KRIMINALITET I BYGGEBRANSJEN: BNL-sjef Jon Sandnes jobber utrettelig mot arbeidslivskriminalitet.
KRIMINALITET I BYGGEBRANSJEN: BNL-sjef Jon Sandnes jobber utrettelig mot arbeidslivskriminalitet.

Kampen mot a-krim er langt fra vunnet

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har utarbeidet en ny situasjonsbeskrivelse av arbeidslivskriminalitet. - Våre antakelser blir bekreftet, konstaterer BNL-sjef Jon Sandnes.

Published Last updated

– Rapporten bekrefter dessverre at kampen mot arbeidslivskriminalitet er langt fra vunnet, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL i en pressemelding.

BNL gikk ut i fjor høst og advarte om at det er signaler som tyder på at arbeidslivskriminaliteten er på fremmarsj, og at vi må særlig være på vakt mot sosial dumping.

– I denne rapporten blir våre antakelser bekreftet. Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019, viser rapporten, sier Sandnes.

Bedragerier og bruk av vold benyttes av flere kriminelle i arbeidslivet, spesielt i kriminelle nettverk. Og bygg- og anleggsbransjen har flest virksomheter med tilknytning til trussel aktører – hele 31 prosent.

Kriminelle profitterer

Sandnes mener at alle bedriftene i næringen må heve garden og sjekke nøye hvem man velger å samarbeide med.
– Vi har utarbeidet blant annet en veileder for valg av seriøse aktører i samarbeid med politi og skatt. Den gir flere råd på hva som man bør sjekke.

Kriminelle profitterer på at informasjon ikke deles.
– Det er fortsatt et stort behov for å få på plass systemer som kan dele sanntidsinformasjon og som også åpner for å dele informasjon mellom etater.

Rapporten peker på at spesielt utsendte arbeidstakere er særlig sårbare for å bli underbetalt, også på offentlige oppdrag.

– Partene har utviklet seriøsitetsbestemmelser for å sørge for at det er seriøse bedrifter man kjøper tjenester fra. Vi vet at mange kriminelle er utspekulerte og forfalsker dokumentasjon. Derfor vil det være avgjørende at også byggenæringens HMS-kort videreutvikles med sanntidsinformasjon, slik at det blir bedre kontroll på hvem som utfører arbeid på prosjektene, sier Sandnes.

De store aktørene er fremoverlente

I rapporten vises det til at når politi- og kontrolletatenes kunnskap øker, øker også behovet for samarbeid med næringslivet og andre offentlige etater.

– Arbeidsgruppen Seriøsitet i byggenæringen i SMSØ skal bidra til å jobbe frem gode tiltak som bidrar til å snu denne utviklingen, sier Sandnes.

Basert på omsetningsstørrelse står et lite antall virksomheter for halvparten av leveransene til kommunene. Derfor får store leverandørers håndtering av samfunnsansvaret betydning for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

– Vi opplever at de store aktørene er fremoverlente blant annet med å gå foran når det gjelder å ta i bruk anbefalte innkjøpsbestemmelser for innleie og samarbeider godt med etatene. Dette viser at det ligger et stort ansvar å være i lead på hvordan markedet skal fungere, avslutter Sandnes.

BNL mener politikerne må sørge for at det er nok ressurser til kontroll og tilsyn, og når saker blir avdekket at det får konsekvenser. Samtidig er det avgjørende at bedriftene ikke er naive når det gjelder valg av samarbeidspartnere, avslutter BNL-sjefen.

Powered by Labrador CMS