SJAKT PÅ AGENDAEN: Inger Halvorsen og Vidar Fiskum på Entreprenørkonferansen i regi av Rørentreprenørene Norge.

For lite fokus på sjakter

Rørentreprenørene Norge etablerer egen "sjaktgruppe".

Published

- Det kan nesten virke som at det ikke er noen som tenker på hvordan rørsystemene i for eksempel boligblokker skal kunne fremføres. Man tegner en riktig så kreativ og flott bygning rent eksteriørmessig, og er svært opptatt av hvordan leilighetene skal se ut. Men ikke av det som til sist skaper komforten i dem.

Inger Halvorsen fra Sig. Halvorsen i Stavanger fikk forsamlingen til å sitte som tente lys fra første setning i innlegget hun hadde sammen med Vidar Fiskum fra Norsk Eiendom under Entreprenørkonferansen til Rørentreprenørene Norge.

Hun pekte på utfordringer samtlige entreprenører hadde følt på kroppen, og som mange stilte spørsmål om hvorfor man fortsatt ikke hadde løst. Faktum er at det har man ikke, så nå er det etablert en egen «sjaktgruppe» i Rørentreprenørene Norge, som skal jobbe for å påvirke arkitektene.

SJAKT-SJEF: Inger Halvorsen fra Sig. Halvorsen i Stavanger er leder for den nylig etablerte «sjaktgruppen».

Ikke plass

- Jeg har alltid lært at den beste måten å bygge på, er at badene i leilighetene ligger over hverandre, slik at man enkelt kan føre fram vann i sjakter som løper fra topp til bunn, sa Vidar Fiskum, men måtte innrømme at det nok ikke alltid var fokuset hverken fra byggherrer eller leilighetskjøpere.

- Man vil ha gode løsninger med bygg som gir best mulig margin for eierne, oppsummerte han.

- Det er jo forståelig, men det er ikke uten videre forenlig med de bygningskropper som faktisk tegnes, sa Halvorsen, og viste flere eksempler der man hadde vært svært kreative fra arkitekthold.

Men problemene for rørentreprenørene var desto større:
- I ett tilfelle var det rett og slett ikke plass til rørsjakt overhode, så vi måtte være kreative. Sammen med elementprodusenten som leverte trappegangene, fikk vi forskjøvet disse 20 cm, og dermed ble det såvidt plass til rørene.

- Når man skal fremføre fem rør, krever det virkelig kreative løsninger mange ganger, og det som er mest utfordrende, er at det er rørentreprenørene som sitter igjen med ansvaret. Skulle det oppstå lekkasjer i fremtiden, eller annet service- og vedlikeholdsarbeid er nødvendig, er det viktig at det for det første finnes sjakter, og for det andre at en av veggene er så enkle å arbeide med som mulig. Man kan gjerne si at en gipsvegg er vedlikeholdsvennlig. Er det betong på fire sider, kan man ikke si at det er særlig praktisk å utføre vedlikehold, eller å finne og utbedre en eventuell lekkasje, understreket hun.

Prosess må endres

- Det er mye som tyder på at vi må få endret prosessen rundt byggeprosjektene, filosoferte Fiskum.

Han minnet om at svært mange prosjekter først ble fremvist som prospekt, så solgt – i alle fall opp til finansierbar mengde, og først deretter detaljplanlagt.

Da er man kommet alt for langt i prosessen, og det kan bli vanskelig - for ikke å si umulig - å løse de bygningsmessige utfordringene på en god måte. Derfor er det nok lurt å ta med både rørentreprenørene og andre på et mye tidligere tidspunkt.

Inger Halvorsen syntes dette var positive signaler for eiendomsbransjen, og så fram til et enda tettere samarbeid i fremtiden:
- Dersom vi hadde kommet inn i prosessen på et tidligere tidspunkt, er jeg sikker på at vi ikke bare hadde unngått store problemer for oss i rørbransjen. Det hadde også betydd store besparelser for byggherrer og senere eiere. Dessuten vil fremtidig drift og vedlikehold av de tekniske anleggene i byggene bli enklere, og det vil komme den enkelte leilighetseier til gode. Per i dag er de kanskje ikke så opptatt av hvor naboens bad ligger. Men det kan fort være helt essensielt i forhold til en eventuell utbedring av lekkasje i fremtiden, konkluderte hun.

Powered by Labrador CMS