IKKE LIKE STRENGT: Bevisene for å få konkurskarantene er ikke like strenge som bevisene som kreves i en straffesak, slår Borgarting lagmannsrett fast etter at tingretten i Moss først dømte en bedriftseier til to års karantene.

DOM

Millionregning og karantene etter VVS-konkurs

MOSS: Bedriften drev videre lenge etter at pengene var brukt opp og firmaet ikke sto til å redde. Nå har daglig leder fått konkurskarantene og må betale tilbake 3,6 millioner kroner.

Published

Leverandørene økte prisene, men firmaet arbeidet på fastpris og kunne ikke sende regningen videre til kunden. Det var forklaringen da Total Klima og VVS i Moss ble slått konkurs i 2022.

Ventet for lenge

Da konkursboet havnet hos revisor, ble det klart at selskapet skulle vært slått konkurs mye tidligere. Ifølge borevisor var det insolvent senest 31. desember 2021, mens styrelederen ikke gikk til retten for å få åpnet konkurs før 13. september 2022.

Nå har først tingretten og så lagmannsretten fastslått at styreleder og daglig leder Jon Løken skal nektes å starte opp nytt selskap de neste to årene. Konkurskarantenen betyr at han ikke kan stifte selskap eller ta på seg nye verv i et styre eller som daglig leder.

Anket

Ifølge Løken gjorde ikke Søndre Østfold tingrett jobben sin godt nok da han fikk konkurskarantene. Flere viktige påpekninger fra ham ble ikke vurdert, mener han. Derfor anket han til lagmannsretten – men heller ikke der ble han hørt.

«Lagmannsretten slutter seg som tingretten til bostyrets og borevisors vurdering av at selskapet ble insolvent senest 31. desember 2021 og at selskapet over lengre tid fortsatte driften etter at insolvens inntrådte, uten at tilstrekkelige tiltak ble iverksatt,» heter det i dommen.

Dommerne stoler på bostyret og revisoren og mener at motargumentene til Løken er grundig behandlet og imøtegått.

Store vanskeligheter

Det er slett ikke like strenge krav for å få konkurskarantene som det er for å bli dømt i en straffesak. Det er nok at det er skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling i forbindelse med konkursen – eller om at den det gjelder, er uskikket til å starte et nytt selskap.

Her er det skjellig grunn til mistanke, og selskapet har drevet i flere måneder for kreditorenes regning, mener dommerne i Borgarting lagmannsrett. Dette skjedde samtidig som selskapet hadde store økonomiske vanskeligheter, og det var ikke noen realistiske utsikter til at det ville komme seg gjennom det økonomiske uføret og gjøre opp for seg.

De peker også på en tidligere konkurs, i Storm Klima i 2014, som førte til konkurs i to andre selskaper samtidig. Løken fikk konkurskarantene i to år etter disse konkursene. 

– Det er ikke noe som tilsier at konkurskarantene vil være urimelig, ifølge dommen.

Må betale til boet

Konkursboet har også inngått et forlik og blitt enige med Jon Løken om at han skal betale 3.625.000 kroner til boet. Bostyrer Oddgeir Lydersen krevde opprinnelig 8,4 millioner kroner. Han mener at Løken drev selskapet på kreditorenes regning og at det førte til at de tapte 6,9 millioner.

– Det er et beløp det er veldig vanskelig å beregne og ikke minst føre bevis for i en eventuell rettssak. Derfor kunne vi godta 3,6 millioner kroner. Forliket gir også boet full sikkerhet for at vi faktisk får inn de pengene, sier Lydersen til Moss Avis.

Powered by Labrador CMS