AVLØPSFORSKER: Arve Heistad forsker på vannforsyning og avløp – her viser han rundt ferske studenter. Da koronaviruset ble påvist i avføring, ble laboratoriet stengt på timen.

Råd til deg som jobber med avløp

Koronaviruset finnes i avføringen fra dem som er smittet. Men vanlige HMS-prosedyrer er nok til å beskytte rørleggeren, forteller NMBU-professor Arve Heistad.

Published

Heistad forsker på vannforsyning og avløp. Nå har han og kollegene ved NMBU og flere andre forskningsmiljøer som arbeider med virus og vann, søkt om penger til koronaforskning. De vil se på hvordan analyser av avløpsvannet kan gi svar på hvor utbredt viruset er og hvordan det utvikler seg. Slike analyser kan også bli til et tidlig varslingssystem til neste gang et nytt virus er på vei til Norge.

Stabilt på overflater?

– Blant annet skal vi måle hvor stabilt dette viruset er i miljøet – i avløpsvann, på overflater, klær, bordplater og sånn – slik at vi vet det og slipper å gjette, forteller han.

Viruset formerer seg i tarmen. Kinesiske forskere har funnet ut at avføring inneholder like mye virus som prøver fra svelget på dem som er smittet.

Forsker på avløp

Arve Heistad er opptatt av å finne svar uten å skremme folk.
– Alt tyder på at vi er godt forspent ved å følge normale, norske prosedyrer på HMS. Hvis vi følger dem slik de er beskrevet, vil vi være godt beskyttet også når vi jobber med avløpsvann, sier han.

– Men som forskere vil vi gjerne vite, og ikke bare anta, understreker han.

På seksjonen for bygg og miljøteknikk på NMBU har Arve Heistad et eget laboratorium der han forsker på klosettavløp og gråvann fra boliger.
– Vi har forsket i over ti år på hvordan vi skal utnytte avløpsvann som ressurs. En av utfordringene da er nettopp smittestoffer, så dette er noe vi har tett på livet, sier han.

Laboratoriet ble stengt på timen da han ble oppmerksom på at det nye koronaviruset var påvist i avføring.

Andre sykdommer verre

Norsk Vann har gitt ut sin egen veileder om arbeid med avløpsvann og slam under koronaepidemien. Også der fastslås det at de vanlige HMS-rutinene er gode nok. Å arbeide med avløpsvann innebærer uansett at du holder på med noe som kan være smittefarlig og må ha rutiner for å håndtere det.

KARTLEGGER: Arve Heistad vil bruke avløpsvannet til å kartlegge hvor utbredt koronaviruset er og hvordan det utvikler seg.

«Langt fra alle som er smittet med koronavirus skiller ut viruset i avføringen, og mengden i avføringen ser ut til å være betydelig lavere enn for eksempel mengden norovirus fra en som har denne sykdommen. Dette indikerer at konsentrasjonen av koronavirus i avløpsvann sannsynligvis vil være lav. Sannsynligheten for å bli smittet med koronavirus er dessuten mye større fra andre smitteveier (person–person) enn fra arbeidet/kontakten med avløpsvann og slam.» heter det i rådene fra Norsk Vann.

Koronautbruddet er likevel en påminnelse om å følge de generelle HMS-kravene når du arbeider med avløpsvann.

Hurtigforskning

På NMBU vil Veterinærhøgskolen og fakultetet for realfag og teknologi forske videre. De søker sammen med Norsk institutt for vannforskning (Niva), Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet om midler for å bruke kloakkanalyser til å lære mer om koronaviruset Covid-19. Forskningsrådet har gått ut med en hasteutlysning og skal bruke inntil 30 millioner kroner på forskningsprosjekter om koronavirusutbruddet.

Avløpsrådene

Her er en påminnelse om de beste forebyggende tiltakene:

• Bruk eget arbeidstøy til arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og slam.

• Ikke spis eller drikk underveis i arbeidet.

• Unngå sprut fra avløpsvann og slam.

• Åpne sår skal tildekkes.

• Arbeidstøy og personlig væreutstyr som kan være forurenset, tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares askilt fra annet tøy og utstyr.

• Garderobene skal ha én uren sone og én ren sone med vaskerom/dusj mellom.

• Arbeidstøyet skal ikke tas med hjem for vask. Arbeidstøy og personlig verneutstyr skal desinfiseres og rengjøres, repareres eller skiftes ut dersdom det er defekt, før det tas i bruk igjen. Forurenset arbeidstøy og personlig verneutstyr skal destrueres om nødvendig.

• Skift alltid til rent t øy før du forlater arbeidsstedet.

• Grundig håndvask, eventuell dusj, er viktig umiddelbart etter arbeidet og før spising og drikking.

(Kilde: Norsk Vann)

Powered by Labrador CMS