TAPTE: Gjøvik kommune har tapt i tre runder i det som nå har endt opp med en viktig, prinsipiell avklaring. Legevakten dekker Gjøvik, Toten, Land og Hadeland og sto ferdig i 2021.

DOM

Manglet godkjent rørlegger – må ut med 3,9 millioner

GJØVIK: Rørleggeren hadde ikke den riktige godkjenningen. Nå har Gjøvik kommune tapt enda en rettssak, og ekstrautgiften er oppe i 3,9 millioner kroner.

Published

Hvis du ikke har godkjenningen som kreves, så skal tilbudet ditt avvises. Eidsivating lagmannsrett fastslår at det ikke er godt nok å sørge for godkjenningen etter at anbudsfristen er ute.

Tiltaksklasse 3

Det er føljetongen om den nye interkommunale legevakten for Vestoppland som nå er endelig avgjort. Gjøvik kommune krevde tiltaksklasse 3-godkjenning for sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner.

Veidekke Entreprenør fikk kontrakten og meldte ikke fra før en måned etter tilbudsfristen om hvilken rørlegger som skulle brukes for å oppfylle kravet.

Først slo Kofa, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, fast at tilbudet fra Veidekke skulle vært avvist. Så havnet saken i Vestre Innlandet tingrett, med samme resultat. Gjøvik kommune anket, og det endte med at Eidsivating lagmannsrett tok en grundig gjennomgang av prinsippene før kommunen tapte for tredje gang.

For sent etter fristen

Spørsmålet er først og fremst hva du har anledning til å gjøre etter at fristen er ute og anbudene åpnet, i det som heter «dialogfasen». Da er det for sent å skaffe seg kvalifikasjoner som du ikke hadde da du leverte inn tilbudet, konstaterer lagmannsretten.

Dommerne støtter seg til det som Kofa tidligere har slått fast: Det er greit å ettersende dokumentasjon på at du oppfyller kravene. Det er ikke greit å ikke oppfylle kravene, selv om du gjør noe med det etter anbudsfristen.

Hvis leverandøren ikke trenger å skaffe seg kompetansen som trengs, før etterpå, er det forskjellsbehandling.

Kvalifikasjonskrav er fundamentale krav til leverandøren for i det hele tatt å kunne delta i konkurransen, slår lagmannsretten fast. Hvis kravet først oppfylles etter fristen er ute, endrer det selve forutsetningene for hele anbudskonkurransen.

Nummer to klaget

I dette tilfellet fikk Gjøvik kommune tre tilbud på jobben. Alle de tre entreprenørene diskuterte videre med kommunen og fikk komme med reviderte tilbud en måned etter fristen. Det var ikke før i dette reviderte tilbudet at Veidekke Entreprenør meldte at rørleggerbedriften Medby ville bli brukt for å oppfylle kravet om tiltaksklasse 3.

Syljuåsen, som ble innstilt som nummer to av de tre entreprenørene, klaget inn kommunen og fikk medhold i både Kofa, tingretten og lagmannsretten. Det har kostet Gjøvik kommune, forsikringsselskapet deres og de fem samarbeidskommunene nesten fire millioner kroner: Drøye 3,1 millioner i erstatning til Syljuåsen og litt over 800.000 kroner i saksomkostninger. I tillegg, selvsagt, til egne advokatutgifter.

Prinsipiell avklaring

Ifølge dommen er det lite rettspraksis fra før om dette spørsmålet. Derfor er denne avgjørelsen en viktig avklaring, konstaterer nettavisen Anbud365.

Formannskapet i Gjøvik diskuterte om saken burde ankes til Høyesterett, ikke minst fordi dette er et prinsipielt spørsmål som det er viktig å få avklart. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på forenkling av anskaffelsesregelverket, men det tar mye lengre tid enn en avgjørelse i Høyesterett ville gjort.

– Ytterligere økonomisk risiko uten at det er sikkerhet for utfallet av en ankesak, begrunner assisterende kommunedirektør Marit Lium Dahlborg forslaget som politikerne sluttet seg til, om ikke å anke.

– Det er en stor byrde å bære for en kommune alene å få avklart dette, konstaterer hun.

Powered by Labrador CMS