PASS PÅ: – Det gjelder å passe på både under montering og service, for varmepumper med brennbare kuldemedier er potensielt farlige. Samtidig gjelder det å ikke bli hysterisk, sier Svein Kaasa i Brødrene Dahl.

SANITÆR

Manglende opplæring hos rørleggere: – Vi har sett uforsiktig omgang

– I tiden fremover vil vi se at mange produsenter går over til naturlige kjølemedier, da mange av dagens kjølemedier er skadelige for både klimaet og miljøet. Men uforsiktig håndtering av utstyr som bruker de naturlige mediene kan være farlig – faktisk til og med potensielt livsfarlig.

Published Last updated

Det sier Svein Kaasa, salgs- og konseptansvarlig i Team energi hos Brødrene Dahl. 

Han forteller at det nå er flere produsenter som har gått over til R290 Propan – et kjølemedium som nesten ikke bidrar til global oppvarming og nesten ikke inneholder skadelige stoffer.

Ikke nytt

Dette er ikke et nytt kjølemedie for bransjen, for enkelte produsenter har allerede benyttet propan i lengre tid. 

– Det er et utmerket kjølemedie – men som kjent er det brannfarlig selv i mindre mengder. Dette bør man være bevisst på, både under selve installasjonen og ved service. 

– Og da tenker du spesielt på rørleggerne?

– Ja, det er viktig at de som til daglig ikke har vært vant til å håndtere slike gasser, faktisk tenker seg om – og gjerne benytter seg av de kurstilbud som finnes – og som det blir stadig flere av, sier Kaasa.

Imidlertid skal man ikke bli hysterisk: 

– Gass til oppvarming og matlaging er ganske vanlig i Europa, og i Norge benyttes gass blant annet i gassgrill og gass-platetopper. Men propan til disse formålene er, i motsetning til propan i varmepumper, tilsatt luktstoffer, og det benyttes gassalarmer, sier han. 

Kaasa bedyrer at man også skal være klar over at propangass brenner kun ved et gitt blandingsforhold mellom propangass og luft, så det skal litt til, spesielt på luft/vann-varmepumper hvor denne er montert ute i det fri. 

– Vi har sett noe uforsiktig omgang med varmepumper som potensielt kan være farlig. Skulle uhellet være ute, kan det i verste fall være svært skadelig. Derfor har vi merket våre produkter godt og utarbeidet montasjeanvisninger som beskriver hvordan man skal hensynta dette. 

Forsiktighetsregler

Han forteller at forsiktighetsregler går på avstand til lysgraver, drenering fra varmepumpen, elektriske punkter og lignende, og skal man utføre service inne i en varmepumpe som inneholder R290, skal man benytte sniffer før den åpnes.

Kaasa nevner et eksempel: 

– En luft/vann-varmepumpe kan kondensere mye, og ofte velger man å legge dreneringsrøret inn i huset åpent mot sluk. Propan er tyngre enn luft, så da kan man selv tenke seg hvor denne kan ta veien ved en eventuell lekkasje. Litt den samme problematikken oppstår hvis man monterer varmepumpen inntil en lysgrav. Er man bevisst på dette, unngår man slike uheldige monteringer.

Uvettig bruk

– Er det ikke slik at rørleggere har montert varmepumper i årevis uten de helt store ulykkene? Hvorfor skulle de komme nå?

– Heldigvis er ikke arbeidsulykker med varmepumper veldig vanlig, og det er vi glade for. Samtidig skal man være klar over at nettopp fordi man har vært vant til at kuldemediene ikke er spesielt brennbare, eller at man må å ta  andre hensyn, kan ulykken lett være ute, svarer han. 

– Vi var tidlig ute i markedet med aroTHERM plus, som er en luft/vann-varmepumpe med R290, og vi erfarer at enkelte rørleggere som monterer denne, eller foretar service, ikke forstår at man bør ta visse hensyn når man håndterer en varmepumpe som benytter R290 som kjølemedie. 

Imidlertid sier han at man ikke skal være redd for å benytte varmepumper med R290.

– Man får en rekke fordeler med den nye generasjonen varmepumper. Og følges montasjeanvisninger og instrukser ved service, eliminere man potensielle farer. Man skal også huske at de fleste kjølemedier representerer en potensiell fare på en eller annen måte. Man har vel bare i mindre grad tenkt på dette før. All tenking rundt HMS er jo nettopp at man skal fjerne eller begrense muligheten for at det skal oppstå uhell, sier Kaasa.

Opplæring

– Hva tror du dette kommer av? Rørleggere flest er jo både velutdannet og har solid erfaring med å håndtere potensielt farlig utstyr?

– Ja, heldigvis. Det som imidlertid er i ferd med å skje, er en dreining over mot mer brennbare kuldemedier i varmepumpene, både når det gjelder montering og ettersyn vil man potensielt kunne komme borti utfordringer. Derfor har vi valgt å være tydelige i våre monteringsanvisninger, og til og med klistret det opp i oppslag på pumpene våre.

– Så alle må heretter følge deres eksempel?

– Nei, nei, ler Kaasa. Men han legger til at det som heller trengs, er solid opplæring. Per i dag er det nok for lite fokus på disse problemstillingene, og varmepumper med R290 vil trolig komme til å dominere markedet i nær fremtid. Ulykker vil ingen ha, så det må vi alle jobbe for å unngå, slår han fast.

Vi er klare

– Vi er klare til å ta utfordringen, sier kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i NOVAP.

KLARE: – Her hos NOVAP er vi klare til å kurse rørleggerne i brennbare kuldemedier. Vi ser at behovet er stort, samtidig som kurstilbudet ikke er overveldende, sier Einar Gulbrandsen.

 Han bekrefter både de potensielle ulykkene folk kan utsettes for ved manglende kunnskap om håndtering av brannfarlige kuldemedier, og at det så langt har vært alt for lite fokus på rørleggerne.

– Så vidt jeg vet, er det lite kurstilbud på dette feltet i de kanalene rørleggerne vanligvis bruker for å øke og utvide sin kompetanse. Her i NOVAP er vi opptatt av å dra med oss også rørleggerne på kurs, for kuldeteknikerne har jo i lang tid vært klar over utfordringene, sier Gulbrandsen.

Han kommer med en påstand:

– Alle som skal jobbe med installasjon av varmepumper framover, bør kurses i brannfarlige kuldemedier.

Powered by Labrador CMS