PRIS: Både økte energipriser, klima og russisk krigføring bidrar til at Europa roper på varmepumper.

VARME

EU: – Varmepumper er løsningen

– Endelig! erklærer Nibe-sjef Gerteric Lindquist. Etter mange år alene gleder varmepumpeprodusentene seg over støtte fra myndighetene og energisektoren.

Published

Varmepumpene er helt avgjørende, både for å nå klimamålene og for å løse energikrisen. Det mener EUs generaldirektør for energi, Ditte Juul Jørgensen.

Vi trenger å gjøre mer for å øke salget av varmepumper over hele EU.

Ditte Juul Jørgensen

Synspunktet får bransjenestor Gerteric Lindquist til å konstatere at dette er det han har ventet på de 35 årene han har vært i bransjen.

– Det er nesten overveldende, sier han.

Kriser og krig

– Det vi ser i EU er det samme som den globale situasjonen: Fossile kilder står for en veldig stor del av oppvarmingen vår. Det er mye som kan gjøres her, sier Jørgensen.

STØTTE: EU-generaldirektør Ditte Juul Jørgensen vil støtte varmepumper mer.

– Varmepumper er en kritisk del av en strategi som svarer på energikrisen og Russlands krig i Ukraina, men også på klimakrisen og den nødvendige avkarboniseringen av energisystemene og økonomiene våre, ifølge generaldirektøren.

– Vi skal ta utfordringen på alvor, lover Gerteric Lindquist.

– Kanskje har vi forsøkt å forkynne budskapet vårt alene for lenge. Nå har vi støtte. Det er vanskelig å ta inn over seg hvor viktig det er for oss å bli knyttet til avkarbonisering og til energisparing og energisikkerhet, sier han.

Etterlyser avgiftsbedring

Han snakker gjerne om det store potensialet som varmepumpene har. Ikke bare i boliger, men også i næringsbygg og fjernvarme.

– Det er ingen begrensninger, egentlig. Og bransjen er klar, sier Gerteric Lindquist.

Han etterlyser prising og avgiftsnivåer som er gunstige for varmepumper.

– For det har de ikke vært i fortiden. Men så lenge disse faktorene er på plass, er vi trygge på at vi skal gjøre vår del. Da snakker jeg om hele varmepumpebransjen i verden, sier Nibe-sjefen.

Støtter flere

Ditte Juul Jørgensen tar til orde for å samordne politikken i Europa for å støtte utrulling av flere varmepumper så godt som mulig.

– Vi må sikre at vi flytter hindrene som eventuelt kan være der, sier hun.

OVERVELDET: Nibe-sjef Gerteric Lindquist er overveldet over oppbakkingen som varmepumpebransjen plutselig får.

Et av eksemplene hennes er å få fart på prosessen for å godkjenne bergvarmepumper. Hun trekker frem de skandinaviske landene for å vise hvordan varmepumper fungerer godt også i kaldere klima og hvordan de kan installeres i eksisterende bygninger.

Men det handler om penger, også:

– Flere medlemsland har subsidieordninger for å støtte lokale investeringer i varmepumper. I tillegg er det noen land som har bestemt seg for å forby fossilt brennstoff i nye og eksisterende bygninger. Vi trenger å gjøre mer for å øke salget av varmepumper over hele EU, mener Jørgensen.

Hun regner med kraftig vekst og arbeider for å finne ut hvordan varmepumpebransjen skal støttes. Da snakker hun både om å utdanne fagfolk og å hjelpe varmepumper med å bli konkurransedyktige også rent økonomisk.

Energisikkerhet

Fatih Birol er direktør i det internasjonale energibyrået IEA.

– I mange år har regjeringene, bransjen og andre dyttet på for varmepumpene, først og fremst på grunn av klima og miljø. Men nå er det energisikkerheten som er nøkkeldriveren for varmepumper rundt i verden, og spesielt i Europa, sier Birol.

Folk flest vil redusere energiregningene sine.
– Det er en drivkraft for flere varmepumper, konstaterer han.

 

 

Powered by Labrador CMS