MYE Å HENTE: Ennå er det flere hundre tusen boliger som kommer til å få installert varmepumpe for første gang, forteller Rolf Iver Mytting Hagemoen.

VARME

Passerer halvannen million varmepumper

GARDERMOEN: Når varmepumpesalget blir stabilt, kommer det til å ligge på rundt 140.000 varmepumper i året. – Men det er mulig det må justeres opp, sier Novap-sjef Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Published Last updated

På Ventistål Arena konstaterte Hagemoen at økt satsing på energieffektivisering vil føre til økt satsing på varmepumper. 

– Varmepumper bedrer kraftbalansen. Vi ser nå at flere politikere gir energieffektivisering mer oppmerksomhet, sier han.

Salgsrekorder

Varmepumpesalget setter stadig nye rekorder. I år ble det nedgang i tredje kvartal. Men de to første var så gode at Hagemoen regner med rekord i år, også. 

– Salget har slett ikke kollapset, så jeg blir overrasket om vi ikke slår fjoråret. Luft-vann og væske-vann, spesielt i yrkesbygg, ser vekst. Jeg tror Thermo Control har gode år foran seg, sier han.

Varmepumpesjefen viser til tallene fra Prognosesenteret:

– De tror at salget vil stabilisere seg rundt 140.000 i året. Men vi snakker med dem, og det er mulig det må justeres opp, forteller han.

Bytter tidlig

Det viser seg at brukerne bytter ut varmepumpene et par–tre år før levetiden er ute. Luft-til-luft-varmepumper har en forventet levetid på 14,5 år, men gjennomsnittsalderen på byttede pumper de tre siste årene var 12,3 år. For luft-til-vann og væske-til-vann var tallene henholdsvis 16,6 mot 13,8 år og 21,0 mot 18,2 år.

– I 2023 passerer vi 1,5 millioner luft-til-luft-varmepumper. Over 1,3 millioner er i drift i dag, sier Hagemoen.

626.000 nye

Det betyr at det fremdeles er store muligheter for nyinstallerte varmepumper. Det er fremdeles sannsynlig at husholdningene kommer til å få installert 626.000 nye varmepumper. I tillegg kommer alle de boligene som allerede har varmepumpe, men som vil bytte til ny når den opprinnelige blir gammel.

Hagemoen peker på flere positive trekk for varmepumpene. Riksantikvaren har gitt råd om varmepumper i fredede og verneverdige bygninger, og Novap-sjefens oppsummering er at hvis du skal ta vare på bygget, er varmepumper løsningen. Dessuten: I 2021 fikk Norge like mye fornybar energi fra varmepumper som fra vindkraft.

Han forteller også om de mange kommunene som støtter eller har støttet luft-til-luft-varmepumper, for eksempel Bergen og Stavanger. 1.379 bedrifter fikk støtte til varmepumper i den midlertidige ordningen for energitilskudd da strømmen var som dyrest. Den ordningen er det ikke mulig å søke på lenger.

Vekst i rot-markedet

Analytiker Marte Herje Strømme hos Prognosesenteret ser på de store linjene, og de tilsier også gode muligheter for den som leverer varmepumper. Bygg og anlegg trekker ned veksten, og det bygges mange færre boliger. Men:

ENEFF: Marte Herje Strømme i Prognosesenteret varsler at nye EU-krav fører til at det må investeres i de bygningene som allerede er reist.

– På litt lengre sikt venter vi at tiltak for å energieffektivisere bygningsmassen vil bidra til stor vekst i markedet for rehabilitering, ombygg og tilbygg – rot-markedet. Hvis vi innfører kravene som foreligger nå hos EU, blir vi nødt til å investere i den eksisterende bygningsmassen. Rundt 15 prosent av bygningsmassen må energieffektiviseres opp til en høyere standard, sier hun.

Powered by Labrador CMS