann som kan stå med formelle roller. Kjøp opp et firma med noen års historie. Send inn nye regnskap. Søk om kreditt og lån. Ta ut byggevarer, biler eller det du har lyst til på kreditt. Ikke betal regninger. La firmaet gå konkurs. Hvitvask utbyttet.

Fair Play Bygg har bidratt til mange medieoppslag om nye svindlere i byggenæringen. 

– Etter flere av dem har Brønnøysundregistrene lovet endringer. Åpenhet rundt hvem som har levert årsregnskap, ville vært et tiltak, mener hun.

Lettere å inndra

Leif Vagle, som leder Fair Play Agder, er fornøyd med et nytt forslag som Stortinget skal behandle nå:

– Du kan inndra utbytte uten å gå i straffesporet, som han beskriver det. Noen land har hatt det samme i mange år. Kravene til bevis er strengere i straffesaker. 

– Vi må klare å inndra profitten fra de kriminelle. Det er skremmende hvor lite som blir tatt fra dem. Akrim lønner seg, sier Vagle.

Kommunesamarbeid

I Nordland har Fair Play signert samarbeidsavtale med offentlige innkjøpere i alle de 41 kommunene. – Hvis vi finner grove avvik som omhandler akrim eller sosial dumping, skal vi gi tilbakemelding til ansvarlig innkjøper, forteller daglig leder Jan Laukvik i Fair Play Bygg og Anlegg Nordland. Dermed kan innkjøperne sørge for sanksjoner.

Laukvik håper å få til lignende løsninger med de store bedriftene som det han har med kommunene. – Det er kanskje naivt å håpe at vi får det til med alle, men de største, seriøse bedriftene følger i hvert fall offentlige rutiner på innkjøp, sier han.

– Utgjør en forskjell

Leif Vagle konstaterer at Fair Play-gruppene har klart å gjøre en forskjell.

– Det er lav terskel for varsler til oss. Vi har innpass i miljøene, og de har tillit til oss. Vi kan besøke alle, samtidig som vi har et kjempegodt samarbeid med alle kontrolletatene, sier han.

Vagle forteller om spesielt mange utenlandske arbeider i bransjen som kommer til Fair Play. De tør ikke å gå til kontrollmyndighetene, til politiet, Skatteetaten eller Nav, og de er til og med redde for fagforeningene.

– Samtidig kan vi være et verktøy for kontrollmyndighetene og a-krimsentrene. Vi er ute og besøker byggeplasser, og vi kan gå på besøk til alt og alle hvis vi slipper inn. Vi er ikke begrenset av lovverk og prosessuelle regler slik som kontrollmyndighetene er, sier Vagle og oppfordrer flere til å varsle om useriøse aktører. Ikke minst kommunene: 

– Når kommunene får inn en useriøs aktør, så varsler de ikke nabokommunene, engang!

Flere godtar

Ingunn Nesheim i Økokrim varsler mer kriminalitet i tiden som kommer:

– Omfanget av svart arbeid øker gjerne i krisetider, konstaterer hun. 

Nesheim forteller om en tidobling i andelen av dem som mener det går am å forsvare skatte- og avgiftsunndragelser med at det må til for å unngå konkurs. Når økonomien er dårlig, har også forbrukerne lavere terskel for å kjøpe svart arbeid.

HESTEHOV: De oppsøkende håndverkerne dukker opp vår og sommer like sikkert som hestehoven, konstaterer Ingunn Nesheim i Økokrim.

Omreisende svindlere

– Dessuten har vi gjengen som alltid kommer til vår- og sommersesongen, like sikkert som vårens hestehov. De oppsøkende håndverkerne som tilbyr tjenester som fasade, maling, vask av hus og steinlegging. Arbeidslederen, som snakker godt norsk, virker veldig tillitvekkende og har gode referanser, beskriver Nesheim.

– Så vil de gjerne ha forhåndsbetaling. De avdekker at det er behov for mer arbeid, så får de enda mer betalt, og så forlater de arbeidet uferdig. De som sitter igjen, har masse feil på huset som må gjenopprettes, i tillegg til at de må betale masse for arbeidet som ikke er gjort. Aktørene er vanskelige å kontrollere: De bytter firmanavn hyppig og reiser fra sted til sted, sier Ingunn Nesheim.

Øker støtten til Fair Play Bygg

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Fair Play Bygg med to millioner kroner. 

– Arbeidet som Fair Play Bygg gjør mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, er viktigere enn noen gang og må styrkes, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Organisasjonen opplever at støtten fra en del kommuner går ned. Derfor vil regjeringen doble det statlige tilskuddet til fire millioner.

Ny styreleder

Audun Otterstad har tatt over som styreleder i Fair Play Bygg Norge. Han er direktør i EBA Trøndelag, der han også har sittet i styret i Byggebransjens Uropatrulje

Powered by Labrador CMS