VVS-utdanningen på NTNU feirer 100 år

– NTNU i dag er viktigere enn noensinne!

I oktober arrangeres VVS-dagene på NTNU, og 100-års jubileumet skal markeres. NemiTek har snakket med noen av foredragsholderne og tidligere studentene om hvor viktig NTNU har vært, og er i dag, og vil være i fremtiden.

Published

Noen av de som skal være med til Trondheim og NTNU for å dele sin kunnskap med resten av bransjen er Rune Volla fra Forskningsrådet, Leif Øie fra GK, Ida Bryn fra Multiconsult, Maria Justo Alonso ved SINTEF Community og Eli Seglem fra Bravida.

NemiTek snakket med disse for å høre hva slags rolle NTNU har spilt for dem, hva viktigheten av NTNU er i dag og i fremtiden. 

Alle er enige om at NTNU - gjerne sammen med SINTEF - er en viktig aktør for hele VVS-bransjen. Med økt fokus på energieffektivitet, inneklima og folkehelse, er NTNU viktigere enn noen gang.

Fagdager på NTNU

Jubileumsmarkeringen åpner årets VVS-dager på NTNU, i samarbeid med NemiTek - Norsk VVS, Energi og Miljøteknisk Forening. Formålet er å presentere virksomheten, knytte kontakter, og engasjere studenter.

VVS-dagene på NTNU arrangeres den 24. og 25. oktober.

Jubileumsseminaret tar for seg samfunnstrender, VVS-bransjen og VVS-utdanningen gjennom 100 år, samt fremtidige utfordringer som bærekraft, grønn omstilling, energiforsyning, inneklima, sirkulærøkonomi og digitalisering. Sentrale personer med VVS-utdanning fra NTNU deltar som foredragsholdere.

Se hele programmet her.

Powered by Labrador CMS