LEGEVAKT: Det var da Gjøvik kommune skulle bygge ny interkommunal legevakt at det gikk galt med formalitetene, ifølge Kofa.
LEGEVAKT: Det var da Gjøvik kommune skulle bygge ny interkommunal legevakt at det gikk galt med formalitetene, ifølge Kofa.

Kommune tapte tiltaksklasse-krangel

GJØVIK: Den som ikke har med seg rørlegger med riktig godkjenning, skal avvises fra hele anbudskonkurransen. Det fastslår Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Published

Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner skulle gjøres i tiltaksklasse 3. Det krevde Gjøvik kommune da det skulle bygges ny legevakt. Entreprenøren som vant anbudskonkurransen, oppfylte ikke kravet – i hvert fall ikke på det tidspunktet kontrakten ble tildelt.

Mer enn «ettersending»

En konkurranse skal være fleksibel, men ett sted går grensen. Hvis kvalifikasjonskravet ikke er oppfylt når tilbudsfristen går ut, så er det for sent, fastslår Kofa, Klagenemnda for offentlige anskaffelser. At kvalifikasjonskravet blir oppfylt i ettertid, er nemlig mer enn bare en «ettersending» eller en «supplering».

Det er godt mulig å snakke sammen om avvik i tilbudene. Men denne dialogen skal ikke brukes til å oppfylle kvalifikasjonskrav som ikke er oppfylt. Kofa konkluderer med at Gjøvik kommune brøt regelverket da lokalene i sykehuset i byen skulle bygges om til ny legevakt.

Rørlegger etterpå

Kommunen fikk tre tilbud på jobben. Alle de tre entreprenørene diskuterte videre med kommunen og fikk komme med reviderte tilbud en måned senere. Da først meldte Veidekke Entreprenør at de ville bruke Medby som rørlegger for å oppfylle kravet om godkjenning i tiltaksklasse 3 for rørarbeid.

To og en halv måned senere fikk Veidekke kontrakten. Syljuåsen ble innstilt som nummer to av de tre entreprenørene, men klaget fordi Veidekke ikke oppfylte kravet om tiltaksklasse 3 for sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner.

En måned etter tildelingen ga så Vito Teknisk Entreprenør beskjed om at faglig leder der var stilt til disposisjon for Medby ved behov. Det er Instalco som eier både Vito og Medby.

Uenige om tiltaksklasse

I klagen skriver Syljuåsen at Medby ikke oppfyller vilkårene for tiltaksklasse 3 og at Gjøvik kommune ikke hadde lov til å ha noen dialog etter tilbudsfristen om kvalifikasjonskravene var oppfylt. Kommunen mener derimot at det ikke er stilt noe krav om tiltaksklasse 3 og at Medby uansett har de kvalifikasjonene som trengs.

Kofa sier klart at det er stilt krav om tiltaksklasse 3 og at Veidekke ikke hadde sagt noe om at det var en underentreprenør som skulle oppfylle kvalifikasjonskravet.

Millionkrav

Nemnda har derimot vært mer i tvil om kommunen hadde lov til å ha noen dialog når entreprenøren ikke oppfylte kravene. Forenklingsutvalget, som foreslo endringer i anskaffelsesreglene i 2014, sier at oppdragsgiveren kan be om ettersending, supplering og klargjøring. Men det å oppfylle kvalifikasjonskravene for sent, det blir for mye av det gode, fastslår altså Kofa.

Dermed har Gjøvik kommune brutt reglene da Veidekke Entreprenør ikke ble avvist fra hele konkurransen. Ifølge Oppland Arbeiderblad har Syljuåsen i etterkant saksøkt Gjøvik kommune og vil ha tre millioner kroner i erstatning.

Greit å sjekke underentreprenør

Mens Gjøvik kommune ikke hadde lov til å sikre seg at kvalifikasjonskravet var oppfylt etter tilbudsfristen, så kunne Eid kommune – som senere er blitt til Stad kommune – gjøre nettopp det, ifølge Kofa.

Eid kommune ga Volda Maskin jobben med 400 meter VA-grøft og legging og montering av VA-materiell. Her skulle utførende rørlegger ha fagutdannelse og ADK 1-sertifikat.

Volda Maskin ettersendte bekreftelse fra underentreprenøren som skulle brukes, Brændes rørleggerforretning, tre uker etter tilbudsfristen. Maskinentreprenøren Norsand, som ble rangert som nummer to i konkurransen, mente at det ikke var lov og klaget til Kofa.

– Dette er ikke i strid med prinsippet i loven om likebehandling, ifølge klagenemnda, som konstaterer at kommunen ikke skulle avvist leverandøren som ble valgt.

Powered by Labrador CMS